reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 29 listopada 2012 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 94) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) w pkt 6:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, w Gdyni, Malborku i Starogardzie Gdańskim, z wyłączeniem spraw przekazanych XV Wydziałowi Cywilnemu,”,

– lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) III Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gdyni, Kartuzach, Kwidzynie, Malborku i Wejherowie,”,

– lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie, z wyłączeniem spraw dotyczących odwołań od decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddziałów Regionalnych w Gdańsku i Sztumie,”,

– lit. m–o otrzymują brzmienie:

„m) XIII Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia, spraw z zakresu postępowania poprawczego i środków odwoławczych w postępowaniu wykonawczym w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsku-Północ w Gdańsku, w Kartuzach, Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie,

n) XIV Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gdyni, Kartuzach, Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Wejherowie oraz spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszaru właściwości sądów okręgowych w Elblągu i Słupsku,

o) XV Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Kartuzach, Kwidzynie, Sopocie, Tczewie i Wejherowie oraz spraw rejestrowych z zakresu rejestru dzienników i czasopism z całego obszaru właściwości tego Sądu,”,

b) w pkt 15 lit. h otrzymuje brzmienie:

„h) VIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chrzanowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, w Olkuszu, Oświęcimiu i Wadowicach,”,

c) w pkt 18:

– lit. e otrzymuje brzmienie:

„e) V Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Lubartowie, Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i Lublin-Zachód w Lublinie,”,

– lit. k otrzymuje brzmienie:

„k) XI Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Łukowie, Puławach i Radzyniu Podlaskim;”,

d) w pkt 20:

– lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi i części miasta z rejonu administracyjnego Polesie z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kutnie, Łowiczu i Skierniewicach, a także spraw rejestrowych, o ubezwłasnowolnienie, o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych, o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych i ugód zawartych przed takimi sądami z obszaru właściwości tego Sądu,”,

– lit. m otrzymuje brzmienie:

„m) XVIII Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z rejonu administracyjnego Bałuty i Polesie z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz sądów rejonowych w Kutnie, Łowiczu, Skierniewicach i Zgierzu, a także spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi;”,

e) w pkt 27:

– lit. a–d otrzymują brzmienie:

„a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do M, z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach i Środzie Wielkopolskiej oraz spraw, o których mowa w art. 11014 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.),

b) II Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego, z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Pile, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Trzciance i Wągrowcu oraz spraw, o których mowa w art. 11017 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

c) III Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Pile, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Trzciance i Wągrowcu, spraw o wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, spraw o wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, z wyłączeniem spraw o zarządzenie kontroli operacyjnej oraz spraw o udostępnienie informacji i danych dotyczących umów ubezpieczenia, a także przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową,

d) IV Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Pile, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Trzciance i Wągrowcu,”,

– lit. g i h otrzymują brzmienie:

„g) VII Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) ubezpieczonych zaczynają się na litery od N do Ż,

h) VIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) ubezpieczonych zaczynają się na litery od A do M,”,

– lit. l–q otrzymują brzmienie:

„l) XII Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od N do Ż, z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach i Środzie Wielkopolskiej,

m) XIII Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kościanie i Lesznie,

n) XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Pile, Trzciance i Wągrowcu,

o) XV Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, z wyjątkiem spraw z zakresu postępowania poprawczego, z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i Środzie Wielkopolskiej,

p) XVI Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i Środzie Wielkopolskiej, spraw o zarządzenie kontroli operacyjnej z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, spraw o udostępnienie informacji i danych dotyczących umów ubezpieczenia, a także przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszaru właściwości sądów okręgowych w Koninie i Poznaniu, z wyłączeniem spraw o wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i spraw o wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania,

q) XVII Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i spraw z zakresu postępowania poprawczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i Środzie Wielkopolskiej;”,

f) w pkt 40:

– lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) IV Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z terenu części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ochota, Ursus i Włochy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie oraz z obszaru Sądu Rejonowego w Pruszkowie, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu, oraz do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu,”,

– lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) VII Wydział Cywilny Rejestrowy – do rozpoznawania spraw rejestrowych i spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych z obszaru właściwości tego Sądu oraz do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Pruszkowie, dla m.st. Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Woli w Warszawie, z wyłączeniem spraw z części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Wola,”,

g) w pkt 43 lit. h oraz i otrzymują brzmienie:

„h) VIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Trzebnicy, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu i dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu,

i) IX Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Oleśnicy, Oławie, Środzie Śląskiej i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu,”;

2) w § 2 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2) Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Lesznie – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kościanie i Lesznie;

3) Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Pile – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Pile, Trzciance i Wągrowcu.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

Minister Sprawiedliwości: Jarosław Gowin

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702 i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167, poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204, poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698, z 2008 r. Nr 223, poz. 1457, Nr 228, poz. 1507 i Nr 234, poz. 1571, z 2009 r. Nr 1, poz. 4, Nr 9, poz. 57, Nr 26, poz. 156 i 157, Nr 56, poz. 459, Nr 157, poz. 1241, Nr 178, poz. 1375, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1777, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 205, poz. 1364, z 2011 r. Nr 109, poz. 627, Nr 126, poz. 714 i Nr 203, poz. 1192 oraz z 2012 r. poz. 637 i 672.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dominika Gałka

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama