reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 12 lipca 2005 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnych

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717 oraz z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw przeprowadzenia czynności kontrolnych (Dz. Urz. Min. Zdrow. Nr 8, poz. 33) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 w pkt 3 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

„f) Kierownik Kliniki Chirurgii Przewodu Pokarmowego Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach;"

2) w § 2 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przedstawienie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdania z czynności kontrolnych, o których mowa w pkt 1 i 2, w terminie do 15 września 2005 r."

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„1) Szpital Specjalistyczny w Pile, ul. Rydgiera 1, 64-920 Piła;

2) Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 im. H. Święcickiego Akademii Medycznej w Poznaniu (Klinika Gastroenterologii), ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań;

3) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Pirogowa w Łodzi, ul. Wólczańska 191/195, 90-531 Łódź;

4) Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny Akademii Medycznej im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Polna 33, 60-535 Poznań;

5) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. M. Madurowicza, ul. Wileńska 37, 94-029 Łódź;

6) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 im. N. Barlickiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 22, 90-153 Łódź.".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia podpisania.

 

Minister Zdrowia

Marek Balicki

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Wyoming LLC

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama