reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 16 sierpnia 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa dolnośląskiego

Na podstawie art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z późn. zm.2)) w związku z art. 15 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90, poz. 575, z późn. zm.3)), zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2002 r. w sprawie nadania statutów Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej we Wrocławiu oraz powiatowym stacjom sanitarno-epidemiologicznym położonym na obszarze województwa dolnośląskiego (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 10, poz. 54, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2 do zarządzenia:

a) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

2) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

3) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

4) działalność przeciwepidemiczną;

5) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

6) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

7) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

8) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

9) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

10) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

12) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.”;

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Oddział Higieny Komunalnej;

4) Oddział Higieny Pracy;

5) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;

6) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

7) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

8) Sekcja Administracyjno-Gospodarczo-Personalna;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

13) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

14) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej;

15) Samodzielne Stanowisko Pracy Rejestratorki Medycznej;

16) Samodzielne Stanowisko Pracy – Kasjer.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

2) w załączniku nr 3 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

9) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

3) w załączniku nr 4 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Laboratoryjny;

2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

3) Sekcja Epidemiologii;

4) Sekcja Higieny Pracy;

5) Sekcja Higieny Komunalnej;

6) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

7) Sekcja Finansowo-Księgowa,

8) Sekcja Administracyjna i Obsługi Technicznej,

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;

14) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

4) w załączniku nr 5 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Epidemiologii;

2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

3) Oddział Higieny Komunalnej;

4) Oddział Laboratoryjny;

5) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Pracy;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

13) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

5) w załączniku nr 6 do zarządzenia:

a) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

2) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

3) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

4) działalność przeciwepidemiczną;

5) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

6) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

7) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

8) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

9) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

10) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

12) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.”;

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru;

2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Personalnych i Socjalnych;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

6) w załączniku nr 7 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Epidemiologii;

2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

3) Oddział Higieny Komunalnej;

4) Oddział Higieny Pracy;

5) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

6) Oddział Laboratoryjny;

7) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

8) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

9) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy – Informatyk;

13) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

14) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

15) Stanowiska Pracy Radców Prawnych;

16) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

7) w załączniku nr 8 do zarządzenia:

a) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

2) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

3) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

4) działalność przeciwepidemiczną;

5) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

6) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

7) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

8) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

9) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

10) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

12) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.”;

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Terenowego, w skład którego wchodzą:

a) Sekcja Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku,

b) Sekcja Higieny Komunalnej,

c) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży,

d) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia,

e) Sekcja Epidemiologii,

f) Sekcja Higieny Pracy,

g) Sekcja Badań Szkodliwości Fizycznych,

h) Sekcja Poboru Prób;

2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacji, Statystyki i Kadr;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy – Informatyk;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

8) w załączniku nr 9 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Higieny Komunalnej;

2) Oddział Higieny Pracy;

3) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

4) Oddział Epidemiologii;

5) Oddział Laboratoryjny;

6) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

7) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;

13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

14) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

15) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

16) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

9) w załączniku nr 10 do zarządzenia:

a) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

3) działalność przeciwepidemiczną;

4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

7) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

9) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

11) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych;

12) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;

13) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych,

b) § 8 otrzymuje brzmienie

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Epidemiologii;

2) Odział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

3) Oddział Higieny Komunalnej;

4) Odział Higieny Pracy;

5) Oddział Laboratoryjny, w skład którego wchodzą:

a) Sekcja Badań Mikrobiologicznych,

b) Sekcja Badań Fizykochemicznych Wody i Żywności,

c) Sekcja Aparatury Specjalnej i Badań Powietrza;

6) Oddział Próbobiorców i Orzecznictwa;

7) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:

a) Sekcja Ekonomiczna,

b) Sekcja Administracyjna;

8) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

9) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

10) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

11) Sekcja Organizacji, Statystyki, Informacji i Szkoleń;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr;

13) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

14) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

15) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

10) w załączniku nr 11 do zarządzenia:

a) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

3) działalność przeciwepidemiczną;

4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

7) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

9) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

11) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych.”,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Sekcja Higieny Komunalnej;

4) Sekcja Higieny Pracy;

5) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

6) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy – Informatyk;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

13) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

14) Rejestratorka Medyczna.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

11) w załączniku nr 12 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Kadr i Szkoleń;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

12) w załączniku nr 13 do zarządzenia:

a) § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, w tym uzgadnianie dokumentacji projektowej i prowadzenie czynności kontrolnych;

2) sprawowanie bieżącego nadzoru sanitarnego, w tym kontrola przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne w dziedzinach objętych nadzorem;

3) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

4) w zakresie działalności zapobiegawczej – opracowywanie ocen i analiz epidemiologicznych, stanu higieniczno-sanitarnego oraz opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

5) działalność przeciwepidemiczną;

6) inicjowanie, organizowanie, prowadzenie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo-zdrowotnej w celu ukształtowania odpowiednich postaw i zachowań zdrowotnych;

7) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

8) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

9) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

10) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych.”,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Terenowego;

2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

6) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

13) w załączniku nr 14 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości,

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

14) w załączniku nr 15 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora ds. Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

7) Stanowisko Pracy Radcy Prawnego;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy Referenta ds. Personalnych i Socjalnych;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy Referenta ds. Informacji, Szkoleń i Statystyki.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

15) w załączniku nr 16 do zarządzenia:

a) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

2) wykonywanie badań i analiz laboratoryjnych;

3) działalność przeciwepidemiczną;

4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

7) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

9) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

11) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru;

2) Oddział Laboratoryjny;

3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

16) w załączniku nr 17 do zarządzenia:

a) w § 6 ust 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

2) wykonywanie badań i pomiarów środowiskowych;

3) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

4) działalność przeciwepidemiczną;

5) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

6) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

7) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

8) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

9) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

10) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

11) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

12) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych;

13) sprawowanie nadzoru i egzekwowanie higienicznych warunków pracy w zakładach pracy;

14) prowadzenie postępowania i dokumentacji w sprawach stwierdzenia choroby zawodowej i przygotowywania w tych sprawach projektów decyzji administracyjnych;

15) prowadzenie spraw w dziedzinie zapobiegawczego nadzoru sanitarnego;

16) sprawowanie nadzoru nad warunkami higieniczno-sanitarnymi i zdrowotnymi w nadzorowanych obiektach.”;

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Epidemiologii;

2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

3) Oddział Higieny Komunalnej

4) Oddział Higieny Pracy;

5) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:

a) Sekcja Ekonomiczna,

b) Sekcja Administracyjna;

6) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

7) Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

8) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

9) Sekcja Spraw Pracowniczych i Socjalnych;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki i Szkoleń;

13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej;

14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obsługi Sekretariatu.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

17) w załączniku nr 18 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Laboratoryjny;

2) Oddział Kontroli i Nadzoru;

3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

7) Stanowisko Pracy Rady Prawnego;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

18) w załączniku nr 19 do zarządzenia:

a) w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zadania, o których mowa w ust. 1, Powiatowa Stacja realizuje w szczególności poprzez:

1) prowadzenie spraw związanych z wykonywaniem czynności kontrolnych;

2) opracowywanie ocen i analiz środowiskowych warunkujących zdrowie ludności;

3) działalność przeciwepidemiczną;

4) opracowywanie analiz i ocen epidemiologicznych oraz stanu higieniczno-sanitarnego;

5) przygotowywanie projektów decyzji i wykonywanie innych czynności w postępowaniu administracyjnym i postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

6) przygotowywanie wniosków o ukaranie w sprawach o wykroczenia;

7) przygotowywanie spraw związanych z wszczęciem i prowadzeniem dochodzenia oraz wnoszenie i popieranie oskarżenia w postępowaniu uproszczonym, według odrębnych przepisów;

8) inicjowanie, organizowanie, koordynowanie, prowadzenie i nadzorowanie działalności na rzecz promocji zdrowia;

9) opracowywanie projektów planów pracy oraz sprawozdań z działalności Powiatowej Stacji;

10) prowadzenie spraw administracyjnych, gospodarczych, finansowych oraz pracowniczych;

11) wykonywanie innych zadań państwowej inspekcji sanitarnej wynikających z ustaw i przepisów wykonawczych,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Kontroli i Nadzoru;

2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

3) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

6) Stanowisko Pracy Rady Prawnego;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

19) w załączniku nr 20 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Higieny Komunalnej;

2) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

3) Oddział Higieny Pracy;

4) Oddział Epidemiologii;

5) Oddział Laboratoryjny;

6) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy Inspektora Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;

13) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

14) Stanowisko Pracy Rady Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

20) w załączniku nr 21 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Epidemiologii;

2) Oddział Higieny Komunalnej;

3) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

4) Oddział Laboratoryjny;

5) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

6) Sekcja Higieny Pracy;

7) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

8) Sekcja Systemu Jakości;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;

13) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych i Socjalnych;

14) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

15) Stanowisko Pracy ds. Obsługi Prawnej;

16) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej;

17) Samodzielne Stanowisko Pracy Rejestratorki Medycznej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

21) w załączniku nr 22 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Epidemiologii;

2) Oddział Higieny Komunalnej;

3) Oddział Higieny Pracy;

4) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

5) Oddział Laboratoryjny;

6) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

7) Sekcja Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Sekcja Higieny Dzieci i Młodzieży;

9) Sekcja Statystyki;

10) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

12) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

13) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

14) Stanowisko Pracy Rady Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

22) w załączniku nr 23 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Laboratoryjny;

2) Oddział Nadzoru Terenowego;

3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

7) Samodzielne Stanowisko ds. Obsługi Prawnej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

23) w załączniku nr 24 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Orzecznictwa i Próbobiorców;

2) Oddział Epidemiologii;

3) Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku;

4) Oddział Higieny Komunalnej;

5) Oddział Higieny Pracy;

6) Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży;

7) Oddział Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia;

8) Oddział Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

9) Oddział Laboratoryjny;

10) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny, w skład którego wchodzą:

a) Sekcja Finansowo-Księgowa,

b) Sekcja Administracyjno-Techniczna;

11) Sekcja Prawna;

12) Sekcja Organizacji i Kadr;

13) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

14) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki;

15) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Ochrony Przeciwpożarowej i Obrony Cywilnej;

16) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Nadzoru Sanitarnego;

17) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

24) w załączniku nr 25 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Sanitarnego;

2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

3) Laboratorium Pomiarów Czynników Szkodliwych w Środowisku Pracy;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Obrony Cywilnej;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

9) Stanowisko Pracy Rady Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

25) w załączniku nr 26 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Bieżącego;

2) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

3) Laboratorium Bakteriologii i Serologii;

4) Laboratorium Badań Środowiska Pracy;

5) Laboratorium Monitoringu Środowiska;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

7) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

8) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Statystyki Medycznej;

9) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Pracowniczych;

10) Stanowisko Pracy Rady Prawnego;

11) Samodzielne Stanowisko Pracy Sekretarki Medycznej.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

26) w załączniku nr 27 do zarządzenia § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. 1. W skład Powiatowej Stacji wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:

1) Oddział Nadzoru Bieżącego;

2) Oddział Nadzoru Laboratoryjnego;

3) Oddział Ekonomiczny i Administracyjny;

4) Samodzielne Stanowisko Pracy Głównego Specjalisty ds. Systemu Jakości;

5) Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego;

6) Samodzielne Stanowisko Pracy – Główny Księgowy;

7) Stanowisko Pracy Rady Prawnego.

2. Szczegółową organizację wewnętrzną oraz zadania poszczególnych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy określa regulamin organizacyjny Powiatowej Stacji.”;

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Marek Balicki

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz.1439).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382–1384 i Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151–1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2215.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320, Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126, poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407–1408, z 2002 r. Nr 37, poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020.

4) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2003 r. Nr 12, poz. 113.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jacek Andziak

Księgowy / Biuro rachunkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama