| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 23 września 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA

Na podstawie art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie utworzenia Bałtyckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej BALTICA (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. Nr 13, poz. 156) w załączniku § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Przedmiotem działalności Instytucji, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD), jest:

 

Lp.

PKD

Nazwa

1

2

3

1.

10.73.Z

Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych

2.

10.85.Z

Wytwarzanie gotowych posiłków i dań

3.

16.23.Z

Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa

4.

22.23.Z

Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych

5.

23.63.Z

Produkcja masy betonowej prefabrykowanej

6.

23.70.Z

Cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia

7.

25.11.Z

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

8.

25.12.Z

Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej

9.

25.50.Z

Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

10.

25.61.Z

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

11.

25.62.Z

Obróbka mechaniczna elementów metalowych

12.

25.72.Z

Produkcja zamków i zawiasów

13.

25.93.Z

Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn

14.

31.01.Z

Produkcja mebli biurowych i sklepowych

15.

31.02.Z

Produkcja mebli kuchennych

16.

31.09.Z

Produkcja pozostałych mebli

17.

33.11.Z

Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych

18.

35.11.Z

Wytwarzanie energii elektrycznej

19.

41.20.Z

Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych

20.

42.11.Z

Roboty związane z budową dróg i autostrad

21.

42. 21.Z

Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

22.

42.22.Z

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

23.

42.99.Z

Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

24.

43.11.Z

Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych

25.

43.13.Z

Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich

26.

43.21.Z

Wykonywanie instalacji elektrycznych

27.

43.22.Z

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

28.

43.29.Z

Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

29.

43.32.Z

Zakładanie stolarki budowlanej

30.

43.39.Z

Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych

31.

46.18.Z

Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

32.

46.51.Z

Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania

33.

46.66.Z

Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych

34.

46.90.Z

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

35.

47.11.Z

Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych

36.

47.25.Z

Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

37.

49.41 .Z

Transport drogowy towarów

38.

55.20.Z

Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

39.

56.10.A

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

40.

56.21 .Z

Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

41.

56.29.Z

Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

42.

56.30.Z

Przygotowywanie i podawanie napojów

43.

62.02.Z

Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

44.

62.09.Z

Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

45.

68.20.Z

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

46.

68.32.Z

Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie

47.

71.11.Z

Działalność w zakresie architektury

48.

71.12.Z

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

49.

73.12.D

Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

50.

77.32.Z

Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

51.

81.10.Z

Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach

52.

82.30.Z

Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

53.

85.59.B

Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

54.

86.90.A

Działalność fizjoterapeutyczna

 

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W zastępstwie Ministra Sprawiedliwości: Sekretarz Stanu Stanisław Chmielewski

 

1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Zbigniew Waz

Managing Partner w Leaware - spółce tworzącej aplikacje mobilne i webowe dla klientów na całym świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »