Kategorie

Monitor Polski

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

nr 112.20.2021

o nadaniu stopnia nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 51 ust. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1123, 1610 i 2112 oraz z 2021 r. poz. 464), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, nadaję stopień nadbrygadiera Państwowej Straży Pożarnej

starszemu brygadierowi Dariuszowi MATCZAKOWI.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-21
  • Data wejścia w życie: 2021-04-21
  • Data obowiązywania: 2021-04-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski