Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA

z dnia 21 czerwca 2021 r.

w sprawie wykazu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, dla których ustalono urzędową cenę zbytu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 523), ustala się na dzień 1 lipca 2021 r. wykaz leków i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, stanowiący załącznik do obwieszczenia.

MINISTER ZDROWIA


1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. poz. 932).

Załącznik 1. [WYKAZ LEKÓW I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 PKT 4 W STOSUNKU, DO KTÓRYCH WYDANO OSTATECZNĄ DECYZJĘ ADMINISTRACYJNĄ O USTALENIU URZĘDOWEJ CENY ZBYTU]

Załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia
z dnia 21 czerwca 2021 r. (poz. 43)

WYKAZ LEKÓW I ŚRODKÓW SPOŻYWCZYCH SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, O KTÓRYCH MOWA W ART. 6 UST. 1 PKT 4 W STOSUNKU, DO KTÓRYCH WYDANO OSTATECZNĄ DECYZJĘ ADMINISTRACYJNĄ O USTALENIU URZĘDOWEJ CENY ZBYTU

lp.

Substancja czynna

Nazwa, postać i dawka leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego

Zawartość opakowania

Numer GTIN lub inny kod jednoznacznie identyfikujący produkt

Urzędowa cena zbytu

1

Baclofenum

Baclofen Sintetica 0,05mg/1ml, roztwór do wstrzykiwań, 0,05mg/ml

5 amp. 1 ml

05909991420673

11,34

2

Baclofenum

Baclofen Sintetica 10mg/20ml, roztwór do infuzji, 0,5 mg/ml

1 amp. 20 ml

05909991420697

453,60

3

Baclofenum

Baclofen Sintetica 10mg/5ml, roztwór do infuzji, 2 mg/ml

5 amp. 5 ml

05909991420710

2268,00

4

Baclofenum

Baclofen Sintetica 40mg/20ml, roztwór do infuzji, 2 mg/ml

1 amp. 20 ml

05909991420703

1814,40

5

Baclofenum

Lioresal Intrathecal 0,05 mg/l ml, roztw. do infuzji, 0,05 mg/ml

5 amp. 1 ml

05909990586370

61,24

6

Baclofenum

Lioresal Intrathecal 10 mg/20 ml, roztw. do infuzji, 0,5 mg/ml

1 amp. 20 ml

05909990586417

635,04

7

Baclofenum

Lioresal Intrathecal 10 mg/20 ml, roztw. do infuzji, 0,5 mg/ml

1 amp. 20 ml

05909991411602

453,60

8

Baclofenum

Lioresal Intrathecal 10mg/20ml, roztw. do infuzji; 0,5 mg/ml

1 amp. 20 ml

05909991337001

476,28

9

Baclofenum

Lioresal Intrathecal 10mg/5ml, roztw. do infuzji; 2 mg/ml

1 amp. 5 ml

05909997220628

476,28

10

Baclofenum

Lioresal Intrathecal 10 mg/5 ml, roztw. do infuzji, 2 mg/ml

1 amp. 5 ml

05909990586387

635,04

11

Baclofenum

Lioresal Intrathecal 10 mg/5 roztw. do infuzji, 2 mg/ml

1 amp. 5 ml

05909991411572

453,60

12

Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D

Gamma anty-D 50, roztwór do wstrzykiwań, 50 mcg/ml

1 amp. 1 ml

05909990061112

106,92

13

Immunoglobulinum humanum anti-D Immunoglobulina ludzka anty-D

Gamma anty-D 150, roztwór do wstrzykiwań, 150 mcg/ml

1 amp. 1 ml

05909990061211

225,72

14

Immunoglobulinum humanum anti-D

Rhophylac 300, 300 mcg (1500 IU), roztwór do wstrzykiwań

1 amp. strzyk. 2 ml

+ 1 igła do wstrzykiwań

05909990634484

264,60

15

Dieta ketogenna

KetoCal 3:1 (o smaku neutralnym); proszek

300 g

004008976671664

226,38

16

Dieta ketogenna

KetoCal 4:1 (o smaku neutralnym); proszek

300 g

04008976671787

226,38

17

Dieta ketogenna

KetoCal 4:1 (o smaku waniliowym); proszek

300 g

04008976671749

226,38

18

Dieta ketogenna

KetoCal 4:1 LQ Multi Fibre (o smaku neutralnym); płyn

32 x 200 ml

05016533647365

1317,12

19

Dieta ketogenna

KetoCal 4:1 LQ Multi Fibre (o smaku waniliowym); płyn

32 x 200 ml

05016533647341

1317,12

20

Dieta ketogenna

KetoCal 2,5:1 LQ MCT Multi Fibre (o smaku waniliowym); płyn

32 x 200 ml

08716900576980

1317,12

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-21
  • Data wejścia w życie: 2021-07-01
  • Data obowiązywania: 2021-07-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe