Kategorie

Monitor Polski

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

nr 112.23.2021

o mianowaniu na stopień generała brygady Straży Granicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305, 1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11 i 464), na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, mianuję na stopień generała brygady Straży Granicznej

pułkownika Straży Granicznej Tomasza MICHALSKIEGO.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Prezes Rady Ministrów: M. Morawiecki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-21
  • Data wejścia w życie: 2021-04-21
  • Data obowiązywania: 2021-04-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski