REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 3 poz. 28

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 kwietnia 2010 r.

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2010 r. z siedzibą w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 78 ust. 1 i ust. 4 w zw. z art. 75a ust. 1 a ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Komisję Egzaminacyjną nr 3 do przeprowadzenia egzaminu adwokackiego w 2010 r. z siedzibą w Warszawie w składzie:

1) Egzaminatorzy z zakresu prawa karnego:

Zbigniew Kapiński - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,

Stanisław Cybulski - adwokat.

Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa karnego:

Ewa Gregajtys - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,

Andrzej Szczerbiński - adwokat;

2) Egzaminatorzy z zakresu prawa cywilnego:

Zbigniew Cendrowski - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,

Anna Czepkowska - adwokat.

Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa cywilnego:

Beata Herman - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,

Marcin Komar-adwokat;

3) Egzaminatorzy z zakresu prawa gospodarczego:

Teresa Mróz - sędzia Sądu Apelacyjnego w Warszawie,

Krzysztof Olczyk - adwokat.

Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa gospodarczego:

Witold Rękosiewicz - sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie,

Marcin Jasik - adwokat;

4) Egzaminatorzy z zakresu prawa administracyjnego:

Sylwester Marciniak - sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego,

Jolanta Strzelecka - adwokat.

Zastępcy egzaminatorów z zakresu prawa administracyjnego:

Jolanta Sokołowska - sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie,

Andrzej Kacprzycki - adwokat.

§ 2.
Na Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Zbigniewa Kapińskiego.
§ 3.
Na zastępcę Przewodniczącego Komisji, o której mowa w § 1, wyznacza się Sylwestra Marciniaka.
§ 4.
Obszar właściwości Komisji, o której mowa w § 1, obejmuje obszar właściwości Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.
§ 5.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sprawiedliwości: Krzysztof Kwiatkowski

 

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 26, poz. 156, Nr 166, poz. 1317, Nr 210, poz. 1628 i Nr 216, poz. 1676.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-06-04
  • Data wejścia w życie: 2010-04-30
  • Data obowiązywania: 2010-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA