reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

UCHWAŁA NR 33/2020
ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO

z dnia 21 lipca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2019 r. poz. 1810 oraz z 2020 r. poz. 568) uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 43/2013 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 grudnia 2013 r. w sprawie warunków i zasad sprzedaży przez Narodowy Bank Polski monet, banknotów i numizmatów przeznaczonych na cele kolekcjonerskie oraz na inne cele (M.P. z 2020 r. poz. 182) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:

"5) zapotrzebowanie roczne - zapotrzebowanie na wartości kolekcjonerskie, składane przez Dystrybutora do dnia 31 października roku poprzedzającego rok planowanej emisji, dotyczące wartości kolekcjonerskich ujętych w "Technicznym planie emisji wartości kolekcjonerskich";

6) umowa sprzedaży - umowę zawartą pomiędzy NBP a Dystrybutorem, dotyczącą sprzedaży przez NBP wartości kolekcjonerskich;",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) Katalog cech produkcyjnych - specyfikację dopuszczalnych i niedopuszczalnych cech produkcyjnych monet kolekcjonerskich, która jest dostępna do wglądu w oddziałach okręgowych NBP i na stronie internetowej NBP (www.nbp.pl);";

2) w § 5 w ust. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Dystrybutorzy składają zapotrzebowanie roczne na wartości kolekcjonerskie, ujęte w "Technicznym planie emisji wartości kolekcjonerskich";",

b) pkt 3-9 otrzymują brzmienie:

"3) w przypadku wprowadzenia do "Technicznego planu emisji wartości kolekcjonerskich" dodatkowego rodzaju wartości kolekcjonerskich, zapotrzebowania na te wartości przyjmowane są do realizacji w terminie 10 dni, od dnia podania do wiadomości publicznej informacji o jego aktualizacji;

4) przy sprzedaży poszczególnych rodzajów złotych monet kolekcjonerskich oraz zestawów kolekcjonerskich składających się ze złotych monet kolekcjonerskich, wyemitowanych w roku, do którego odnosi się zapotrzebowanie roczne, Dystrybutorom, którzy złożyli zapotrzebowanie roczne do dnia 31 października roku poprzedzającego emisję, udziela się opustów cenowych w wysokości:

a) 5,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju złotych monet kolekcjonerskich lub zestawów kolekcjonerskich składających się ze złotych monet kolekcjonerskich - przy zakupie od 1,0% do 1,99% wielkości ich nakładu,

b) 10,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju złotych monet kolekcjonerskich lub zestawów kolekcjonerskich składających się ze złotych monet kolekcjonerskich - przy zakupie co najmniej 2,0% wielkości ich nakładu;

5) przy sprzedaży wartości kolekcjonerskich, z wyłączeniem wartości, o których mowa w pkt 4, wyemitowanych w roku, do którego odnosi się zapotrzebowanie roczne, Dystrybutorom, którzy złożyli zapotrzebowanie roczne do dnia 31 października roku poprzedzającego emisję, udziela się opustów cenowych w wysokości:

a) 5,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju wartości kolekcjonerskich - przy zakupie od 2,0% do 4,99% wielkości ich nakładu,

b) 10,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju wartości kolekcjonerskich - przy zakupie od 5,0% do 7,99% wielkości ich nakładu,

c) 15,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju wartości kolekcjonerskich - przy zakupie co najmniej 8,0% wielkości ich nakładu;

6) Dystrybutorom, którzy złożą dodatkowe zapotrzebowanie roczne na wartości kolekcjonerskie ujęte w "Technicznym planie emisji wartości kolekcjonerskich" po dniu 31 października roku poprzedzającego emisję, udziela się opustów cenowych, o których mowa w pkt 4 i 5, pomniejszonych o 30%, z zastrzeżeniem pkt 3. Dodatkowe zapotrzebowania roczne będą realizowane zgodnie z kolejnością ich składania;

7) przy sprzedaży monet, banknotów i zestawów kolekcjonerskich, pozostających w zapasie NBP, dla których w dniu składania zamówienia upłynął co najmniej miesiąc od dnia ich emisji, udziela się opustów cenowych w wysokości:

a) 2,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju złotych monet kolekcjonerskich oraz zestawów kolekcjonerskich składających się ze złotych monet kolekcjonerskich - przy łącznym zakupie co najmniej 30 sztuk poszczególnych tematów danej wartości kolekcjonerskiej,

b) 7,0% ceny sprzedaży netto danego rodzaju wartości kolekcjonerskich, z wyłączeniem wartości, o których mowa w lit. a, przy łącznym zakupie co najmniej 150 sztuk poszczególnych tematów danej wartości kolekcjonerskiej;

8) w przypadku gdy popyt na wartości ujęte w "Technicznym planie emisji wartości kolekcjonerskich" przekroczy dostępną dla Dystrybutorów liczbę wartości kolekcjonerskich, zapotrzebowania roczne będą podlegały redukcji zgodnie z następującym algorytmem:

infoRgrafika

gdzie:

Li - oznacza liczbę danych wartości kolekcjonerskich przyznanych i-temu Dystrybutorowi po redukcji, z zaokrągleniem w dół do części całkowitych,

ni - oznacza liczbę danych wartości kolekcjonerskich, na które i-ty Dystrybutor złożył zapotrzebowanie,

H - oznacza liczbę Dystrybutorów, którzy złożyli zapotrzebowania na zakup danych wartości kolekcjonerskich,

infoRgrafika - oznacza sumaryczną liczbę danych wartości kolekcjonerskich, na które wszyscy Dystrybutorzy złożyli zapotrzebowania,

Ni - oznacza transzę danych wartości kolekcjonerskich, przeznaczoną do sprzedaży dla Dystrybutorów;

9) umowy sprzedaży będą zawierały odpowiednie postanowienia, zabezpieczające NBP na wypadek naruszenia zobowiązań przez Dystrybutorów.";

3) § 11 otrzymuje brzmienie:

"§ 11. Wydanie złotych monet uncjowych odbiorcom instytucjonalnym następuje po dokonaniu wpłaty należnej kwoty, wynikającej z potwierdzonego zamówienia, na wskazany rachunek bankowy NBP.";

4) w załączniku nr 1 do uchwały w § 7 w ust. 5 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) żądania przekazania przez NBP udostępnionych NBP jego własnych danych osobowych;".

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z tym że § 1 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a, mają zastosowanie po raz pierwszy do zapotrzebowań rocznych dotyczących wartości kolekcjonerskich emitowanych od 2021 roku.

Przewodniczący Zarządu Narodowego Banku Polskiego: A. Glapiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Słomka

Doradca podatkowy nr wpisu 09900, prawnik, zatrudniona w Instytucie Studiów Podatkowych na stanowisku konsultanta podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama