| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 25 czerwca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji mającej na celu opracowanie warunków połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła w Warszawie

Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2018 r. poz. 736 i 1669 oraz z 2019 r. poz. 534) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję, o której mowa w § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie tworzenia, łączenia, podziału, reorganizacji, przekształcania, włączania lub likwidacji instytutów badawczych (Dz. U. poz. 1512), zwaną dalej "Komisją".

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji - Pani Justyna Mieszalska, Dyrektor Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia;

2) członkowie:

a) Pan Paweł Maryniak - Zastępca Dyrektora Departamentu Nadzoru i Kontroli w Ministerstwie Zdrowia,

b) Pan Grzegorz Juszczyk - Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła,

c) Pan Dariusz Poznański - Zastępca Dyrektora Departamentu Zdrowia Publicznego i Rodziny w Ministerstwie Zdrowia, ekspert w dziedzinie gospodarczych zastosowań wyników działalności badawczo-rozwojowej instytutów podlegających łączeniu,

d) przedstawiciel Rady Naukowej Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny,

e) przedstawiciel Rady Naukowej Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła.

§ 3.

Do zadań Komisji należy:

1) ocena stanu majątkowego i organizacyjno-prawnego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła;

2) opracowanie warunków połączenia Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny oraz Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła.

§ 4.

Pracami Komisji kieruje Przewodniczący Komisji, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego Komisji członek Komisji.

§ 5.

1. Komisja obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w siedzibie Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny lub Ministerstwa Zdrowia.

2. Komisja podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Komisji.

3. Komisja może podejmować decyzje w trybie obiegowym, w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

§ 6.

Obsługę organizacyjno-techniczną prac Komisji zapewnia Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - Państwowy Zakład Higieny.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

MINISTER ZDROWIA

W zastępstwie

Ministra Zdrowia

Sekretarz Stanu

Józefa Szczurek-Żelazko

 

 

 

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Mariański Group

Profesjonalizm & Pasja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »