reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 lipca 2019 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu (M.P. z 2016 r. poz. 936), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej zarządzeniem nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu (M.P. poz. 660).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje § 2 zarządzenia nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu (M.P. poz. 660), który stanowi:

„§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.”.

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Załącznik 1. [Zarządzenie Nr 74 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu]

Załącznik do obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 29 lipca 2019 r. (poz. 744)

ZARZĄDZENIE NR 74
PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 26 czerwca 2002 r.

w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2018 r. poz. 2387, 2245 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 53, 125 i 1091) zarządza się, co następuje:

§ 1. Agencji Wywiadu nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2002 r.

Załącznik do zarządzenia nr 74 Prezesa Rady Ministrów
z dnia 26 czerwca 2002 r.

STATUT AGENCJI WYWIADU

§ 1. Agencja Wywiadu, zwana dalej „AW”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Szefa Agencji Wywiadu, zwanego dalej „Szefem AW”, działającym zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami, rozkazami, wytycznymi i poleceniami oraz pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. Szef AW kieruje AW przy pomocy zastępców oraz kierowników jednostek organizacyjnych AW.

2. Szefa AW, w czasie jego nieobecności, zastępuje wyznaczony przez niego zastępca działający w ramach udzielonych mu przez Szefa AW pełnomocnictw.

3. Szef AW może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych funkcjonariuszy AW do podejmowania decyzji, w określonych sprawach, w jego imieniu.

§ 3. 1.1) W skład AW wchodzą następujące jednostki organizacyjne:

1) Departament Operacyjny;

2) Departament Informacyjny;

3) Departament Techniczny;

4) Biuro Bezpieczeństwa;

5) Biuro Finansowo-Administracyjne;

6) Biuro Kadr i Szkoleń;

7) Biuro Prawne;

8) Gabinet Szefa;

9) Samodzielny Wydział do Spraw Zarządzania Kryzysowego.

2. W strukturze organizacyjnej AW funkcjonuje grupa stanowisk samodzielnych.

§ 4. Spory kompetencyjne między jednostkami organizacyjnymi AW rozstrzyga Szef AW.

§ 5. Szef AW może powoływać kolegialne organy doradcze i opiniodawcze, określając ich nazwę, skład osobowy oraz szczegółowy zakres i tryb działania.

 

1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 zarządzenia nr 106 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie nadania statutu Agencji Wywiadu (M.P. poz. 660), które weszło w życie z dniem 20 lipca 2018 r.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Advicero Nexia

Doradztwo podatkowe, księgowość, corporate services, obsługa płacowo-kadrowa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama