reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 21 czerwca 2002 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw podziału środków w ramach Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2002.

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r o Radzie Ministrów (Dz. U. z 1999 r. Nr 82. poz. 929, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 154, poz. 1799 i 1800) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół do spraw podziału środków w ramach Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2002, zwany dalej „Zespołem" jako organ pomocniczy Ministra Zdrowia.

2. Celem działalności Zespołu jest podział środków w 2002 r. realizowany w ramach Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, dla których organami założycielskimi są podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2

W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący Zespołu – Małgorzata Poręba dyrektor Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,

2) członek Zespołu – Krystyna Płukis p.o. dyrektora Departamentu Budżetu, Finansów i Inwestycji,

3) członek Zespołu – Andrzej Gajowniczek p.o. dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli,

4) członek Zespołu – Dagmara Korbasińska p.o. Zastępcy dyrektora Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia,

5) członek Zespołu – Przemysław Biliński z-ca dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

6) członek Zespołu – Wiesława Kaczorowska gł. specjalista w Departamencie Analiz i Systemów Finansowania Ochrony Zdrowia,

7) członek Zespołu – Sławomir Bautembach przedstawiciel Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych,

8) członek Zespołu – Bogdan Poniedziałek przedstawiciel Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych,

9) członek Zespołu – Janina Gitcher przedstawiciel Konferencji Rektorów Uczelni Medycznych,

10) członek Zespołu – Piotr Rusecki przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej,

11) członek Zespołu – Aleksandra Sapieżyńska przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 3

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) analiza przedstawionych przez organy założycielskie zakładów opieki zdrowotnej programów restrukturyzacyjnych,

2) wskazanie propozycji dofinansowania zakładów opieki zdrowotnej w ramach Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2002,

3) opracowanie listy zakładów opieki zdrowotnej zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2002 i zadań związanych z dofinansowaniem tych zakładów.

§ 4

1. Zespół działa kolegialnie.

2. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący.

3. Zespół podejmuje decyzje na posiedzeniach.

4. Z przebiegu posiedzeń sporządza się protokoły, które podpisuje Przewodniczący Zespołu po uzgodnieniu treści z członkami Zespołu.

§ 5

1. Ustalenia, wnioski i opinie Zespołu w sprawach dotyczących podstawowych rozstrzygnięć w zakresie realizacji zadań Zespołu podejmowane są większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Zespołu.

2. Przyjęte przez Zespół protokoły z posiedzeń oraz listę zakładów zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu Restrukturyzacji w Ochronie Zdrowia w roku 2002, Przewodniczący przekazuje do akceptacji Ministrowi Zdrowia.

§ 6

Obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Departament Organizacji Ochrony Zdrowia.

§ 7

W pracach Zespołu – w zależności od potrzeb – mogą uczestniczyć również inne osoby, zapraszane przez Przewodniczącego Zespołu

§ 8

Udział w pracach Zespołu jest nieodpłatny.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Mariusz Łapiński

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Lirefay

Liferay tworzy oprogramowanie, które pomaga przedsiębiorstwom kreować doświadczenia cyfrowe poprzez komputery, urządzenia mobilne i inne punkty kontaktu. 

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama