reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 11 września 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komitetu do spraw wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie powołania Komitetu do spraw wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009–2014 (Dz. Urz. Min. Zdrow. poz. 92) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) dr Jerzy Hennig – Dyrektor Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.”;

2) w § 3 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Do zadań Komitetu należy także wydawanie zaleceń dotyczących decyzji o realokowaniu dofinansowania na rzecz już zatwierdzonych projektów.”;

3) w § 6:

a) po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu:

„1a. O kolejności na liście rankingowej projektów decyduje wynik punktowy uzyskany na etapie oceny merytoryczno-technicznej wniosków aplikacyjnych.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Komitet może wprowadzić zmiany w liście rankingowej projektów jedynie w uzasadnionych przypadkach. Zmiany nie mogą naruszać przyjętej kolejności projektów.”,

c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Każdą zmianę w liście rankingowej projektów uzasadnia się szczegółowo w protokole z posiedzenia Komitetu.”,

d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Komitet ulega rozwiązaniu z chwilą zrealizowania zadań, o których mowa w § 3.”;

4) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Osobom, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 lit. b–d, przysługuje zwrot kosztów podróży na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Komitetu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz. 167).”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER ZDROWIA

Bartosz Arłukowicz

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 248, poz. 1495 i Nr 284, poz. 1672).

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Beata Kielar-Tammert

Radca prawny wpisany na Listę Radców Prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. Właścicielka Kancelarii Prawnej www.bktkancelaria.pl, autorka wielu artykułów o tematyce prawniczej publikowanych w czasopismach, na blogu oraz w mediach społecznościowych, specjalizująca się w prawie Unii Europejskiej, prawie gospodarczym i prawach cudzoziemców.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama