Kategorie

Monitor Polski

OBWIESZCZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 26 maja 2021 r.

w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 33 ust. 1d ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) ustala się wykaz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, który stanowi załącznik do obwieszczenia.1)

Minister Obrony Narodowej: z up. W. Skurkiewicz


1) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych (M.P. poz. 321).

Załącznik 1. [WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Obrony Narodowej
z dnia 26 maja 2021 r. (poz. 524)

WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH PODLEGŁYCH MINISTROWI OBRONY NARODOWEJ LUB PRZEZ NIEGO NADZOROWANYCH

I. Jednostki organizacyjne podległe

1. Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

2. Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

3. Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej w Zegrzu wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

4. Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

5. Dowództwo Garnizonu Warszawa w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

6. Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

7. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni w Legionowie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

8. Wojewódzkie Sztaby Wojskowe w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu, w Zielonej Górze, wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

9. Ośrodek Monitorowania i Analiz Ministra Obrony Narodowej w Warszawie.

10. Inspektorat Uzbrojenia w Warszawie wraz z podległą jednostką organizacyjną.

11. Inspektorat Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych w Warszawie.

12. Inspektorat Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

13. Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

14. Wojskowe Centrum Metrologii w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

15. Wojskowa Inspekcja Gospodarki Energetycznej.

16. Wojskowy Dozór Techniczny.

17. Biuro Infrastruktury Specjalnej w Warszawie.

18. Wojskowe Studium Nauczania Języków Obcych w Łodzi.

19. Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

20. Centralna Wojskowa Komisja Lekarska w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

21. Biuro Konwentu Dziekanów w Warszawie.

22. Wojskowe Biura Emerytalne w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie, we Wrocławiu i w Zielonej Górze.

23. Dom Emeryta Wojskowego w Warszawie.

24. Delegatury Departamentu Kontroli w: Bydgoszczy, Warszawie i we Wrocławiu.

25. Biuro Ewidencji Osobowej Wojska Polskiego w Warszawie.

26. Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

27. Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

28. Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa w Warszawie.

29. Centralna Wojskowa Pracownia Psychologiczna w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

30. Wojskowe Ośrodki Medycyny Prewencyjnej w: Modlinie, Krakowie, Bydgoszczy, Gdyni i we Wrocławiu.

31. Inspektorat Ministerstwa Obrony Narodowej do Spraw Bezpieczeństwa Lotów w Poznaniu.

32. Zespół do Spraw Służby w Międzynarodowych Strukturach Wojskowych w Warszawie.

33. Zespół Zapewnienia Jakości w Lotnictwie w Warszawie.

34. Polskie Przedstawicielstwo Wojskowe przy Komitetach Wojskowych Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej z siedzibą w Brukseli, Królestwo Belgii.

35. Narodowe Przedstawicielstwo Łącznikowe przy Sojuszniczym Dowództwie Transformacyjnym z siedzibą w Norfolk, Stany Zjednoczone Ameryki.

36. Polskie Narodowe Przedstawicielstwo Wojskowe przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił w Europie z siedzibą w Mons, Królestwo Belgii.

37. Narodowy Element Wsparcia przy Dowództwie Eurokorpusu w Strasburgu, Republika Francuska.

38. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita w Warszawie.

39. Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

40. Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego w Warszawie.

41. Wojskowe Biuro Zarządzania Częstotliwościami w Warszawie.

42. Wojskowe Biuro Łączności w Warszawie.

43. Biuro do spraw Programu "Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej" w Warszawie.

44. Międzynarodowy Ośrodek Szkolenia i Badań nad Dziedzictwem Kultury w Zagrożeniu we Wrocławiu.

45. Eksperckie Centrum Szkolenia Cyberbezpieczeństwa w Warszawie.

46. Centralny Wojskowy Zespół Sportowy w Warszawie.

II. Jednostki organizacyjne nadzorowane

1. Agencja Mienia Wojskowego w Warszawie.

2. Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie.

3. Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie.

4. Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

5. Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

6. Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie.

7. Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie.

8. Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii w Warszawie.

9. Wojskowy Instytut Łączności im. prof. dr. hab. Janusza Groszkowskiego - Państwowy Instytut Badawczy w Zegrzu Południowym.

10. Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej w Sulejówku.

11. Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia w Zielonce.

12. Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej im. profesora Józefa Kosackiego we Wrocławiu.

13. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii imienia generała Karola Kaczkowskiego w Warszawie.

14. Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie.

15. Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie.

16. 1 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Lublinie.

17. 4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ we Wrocławiu.

18. 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Krakowie.

19. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią SPZOZ w Gdańsku.

20. 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SPZOZ w Bydgoszczy.

21. 6 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Dęblinie.

22. 105 Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Żarach.

23. 107 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Wałczu.

24. 109 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Szczecinie.

25. 115 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Helu.

26. 116 Szpital Wojskowy z Przychodnią SPZOZ w Opolu.

27. 20 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Krynicy-Zdroju.

28. 21 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Busku-Zdroju.

29. 22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Ciechocinku.

30. 23 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ w Lądku-Zdroju.

31. Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SPZOZ w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

32. Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska "CePeLek" SPZOZ w Warszawie.

33. Garnizonowa Przychodnia Lekarska SPZOZ w Modlinie.

34. Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska "SpecLek" SPZOZ w Warszawie.

35. Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej SPZOZ w Warszawie.

36. Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska SPZOZ w Warszawie.

37. Wojskowe Specjalistyczne Przychodnie Lekarskie SPZOZ w: Białymstoku, Bielsku-Białej, Braniewie, Gdyni, Giżycku, Gorzowie Wielkopolskim, Grudziądzu, Gubinie, Kielcach, Kołobrzegu, Koszalinie, Legionowie, Łodzi, Poznaniu, Radomiu, Rzeszowie, Siedlcach, Słupsku, Stargardzie, Szczecinku, Świdwinie, Świnoujściu, Toruniu, Ustce i Witkowie.

38. Ordynariat Polowy w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

39. Prawosławny Ordynariat Wojska Polskiego w Warszawie wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi.

40. Ewangelickie Duszpasterstwo Wojskowe w Warszawie.

41. Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Dęblinie.

42. Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie.

43. Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

44. Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni.

45. Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie.

46. Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

47. Wojskowy Instytut Wydawniczy w Warszawie.

48. Zakład Inwestycji Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-08
  • Data wejścia w życie: 2021-06-08
  • Data obowiązywania: 2021-06-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski