Kategorie

Dzienniki Urzędowe

UCHWAŁA NR 6/2021
RADY POLITYKI PIENIĘŻNEJ

z dnia 9 czerwca 2021 r.

w sprawie zatwierdzenia zaktualizowanego planu finansowego Narodowego Banku Polskiego na rok 2021

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. z 2020 r. poz. 2027) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Rada Polityki Pieniężnej zatwierdza zaktualizowany plan finansowy Narodowego Banku Polskiego na rok 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Polityki Pieniężnej: A. Glapiński

Członkowie Rady Polityki Pieniężnej:
G.M. Ancyparowicz, E. Gatnar, Ł.J. Hardt,
C. Kochalski, J.J. Kropiwnicki, E.M. Łon,
R. Sura, K. Zubelewicz, J. Żyżyński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe