Kategorie

Monitor Polski

POSTANOWIENIE
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 24 marca 2021 r.

nr 1130.32.2021

o powołaniu do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 179 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, powołuję niżej wymienione osoby do pełnienia urzędu:

I. na stanowisku sędziego Sądu Apelacyjnego:

1. Izabella Elżbieta DYKA - w Krakowie

2. Ewa Anna KRAKOWIAK - w Krakowie

3. Wojciech ŻUKOWSKI - w Krakowie

II. na stanowisku sędziego Sądu Okręgowego:

4. Paweł STĘPIEŃ - w Gliwicach

5. Dorota Magdalena WOJTKOWIAK-MIELICKA - w Kaliszu

III. na stanowisku sędziego Sądu Rejonowego:

6. Marta Maria MĘDOŃ - w Dąbrowie Górniczej

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-26
  • Data wejścia w życie: 2021-03-24
  • Data obowiązywania: 2021-03-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski