Kategorie

Monitor Polski

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

o wolnych stanowiskach sędziowskich

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20a § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2072 oraz z 2021 r. poz. 1080 i 1236) obwieszcza się, co następuje:

W sądach powszechnych zostały zwolnione:

1) stanowisko sędziego sądu apelacyjnego w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie;

2) stanowisko sędziego sądu okręgowego w Sądzie Okręgowym w Warszawie;

3) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym Poznań-Stare Miasto w Poznaniu;

4) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Głogowie;

5) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Kutnie;

6) stanowisko sędziego sądu rejonowego w Sądzie Rejonowym w Lubinie.

Minister Sprawiedliwości: Z. Ziobro

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-09
  • Data wejścia w życie: 2021-08-31
  • Data obowiązywania: 2021-08-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Monitor Polski