Kategorie

Monitor Polski

Rej. 59/2021

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 22 lutego 2021 r.

o nadaniu orderów i odznaczeń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych odznaczeni zostają:

obywatelki Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkałe w Republice Bułgarii

za zasługi w działalności polonijnej

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

1. Kowalczyk-Christova Danuta, 2. Kumiega-Wataszka Wiesława Bożena, 3. Polcyn-Iwanowa Zofia Bogumiła,

obywatel Republiki Chile

za wybitne zasługi dla kultury polskiej

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Raczynski Michael,

obywatele Republiki Czeskiej

za zasługi w działalności społecznej na rzecz upowszechniania wiedzy o Zbrodni Katyńskiej

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

5. Firlová Vanda, 6. Wranik Jindřich,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Indonezji

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-indonezyjskiej współpracy

7. Jakubowski Andrzej,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Republice Indonezji

8. Mirecka-Jakubowska Beata Barbara,

obywatel Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkały w Meksykańskich Stanach Zjednoczonych

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Meksyku

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. ks. Pałys Bartłomiej,

obywatele Węgier

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-węgierskiej współpracy i przyjaznych stosunków:

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

10. Semjén Zsolt,

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11. Dürr Sándor, 12. Farkas József, 13. Zsille Gábor, 14. Zsombok Lajos,

obywatelka Rzeczypospolitej Polskiej i Węgier

15. Kövesdi Hanna Barbara.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-13
  • Data wejścia w życie: 2021-02-22
  • Data obowiązywania: 2021-02-22
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski