| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 30 listopada 2004 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych w Ministerstwie Zdrowia

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717) zarządza się co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2004 r. w sprawie zasad i trybu prowadzenia prac legislacyjnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 15, poz. 133) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 7 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, składa się z części odpowiadającym rodzajom aktów normatywnych.

4. Departament Prawny w Ministerstwie Zdrowia w ramach każdej części, o której mowa w ust. 3, nadaje kolejny numer metryce projektu, o której mowa w § 8, § 20 ust. 1 i § 23. Numer metryki projektu odzwierciedla termin, w którym komórka właściwa wystąpiła do Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia o jego nadanie.”;

2) w § 8:

a) treść przepisu oznacza się jako ust. 1,

b) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Komórka właściwa występuje do Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia o nadanie numeru metryce, o której mowa w ust. 1.”;

3) w § 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Do opracowania i uzgadniania projektu rozporządzenia stosuje się odpowiednio przepisy § 8 ust. 2 i § 9–§ 19.”;

4) § 24 otrzymuje brzmienie:

„§ 24. Do projektu zarządzenia stosuje się odpowiednio przepisy § 8 ust. 2 i § 9–§ 11 oraz § 21 ust. 1 i 2.”;

5) załączniki do zarządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

Minister Zdrowia

Marek Balicki

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

Załącznik 1.

Załączniki do zarządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 30 listopada 2004 r. (poz. 134)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Emilianowicz Kuchta Kancelaria Radców Prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »