reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 23 lutego 2006 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do spraw opiniowania wniosków o nadanie odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2

1. W skład Komisji wchodzą:

1) przewodniczący Komisji – Dyrektor Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia;

2) sekretarz Komisji – przedstawiciel Biura Ministra Zdrowia;

3) pozostali członkowie:

a) 3 przedstawicieli Departamentu Polityki Zdrowotnej w Ministerstwie Zdrowia,

b) 2 przedstawicieli Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

2. W razie niemożności uczestnictwa przewodniczącego lub członka w pracach Komisji może uczestniczyć wyznaczona przez niego osoba.

3. W razie niemożności uczestnictwa sekretarza Komisji w pracach Komisji może uczestniczyć osoba wyznaczona przez Dyrektora Biura Ministra Zdrowia.

§ 3

Do zadań Komisji należy opiniowanie wniosków, o których mowa w § 2 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie wzoru oraz szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” (Dz. U. Nr 65, poz. 573).

§ 4

1. Komisja działa na posiedzeniach.

2. Posiedzenia Komisji zwołuje przewodniczący Komisji.

3. Uchwały Komisji zapadają większością głosów.

4. Z posiedzeń Komisji sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Komisji.

§ 5

Przewodniczący Komisji przedkłada ministrowi właściwemu do spraw zdrowia opinie, o których mowa w § 3.

§ 6

Ewidencję osób wyróżnionych odznaką „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” prowadzi Biuro Ministra Zdrowia.

§ 7

Obsługę organizacyjno-techniczną Komisji zapewnia Biuro Ministra Zdrowia.

§ 8

Udział w pracach Komisji jest bezpłatny.

§ 9

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Minister Zdrowia

Zbigniew Religa

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 października 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 220, poz. 1901).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Vaillant Sp. z o.o.

Producent kompletnych rozwiązań systemów grzewczych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama