Kategorie

Monitor Polski

Rej. 39/2021

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 11 lutego 2021 r.

o nadaniu odznaczeń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) odznaczeni zostają:

na wniosek Ministra Infrastruktury

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju transportu

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Wiktorowicz Sabina Elżbieta,

na wniosek Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu:

za zaangażowanie w ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

2. Houszka Ewa Maria,

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

3. Klęk Zbigniew Stanisław, 4. Kramarczyk Andrzej Antoni,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Charucki Henryk Stanisław, 6. Daszkiewicz Tadeusz Witold, 7. Kołodziejczyk Andrzej,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. Brzeźna-Bentkowska Paulina Agata, 9. Karkoszka Piotr Ludwik, 10. Krakus Bronisław Kazimierz, 11. Kuczkowicz Czesław Józef, 12. Ładosz Michał Ryszard, 13. Polak Marcin,

na wniosek Ministra Sportu

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania sportu

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

14. Błach Wiesław Piotr,

na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju ratownictwa, za ofiarne niesienie pomocy:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

15. Kowalski Jarosław Robert,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

16. Borkowski Piotr Paweł, 17. Kamiński Marcin Bogusław, 18. Mirowski Aleksander Eryk, 19. Nowicka-Błażejczyk Magdalena Stanisława,

na wniosek Prezesa Polskiej Akademii Nauk

za osiągnięcia naukowo-badawcze

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

20. Kobus Martyna Agata,

na wniosek Wojewody Kujawsko-Pomorskiego:

za zasługi w działalności na rzecz rozwoju i upowszechniania turystyki krajoznawczej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

21. Fijor Waldemar Janusz, 22. Kopański Ryszard, 23. Ruciński Marek Janusz,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

24. Cyrwus Andrzej Stanisław, 25. Karasiewicz Grzegorz Józef,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

26. Kluska Wojciech, 27. Michalak Bogumił Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

28. Barzyk Jan Roman,

na wniosek Wojewody Lubelskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

29. Adamczyk Agnieszka, 30. Wąsik Wiesław Jan,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

31. Furtak Zbigniew Henryk, 32. Kasperski Piotr Andrzej, 33. Śliwa Mariusz Szczepan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

34. Augustyniak Piotr, 35. Denis Piotr, 36. Górski Piotr Krzysztof, 37. Guz Marcin Przemysław, 38. Kowalczuk Dariusz, 39. Krzysztoszek Grzegorz Marcin, 40. Kulnianin Urszula Zofia, 41. Poleszak Cezary Jan, 42. Rusinek Katarzyna Anna, 43. Turos Marcin Paweł, 44. Wroński Waldemar, 45. Wszelaki Józef,

za zasługi w działalności społecznej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

46. Walasek-Vrba Irena Wanda,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

47. Malinowska Elżbieta Maria, 48. Pietrusiewicz Irena,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi dla energetyki

49. Karczmarczyk Tadeusz,

za zasługi w upamiętnianiu historii Polski

50. Przygodzki Piotr Jan,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

51. Frączek Henryka Maria,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przyrody

52. Jureczek Zbigniew,

na wniosek Wojewody Łódzkiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

53. Styczyński Andrzej Zygmunt,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

54. Fus Katarzyna, 55. Naumowicz Małgorzata Dorota, 56. Niewiadomski Krzysztof, 57. Łuczak Krzysztof, 58. Łyczkowski Jarosław Stanisław, 59. Siara Grażyna Zofia,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

60. Pierzchała Edward,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

61. Depcik Maria Halina, 62. Guzek Krystyna, 63. Wata Krzysztof Zdzisław,

na wniosek Wojewody Małopolskiego:

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

64. Fyda Kazimierz Robert, 65. Gnutek Grzegorz, 66. Kwaśniewski Janusz Stanisław, 67. Łastowski Waldemar, 68. Owsianka Stefan Marian, 69. Plewa Zygmunt Tadeusz, 70. Sikorski Franciszek, 71. Sobczak Jerzy Kazimierz, 72. Tarasek Jan Paweł,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

73. Pawłowski Przemysław Piotr, 74. Piasecki Benedykt Czesław, 75. Piotrowski Wiesław Kazimierz, 76. Pycha Marcin Sylwester, 77. Pyrdoł Piotr,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

78. Bołoz Piotr, 79. Chronowski Mateusz Jan, 80. Górski Kamil, 81. Janus Tomasz Stanisław, 82. Karaś Alicja Jadwiga, 83. Karaś Paweł, 84. Kiełbasa Dariusz Tadeusz, 85. Koprowski Radosław Wojciech, 86. Krzyształ Łukasz Michał, 87. Matiaszek Małgorzata, 88. Migacz Piotr Andrzej, 89. Młynarczyk Dariusz Piotr, 90. Owsianka Łukasz Mariusz, 91. Pach Tomasz Józef, 92. Pazgan Ryszard Janusz, 93. Polak Grzegorz Piotr, 94. Rejowski Marek Franciszek, 95. Szlag Marian Andrzej, 96. Szymański Michał Krzysztof, 97. Świgut Kinga Danuta, 98. Tudaj Zenon Franciszek,

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój ratownictwa wodnego

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

99. Nocoń Piotr,

za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej, za wkład w rozwój ratownictwa:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

100. Cyganik Bronisław,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

101. Burzacki Dawid Franciszek, 102. Gotfryd Grzegorz, 103. Łuszczek Kamil, 104. Łuszczek Krystian,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej:

105. Krzyszowska Dorota Agnieszka, 106. Kubala Józefa,

za zasługi w działalności publicznej, naukowej i społecznej

107. Pikuła Norbert Gerard,

na wniosek Wojewody Mazowieckiego

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

108. Bojarski Paweł, 109. Grzywiński Piotr Mirosław, 110. Smoliński Paweł,

na wniosek Wojewody Podkarpackiego

za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia, za ofiarne niesienie pomocy

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

pośmiertnie

111. Ryznar Barbara,

na wniosek Wojewody Pomorskiego

za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, za niesienie pomocy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

112. Pliszke Kazimiera Stanisława,

na wniosek Wojewody Śląskiego

za zasługi w działalności na rzecz upowszechniania tradycji regionalnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

113. Rączka Remigiusz Robert,

na wniosek Wojewody Wielkopolskiego:

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej:

114. Cieszyński Piotr Marian, 115. Zysk Tadeusz,

za zasługi w działalności społecznej, za wkład w rozwój kultury i sztuki

116. Kończewski Krzysztof Stanisław,

za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa, za propagowanie idei czerwonokrzyskiej:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

117. Pietruszyński Gerard Edward,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

118. Czapska Iwona, 119. Kubalak Dawid Miłosz, 120. Musielewska Elżbieta,

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

za zasługi w działalności społecznej, za pomoc osobom potrzebującym wsparcia, zagrożonym wykluczeniem społecznym

121. Spławski Zbigniew Zbyszko,

za zasługi w działalności na rzecz społeczności lokalnej

122. Walkowiak Erazm.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-13
  • Data wejścia w życie: 2021-02-11
  • Data obowiązywania: 2021-02-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski