Kategorie

Monitor Polski

Rej. 70/2021

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 4 marca 2021 r.

o nadaniu orderów i odznaczeń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2020 r. poz. 138) na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych odznaczeni zostają:

obywatele Japonii

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-japońskiej współpracy

1. Kawada Tsukasa,

za wybitne zasługi w rozwijaniu przemysłu motoryzacyjnego w Polsce, za działalność na rzecz polsko-japońskiej współpracy kulturalnej

2. Uchiyamada Takeshi,

obywatel Stanów Zjednoczonych Ameryki

w uznaniu wybitnych zasług w działalności na rzecz polskiego społeczeństwa, a w szczególności na rzecz pomocy osobom bezdomnym i uzależnionym

KRZYŻEM WIELKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

pośmiertnie

3. Gamble Robert David,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów Zjednoczonych Ameryki:

za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-amerykańskiej współpracy kulturalnej i naukowej

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ZASŁUGI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

4. Kelker Hanna,

za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w USA pośmiertnie

5. Lekan Bogdan,

za zasługi w promowaniu polskiej kultury i nauki

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

6. Goszcz-Bruniany Katarzyna Maria,

obywatel Republiki Włoskiej

za zasługi w pracy badawczej nad historią Polski i historią Kościoła w Polsce

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

7. Signifredi Massimiliano,

obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zamieszkali w Republice Włoskiej:

za zasługi w promowaniu kultury polskiej, za popularyzowanie myśli i historii życia św. Jana Pawła II

ZŁOTYM KRZYŻEM ZASŁUGI

8. ks. Dobrzyński Andrzej Jan,

za zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego we Włoszech:

SREBRNYM KRZYŻEM ZASŁUGI

9. Bigos Iwona,

BRĄZOWYM KRZYŻEM ZASŁUGI

10. Knurek Marta s. Julia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-13
  • Data wejścia w życie: 2021-03-04
  • Data obowiązywania: 2021-03-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski