REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Monitor Polski - rok 2023 poz. 1360

UCHWAŁA
SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Tekst pierwotny

Art. 1.

W uchwale Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 r. - Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2022 r. poz. 990, 1092 i 1204 oraz z 2023 r. poz. 273 i 724) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 106 dodaje się art. 106a w brzmieniu:

„Art. 106a. Nieprzedstawienie Komisji Finansów Publicznych przez właściwą komisję sejmową stanowiska w terminie określonym przez Prezydium Sejmu na podstawie art. 106 ust. 5 nie wstrzymuje rozpatrzenia przez Komisję Finansów Publicznych projektów oraz sprawozdań, o których mowa w art. 105.";

2) w art. 113:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Sejm wybiera Prezesa Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.",

b) uchyla się ust. 3,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Sejm wybiera członków Rady Ministrów bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów.".

Art. 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Marszałek Sejmu: S. Hołownia

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-12-08
  • Data wejścia w życie: 2023-12-07
  • Data obowiązywania: 2023-12-07

REKLAMA

Monitor Polski

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA