Kategorie

Monitor Polski

KOMUNIKAT
PREZESA ZARZĄDU BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie stałych stóp procentowych - stóp CIRR (stóp referencyjnych oprocentowania rynkowego) dla poszczególnych walut, ogłaszanych okresowo przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) ogłasza się, że:

1) ustawa z dnia 8 czerwca 2001 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów eksportowych o stałych stopach procentowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 208) określa stałe stopy procentowe wyznaczające minimalny poziom stóp oprocentowania kredytów eksportowych w państwach będących uczestnikami Porozumienia OECD w sprawie Oficjalnie Wspieranych Kredytów Eksportowych z dnia 1 kwietnia 1978 r., zwanego dalej "Porozumieniem OECD"; minimalne stopy wyznaczane są przez stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) i ogłaszane przez Sekretariat Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD);

2) stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego) ustalane są dla poszczególnych walut wszystkich uczestników Porozumienia OECD; stopy CIRR publikowane są do 15 dnia każdego miesiąca i obowiązują od tego dnia do 14 dnia następnego miesiąca;

3) w terminie od dnia 15 maja 2021 r. do dnia 14 czerwca 2021 r. dla poszczególnych walut obowiązują następujące stopy CIRR (stopy referencyjne oprocentowania rynkowego):

a) obliczane zgodnie z art. 20 Porozumienia OECD dla transakcji finansowanych na zasadach ogólnych Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 1 do komunikatu,

b) obliczane zgodnie z Aneksami II i IV do Porozumienia OECD - stanowiące załącznik nr 2 do komunikatu.

Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego: wz. A. Wilińska

Załącznik 1.

Załączniki do komunikatu Prezesa Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego
z dnia 12 maja 2021 r. (poz. 447)

Załącznik nr 1

Waluta kraju

Okres spłaty

Symbol waluty

Stopa CIRR

1

2

3

4

dolar amerykański

? 5 lat

USD

1,35

> 5 do 8,5 lat

1,86

> 8,5 lat

2,31

dolar australijski


AUD

1,70

dolar kanadyjski

? 5 lat

CAD

1,49

> 5 do 8,5 lat

1,94

> 8,5 lat

2,22

dolar nowozelandzki


NZD

1,86

euro

? 5 lat

EUR

0,30

> 5 do 8,5 lat

0,40

> 8,5 lat

0,54

forint węgierski


HUF

2,56

frank szwajcarski

? 5 lat

CHF

0,28

> 5 do 8,5 lat

0,43

> 8,5 lat

0,59

funt brytyjski

? 5 lat

GBP

1,14

> 5 do 8,5 lat

1,35

> 8,5 lat

1,57

jen japoński

? 5 lat

JPY

0,86

> 5 do 8,5 lat

0,91

> 8,5 lat

0,96

korona czeska

? 5 lat

CZK

2,03

> 5 do 8,5 lat

2,40

> 8,5 lat

2,59

korona duńska

? 5 lat

DKK

0,43

> 5 do 8,5 lat

0,59

> 8,5 lat

0,59

korona norweska


NOK

2,02

korona szwedzka

? 5 lat

SEK

0,71

> 5 do 8,5 lat

0,83

> 8,5 lat

0,99

won koreański


KRW

2,58

złoty polski


PLN

1,82

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Waluta kraju

Okres spłaty

Symbol waluty

Stopa CIRR dla dużych projektów1)

Stopa CIRR dla pozostałych projektów2)

1

2

3

4

5

dolar amerykański

< 11 lat

USD

2,31

2,31

? 11 do 12 lat

2,31

2,31

> 12 do 13 lat

2,62

2,51

> 13 do 14 lat

2,73

2,62

> 14 do 15 lat

2,73

2,62

> 15 do 16 lat

2,89

2,73

> 16 do 17 lat

2,94

2,73

> 17 do 18 lat

2,94

2,84

dolar kanadyjski

< 11 lat

CAD

2,22

2,22

? 11 do 12 lat

2,22

2,22

> 12 do 13 lat

2,52

2,42

> 13 do 14 lat

2,62

2,52

> 14 do 15 lat

2,62

2,52

> 15 do 16 lat

2,77

2,62

> 16 do 17 lat

2,82

2,62

> 17 do 18 lat

2,82

2,72

dolar nowozelandzki

< 11 lat

NZD

1,86

1,86

? 11 do 12 lat

2,16

2,16

> 12 do 13 lat

2,52

2,36

> 13 do 14 lat

2,67

2,52

> 14 do 15 lat

2,67

2,52

> 15 do 16 lat

2,87

2,67

> 16 do 17 lat

2,92

2,67

> 17 do 18 lat

2,92

2,82

euro

< 11 lat

EUR

0,54

0,54

? 11 do 12 lat

0,54

0,54

> 12 do 13 lat

0,82

0,74

> 13 do 14 lat

0,89

0,82

> 14 do 15 lat

0,89

0,82

> 15 do 16 lat

1,01

0,89

> 16 do 17 lat

1,06

0,89

> 17 do 18 lat

1,06

0,96

frank szwajcarski

< 11 lat

CHF

0,59

0,59

? 11 do 12 lat

0,59

0,59

> 12 do 13 lat

0,86

0,79

> 13 do 14 lat

0,93

0,86

> 14 do 15 lat

0,93

0,86

> 15 do 16 lat

1,04

0,93

> 16 do 17 lat

1,09

0,93

> 17 do 18 lat

1,09

0,99

funt brytyjski

< 11 lat

GBP

1,57

1,57

? 11 do 12 lat

1,57

1,57

> 12 do 13 lat

1,87

1,77

> 13 do 14 lat

1,97

1,87

> 14 do 15 lat

1,97

1,87

> 15 do 16 lat

2,10

1,97

> 16 do 17 lat

2,15

1,97

> 17 do 18 lat

2,15

2,05

jen japoński

< 11 lat

JPY

0,96

0,96

? 11 do 12 lat

0,96

0,96

> 12 do 13 lat

1,20

1,16

> 13 do 14 lat

1,24

1,20

> 14 do 15 lat

1,24

1,20

> 15 do 16 lat

1,34

1,24

> 16 do 17 lat

1,39

1,24

> 17 do 18 lat

1,39

1,29

korona czeska

< 11 lat

CZK

2,59

2,59

? 11 do 12 lat

2,59

2,59

> 12 do 13 lat

2,91

2,79

> 13 do 14 lat

2,95

2,91

> 14 do 15 lat

2,95

2,91

> 15 do 16 lat

3,09

2,95

> 16 do 17 lat

3,14

2,95

> 17 do 18 lat

3,14

3,04

korona duńska

< 11 lat

DKK

0,59

0,59

? 11 do 12 lat

0,59

0,59

> 12 do 13 lat

1,02

0,79

> 13 do 14 lat

1,09

1,02

> 14 do 15 lat

1,09

1,02

> 15 do 16 lat

1,18

1,09

> 16 do 17 lat

1,23

1,09

> 17 do 18 lat

1,23

1,13

korona norweska

< 11 lat

NOK

2,02

2,02

? 11 do 12 lat

2,20

2,20

> 12 do 13 lat

2,49

2,40

> 13 do 14 lat

2,58

2,49

> 14 do 15 lat

2,58

2,49

> 15 do 16 lat

2,72

2,58

> 16 do 17 lat

2,77

2,58

> 17 do 18 lat

2,77

2,67

korona szwedzka

< 11 lat

SEK

0,99

0,99

? 11 do 12 lat

0,99

0,99

> 12 do 13 lat

1,19

1,19

> 13 do 14 lat

1,34

1,19

> 14 do 15 lat

1,34

1,19

> 15 do 16 lat

1,62

1,34

> 16 do 17 lat

1,67

1,34

> 17 do 18 lat

1,67

1,57

won koreański

< 11 lat

KRW

2,58

2,58

? 11 do 12 lat

2,76

2,76

> 12 do 13 lat

3,06

2,96

> 13 do 14 lat

3,15

3,06

> 14 do 15 lat

3,15

3,06

> 15 do 16 lat

3,29

3,15

> 16 do 17 lat

3,34

3,15

> 17 do 18 lat

3,34

3,24

złoty polski

< 11 lat

PLN

1,82

1,82

? 11 do 12 lat

2,21

2,21

> 12 do 13 lat

2,50

2,41

> 13 do 14 lat

2,69

2,50

> 14 do 15 lat

2,69

2,50

> 15 do 16 lat

2,85

2,69

> 16 do 17 lat

2,90

2,69

> 17 do 18 lat

2,90

2,801) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 1 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty z długim okresem budowy, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.

2) Projekty, o których mowa w art. 1 lit. a pkt 2-4 Aneksu II do Porozumienia OECD, oraz projekty, dla których stosuje się standardowe minimalne stopy procentowe, o których mowa w art. 7 Aneksu IV do Porozumienia OECD.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-14
  • Data wejścia w życie: 2021-05-15
  • Data obowiązywania: 2021-05-15
  • Dokument traci ważność: 2021-06-14
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski