Kategorie

Monitor Polski

UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 21 lipca 2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie Rzecznika Praw Obywatelskich

Tekst pierwotny

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie art. 209 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 627 oraz z 2021 r. poz. 696), wyraża zgodę na powołanie Marcina WIĄCKA na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich.

Marszałek Senatu: T. Grodzki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-22
  • Data wejścia w życie: 2021-07-21
  • Data obowiązywania: 2021-07-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski