reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian w zakresie organizacji funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół do spraw opracowania zmian w zakresie organizacji funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Sylwia Lis – Dyrektor Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia;

2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu – Anna Motylewicz-Magda – Dyrektor Gabinetu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;

3) Sekretarz Zespołu – przedstawiciel Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia;

4) przedstawiciele Narodowego Funduszu Zdrowia:

a) Izabela Trojanowska – Dyrektor Departamentu Spraw Świadczeniobiorców,

b) Damian Jakubik – p.o. Dyrektora Biura Prawnego,

c) Dariusz Dziełak – Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej,

d) Andrzej Strug – Dyrektor Departamentu Informatyki;

5) przedstawiciele Departamentu Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia:

a) Anatol Gołąb – Zastępca Dyrektora Departamentu,

b) Tomasz Pawlęga – Zastępca Dyrektora Departamentu,

c) Katarzyna Makowiecka – Główny Specjalista,

d) Rafał Bułanowski – Główny Specjalista,

e) Michał Misiura – Starszy Specjalista;

6) przedstawiciel Departamentu Organizacji Ochrony Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia;

7) dwóch przedstawicieli Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia.

2. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 4, wyrażają pisemną zgodę na udział w pracach Zespołu.

3. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Zadaniem Zespołu jest:

1) opracowanie rozwiązań mających na celu systemowe uporządkowanie kompetencji i funkcji wykonywanych przez instytucje systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, w szczególności ministra właściwego do spraw zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia;

2) przygotowanie rozwiązań instytucjonalnych w zakresie taryfikacji, standaryzacji, oceny jakości oraz planowania i monitorowania zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych w systemie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego;

3) opracowanie projektu ustawy zawierającego rozwiązania, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalanie porządku dziennego;

3) prowadzenie posiedzeń Zespołu;

4) planowanie i organizowanie pracy Zespołu;

5) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

6) informowanie ministra właściwego do spraw zdrowia o bieżącej działalności Zespołu.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Ministerstwa Zdrowia lub Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

3. Posiedzenia Zespołu są jawne.

§ 6.

Zespół zakończy swoją działalność po realizacji zadań, o których mowa w § 3, oraz akceptacji wyników jego prac przez ministra właściwego do spraw zdrowia i przygotowaniu projektu ustawy skierowanego do uzgodnień zewnętrznych.

§ 7.

1. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Ubezpieczenia Zdrowotnego w Ministerstwie Zdrowia.

2. Członkowie Zespołu nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu udziału w pracach Zespołu ani zwrotu kosztów podróży na terenie kraju.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Maciej Wisławski

Adwokat, Kancelaria Brysiewicz i Wspólnicy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama