reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie wykazu jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji

Na podstawie art. 122 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.2)) ogłasza się wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji, stanowiący załącznik do niniejszego obwieszczenia3).

MINISTER ZDROWIA

 

W zastępstwie

MINISTRA ZDROWIA

SEKRETARZ STANU

Sławomir Neumann

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

3) Niniejsze obwieszczenie było poprzedzone obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe i podmiotowe w 2012 r. oraz kwot tych dotacji (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2012 r. poz. 72) oraz obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie wykazu jednostek, którym przyznano dotacje celowe w 2012 r. oraz kwot tych dotacji (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2012 r. poz. 73).

Załącznik 1. [Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 20 grudnia 2012 r. (poz. 102)

Wykaz jednostek, którym w 2012 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji

Część

Dział

Rozdział

Nazwa jednostki

Kwota
(w złotych)

46

851

85143

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku

13 928 746,00

 

 

 

Regionalne Centrum w Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy

4 897 069,00

 

 

 

Regionalne Centrum w Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku

4 302 566,00

 

 

 

Regionalne Centrum w Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu

2 645 375,00

 

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

7 673 651,00

 

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

2 115 614,00

 

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie

6 817 572,00

 

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie

3 610 972,00

 

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi

4 696 947,00

 

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie

2 917 093,00

 

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Opolu

2 314 366,00

 

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu

6 064 220,00

 

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu

2 570 291,00

 

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Radomiu

1 434 133,00

 

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

3 508 550,00

 

 

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Słupsku

1 646 668,00

 

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Szczecinie

3 710 195,00

 

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Wałbrzychu

2 082 626,00

 

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie

7 932 880,00

 

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa we Wrocławiu

4 525 000,00

 

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze

2 295 633,00

 

 

 

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

934 155,00

 

 

 

Ogółem

92 624 322,00

 

 

85152

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne RETURN we Wrocławiu

2 500,00

 

 

 

Fundacja Pomorski Dom Nadziei w Gdańsku

83 000,00

 

 

 

Fundacja na Rzecz Różnorodności POLISTREFA w Krakowie

3 500,00

 

 

 

Fundacja Edukacji Społecznej w Warszawie

170 520,00

 

 

 

Fundacja Simontonowski Instytut Zdrowia w Lublinie

55 764,00

 

 

 

Fundacja Pomocy Młodzieży im. Jana Pawła II WZRASTANIE w Lipniku

30 216,00

 

 

 

Kampania Przeciw Homofobii w Warszawie

6 000,00

 

 

 

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „RES HUMANAE" w Warszawie

10 000,00

 

 

 

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Bydgoszczy

2 200,00

 

 

 

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Olsztynie

32 967,00

 

 

 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Koszalinie

20 000,00

 

 

 

 

Stowarzyszenie Wolontariuszy Wobec AIDS „BĄDŹ z NAMI" w Warszawie

112 500,00

 

 

 

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „POWRÓT" w Mikołowie

3 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie FAROS w Białymstoku

46 000,00

 

 

 

Górnośląskie Stowarzyszenie WSPÓLNOTA w Chorzowie

100 304,00

 

 

 

Katolickie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Potrzebującym AGAPE w Lublinie

23 000,00

 

 

 

NZOZ Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień MONAR w Puławach

3 500,00

 

 

 

Ogólnopolska Sieć osób Żyjących z HIV/AIDS „SIEĆ PLUS" w Warszawie

15 000,00

 

 

 

Poradnia Przedmałżeńska i Rodzinna TRR NZOZ w Opolu

23 000,00

 

 

 

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Słupsku

12 250,00

 

 

 

Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej w Gorzowie Wlkp.

23 650,00

 

 

 

Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU w Szczecinie

77 500,00

 

 

 

Społeczny Komitet ds. AIDS w Warszawie

173 641,00

 

 

 

Stowarzyszenie PROGRAM STACJA w Warszawie

4 500,00

 

 

 

Stowarzyszenie Solidarni „PLUS" Zarząd Główny w Wandzinie

5 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Osób Wykluczonych i Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „PODWALE SIEDEM" we Wrocławiu

70 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Wolontariuszy RAZEM w Toruniu

35 280,00

 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Zakażonym Wirusami Hepatotropowymi HEPA HELP w Łodzi

33 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Ełku

21 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie NADZIEJA RODZINIE w Kielcach

79 800,00

 

 

 

 

Stowarzyszenie MONAR w Warszawie

23 000,00

 

 

 

Towarzystwo Rozwoju Inicjatyw Społecznych UNISON we Wrocławiu

65 000,00

 

 

 

Towarzystwo Rozwoju Rodziny oddział w Zielonej Górze

26 000,00

 

 

 

Zjednoczenie na Rzecz Żyjących z HIV/AIDS „Pozytywni w Tęczy" w Warszawie

10 500,00

 

 

 

Ogółem

1 403 092,00

 

 

85153

Fundacja „Arka" w Łodzi

55 000,00

 

 

 

Fundacja Zapobiegania i Resocjalizacji Uzależnień „Nadzieja" w Bielsko-Białej

35 000,00

 

 

 

Fundacja „Praesterno" w Warszawie

649 000,00

 

 

 

Ogólnopolska Fundacja Na Rzecz Zapobiegania Narkomanii w Toruniu

20 000,00

 

 

 

ETOH Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii w Warszawie

70 000,00

 

 

 

Fundacja „Arka Nadziei" w Tomaszowie Mazowieckim

12 200,00

 

 

 

Fundacja Centrum Edukacji Liderskiej w Warszawie

42 000,00

 

 

 

Fundacja Zmian Społecznych „Kreatywni" w Gdyni

10 000,00

 

 

 

Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii „Maraton" w Warszawie

51 000,00

 

 

 

Fundacja „PHAROS" w Zduńskiej Woli

12 000,00

 

 

 

Powiślańska Fundacja Społeczna w Warszawie

85 000,00

 

 

 

Polska Fundacja Pomocy Humanitarnej „Res Humanae" w Warszawie

98 370,00

 

 

 

Fundacja „Poradnia OD-DO" w Opolu

30 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie „Droga" w Białymstoku

70 000,00

 

 

 

 

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy „DROGA" w Olsztynku

15 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie „Eleuteria" w Warszawie

39 000,00

 

 

 

Górnośląskie Stowarzyszenie "Familia" w Gliwicach

59 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Pomocy Uzależnionym i ich Bliskim „FALOCHRON" w Częstochowie

13 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie „Jestem" we Wrocławiu

15 000,00

 

 

 

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Uzależnionych i Współuzależnionych „Joker" w Nowym Dworku

9 783,00

 

 

 

Stowarzyszenie „Jump 93" w Warszawie

120 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny "Karan" w Radomiu

468 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie "Monar" w Warszawie

1 196 860,00

 

 

 

Stowarzyszenie „MY" w Poznaniu

10 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie „Nadzieja Rodzinie" w Kielcach

15 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie „Ordo ex Chao" w Warszawie

34 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie „PADRE" Profilaktyka, Aktywne Działanie, Rozwój i Edukacja w Chęcinach

10 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie „POGOTOWIE SPOŁECZNE" w Poznaniu

10 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie "Pomoc Socjalna" w Warszawie

195 000,00

 

 

 

Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Warszawie

167 000,00

 

 

 

Częstochowskie Towarzystwo Rodzin i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych "Powrót z U" w Częstochowie

37 000,00

 

 

 

Dolnośląskie Stowarzyszenie Psychoprofilaktyczne „Return" we Wrocławiu

100 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Wzajemnej Samopomocy „Samaria" w Świebodzinie

30 000,00

 

 

 

 

Stowarzyszenie Profilaktyki i Profesjonalnej Pomocy Osobom Uzależnionym „Subsidium" w Zgorzelcu

22 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Promocji Zdrowia i Trzeźwego Stylu Życia "Szansa" w Pławniowicach

78 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Chrześcijańska Misja Społeczna "Teen Challenge" w Dretyniu

40 000,00

 

 

 

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności w Warszawie

33 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie „Aslan" w Warszawie

30 000,00

 

 

 

Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej w Częstochowie

44 900,00

 

 

 

Stowarzyszenie Wolontariuszy DA DU w Szczecinie

10 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Lambda w Warszawie

15 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie „Mierz Wysoko" w Warszawie

20 000,00

 

 

 

Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej Mrowisko w Gdańsku

98 515,00

 

 

 

Towarzystwo Nowa Kuźnia w Lublinie

127 000,00

 

 

 

Centrum Profilaktyki i Edukacji Społecznej Parasol w Krakowie

88 000,00

 

 

 

Podkarpackie Stowarzyszenie Porta w Markowej

30 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie „Pracownia Rozwoju Osobistego" w Opolu

51 000,00

 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Psychologów Praktyków w Krakowie

30 000,00

 

 

 

Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii w Warszawie

332 900,00

 

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Rodziny w Chorzowie

9 800,00

 

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Młodzieży Program Stacja w Białymstoku

20 000,00

 

 

 

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie „SUKURS' w Olsztynie

9 000,00

 

 

 

 

Świętokrzyskie Towarzystwo Zapobiegania Patologiom Społecznym Kuźnia w Ostrowcu Świętokrzyskim

79 800,00

 

 

 

Towarzystwo Profilaktyki i Przeciwdziałania Uzależnieniom w Toruniu

30 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Profesjonalistów Psychoterapii i Psychoedukacji Wspólna w Warszawie

38 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego „Wspólny Dom" w Wildze

40 000,00

 

 

 

Stowarzyszenie Nauczycieli „Zdrowa Szkoła" w Starachowicach

38 580,00

 

 

 

Górnośląskie Stowarzyszenie „Wspólnota" w Chorzowie

8 100,00

 

 

 

Ogółem

5 106 808,00

 

 

85154

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży w Łodzi

30 000,00

 

 

 

ETOH – Fundacja Rozwoju Profilaktyki, Edukacji i Terapii Problemów Alkoholowych w Warszawie

281 600,00

 

 

 

Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki „Spójrz Inaczej" w Starachowicach

24 000,00

 

 

 

Pracownia Alternatywnego Wychowania w Łodzi

29 400,00

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" w Warszawie

368 690,00

 

 

 

Ośrodek Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczynie

20 470,00

 

 

 

Fundacja „Światło-Życie" w Katowicach

19 530,00

 

 

 

Fundacja „Zdrowie-Trzeźwość" w Bełchatowie

115 000,00

 

 

 

Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Warszawie

30 000,00

 

 

 

Ogółem

918 690,00

 

 

85156

Narodowy Fundusz Zdrowia

208 112 000,00

 

 

 

Ogółem

208 112 000,00

 

 

 

85195

Fundacja Pomocy Dzieci z Chorobą Nowotworową w Warszawie

149 020,00

 

 

 

Stowarzyszenie „Polskie Telewizje Lokalne i Regionalne" w Elblągu

97 500,00

 

 

 

Stowarzyszenie Na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol" w Olsztynie

154 350,00

 

 

 

Polski Komitet Zwalczania Raka w Warszawie

513 800,00

 

 

 

Poznańskie Towarzystwo „Amazonki" w Poznaniu

22 200,00

 

 

 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny w Warszawie

189 400,00

 

 

 

Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

13 490,00

 

 

 

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi

103 981,00

 

 

 

Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

305 107,00

 

 

 

Powiat Kluczborski w Kluczborku

9 425 835,55

 

 

 

Powiat Goleniowski w Goleniowie

12 261,87

 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku

25 313 186,86

 

 

 

Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

1 010 000,00

 

 

 

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Religi w Zabrzu

40 000,00

 

 

 

Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie

505 000,00

 

 

 

Narodowy Fundusz Zdrowia

13 636 000,00

 

 

 

Ogółem

51 491 132,28

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Jerzy Piskorski

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama