reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 18 grudnia 2013 r.

w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Tworzy się, ustala siedziby, obszary właściwości i rodzaje spraw rozpoznawanych w wydziałach sądów okręgowych:

1) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,

b) II Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

c) III Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

f) VII Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego,

g) VIII Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia;

2) w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,

b) II Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

c) III Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

e) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

f) VII Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia;

3) w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych,

b) II Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych,

c) III Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,

e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

f) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

g) VIII Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego,

h) IX Wydział Wizytacyjny – do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,

i) X Wydział Cywilny Rodzinny – do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

4) w Sądzie Okręgowym w Częstochowie:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

e) V Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego,

f) VI Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

g) VII Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia;

5) w Sądzie Okręgowym w Elblągu:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I i II instancji spraw cywilnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

e) V Wydział Cywilny Rodzinny – do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

f) VI Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia;

6) w Sądzie Okręgowym w Gdańsku:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, w Gdyni, Malborku i Starogardzie Gdańskim, z wyłączeniem spraw przekazanych XV Wydziałowi Cywilnemu,

b) II Wydział Cywilny Rodzinny – do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

c) III Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gdyni, Kartuzach, Kwidzynie, Malborku i Wejherowie,

d) IV Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku i w Sopocie oraz spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku,

e) V Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i środków odwoławczych w postępowaniu wykonawczym w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, w Gdyni, Sopocie i Wejherowie,

f) VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

g) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie, z wyłączeniem spraw dotyczących odwołań od decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – Oddziałów Regionalnych w Gdańsku i Sztumie,

h) VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gdyni, Kartuzach, Sopocie i Wejherowie, wraz ze sprawami dotyczącymi odwołań od decyzji Wojskowego Biura Emerytalnego w Gdańsku oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – oddziałów regionalnych w Gdańsku i Sztumie,

i) IX Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gdańsku, Elblągu i Słupsku,

j) X Wydział Wizytacyjny – do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,

k) XI Wydział Wykonawczy – do rozpoznawania wniosków o unieważnienie orzeczeń o odszkodowania za poniesione szkody z tytułu niesłusznego skazania i wykonywania orzeczeń w sprawach karnych oraz realizacji należności sądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych,

l) XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gdańsku, Elblągu i Słupsku,

m) XIII Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego, spraw o wykroczenia i środków odwoławczych w postępowaniu wykonawczym w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Kartuzach, Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie,

n) XIV Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gdyni, Kartuzach, Kwidzynie, Malborku, Starogardzie Gdańskim, Tczewie i Wejherowie oraz spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszaru właściwości sądów okręgowych w Elblągu i Słupsku,

o) XV Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Kartuzach, Kwidzynie, Sopocie, Tczewie i Wejherowie oraz spraw rejestrowych z zakresu rejestru dzienników i czasopism z całego obszaru właściwości tego Sądu,

p) XVI Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych Gdańsk-Południe w Gdańsku, Gdańsk-Północ w Gdańsku, w Sopocie, Starogardzie Gdańskim i Tczewie;

7) w Sądzie Okręgowym w Gliwicach:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach i Rudzie Śląskiej,

b) II Wydział Cywilny z siedzibą w Rybniku – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach,

c) III Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

d) IV Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu,

e) V Wydział Karny z siedzibą w Rybniku – do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do rozpoznawania w II instancji spraw o wykroczenia z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach,

f) VI Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu,

g) VII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

h) VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gliwicach, Rudzie Śląskiej, Tarnowskich Górach i Zabrzu,

i) IX Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Rybniku – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku, Wodzisławiu Śląskim i Żorach,

j) X Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego,

k) XI Wydział Wizytacyjny – do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,

l) XII Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz spraw z zakresu prawa geologicznego i górniczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Tarnowskich Górach i Zabrzu, a także spraw rejestrowych z całego obszaru właściwości tego Sądu;

8) w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wielkopolskim:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,

e) V Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

f) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

9) w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,

b) II Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

c) III Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

e) VI Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,

f) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

10) w Sądzie Okręgowym w Kaliszu:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,

b) II Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

c) III Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,

e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

11) w Sądzie Okręgowym w Katowicach:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Będzinie, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Sosnowcu i Tychach, a także spraw rejestrowych z całego obszaru właściwości tego Sądu,

b) II Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytomiu, Jaworznie, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach i w Siemianowicach Śląskich,

c) III Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie, Sosnowcu i Tychach,

d) IV Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Będzinie, Bytomiu, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach i w Siemianowicach Śląskich,

e) V Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych Katowice-Wschód w Katowicach i Katowice-Zachód w Katowicach,

f) VI Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości sądów rejonowych Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach i w Pszczynie,

g) VII Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości sądów rejonowych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mysłowicach i Sosnowcu,

h) VIII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

i) IX Wydział Pracy – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy,

j) X Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chorzowie, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Mikołowie, Mysłowicach, Pszczynie i Siemianowicach Śląskich oraz spraw organów rentowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Katowicach, Wojewódzkiej Komendy Policji w Katowicach i Wojskowego Biura Emerytalnego w Katowicach,

k) XI Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Będzinie, Bytomiu, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Sosnowcu i Tychach,

l) XIII Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytomiu, Chorzowie, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Mysłowicach i Siemianowicach Śląskich,

m) XIV Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej oraz sądów rejonowych w Będzinie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Pszczynie, Sosnowcu i Tychach,

n) XV Wydział Wizytacyjny – do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,

o) XVI Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Będzinie, Bytomiu, Chorzowie i Mysłowicach,

p) XVII Wydział Cywilny Rodzinny – do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Będzinie, Chorzowie, Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Mysłowicach i Tychach,

q) XVIII Wydział Cywilny Rodzinny – do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytomiu, Katowice-Wschód w Katowicach, Katowice-Zachód w Katowicach, w Pszczynie, Siemianowicach Śląskich i Sosnowcu,

r) XIX Wydział Gospodarczy Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Bielsku-Białej i Katowicach,

s) XXI Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Dąbrowie Górniczej, Jaworznie, Mikołowie, Pszczynie, Siemianowicach Śląskich, Sosnowcu i Tychach,

t) XXII Wydział Wykonawczy – do wykonywania orzeczeń w sprawach karnych oraz realizacji należności sądowych w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych,

u) XXIII Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości sądów rejonowych w Bytomiu, Chorzowie, Mikołowie, Siemianowicach Śląskich i Tychach;

12) w Sądzie Okręgowym w Kielcach:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,

b) II Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

c) III Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

f) VII Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego,

g) VIII Wydział Wizytacyjny – do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,

h) IX Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia;

13) w Sądzie Okręgowym w Koninie:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,

c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

14) w Sądzie Okręgowym w Koszalinie:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

e) V Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,

f) VI Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego,

g) VII Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

h) VIII Wydział Wizytacyjny – do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu;

15) w Sądzie Okręgowym w Krakowie:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych,

b) II Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych,

c) III Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, w Olkuszu i Oświęcimiu, a także spraw dotyczących postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych z całego obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych VI Wydziałowi Karnemu,

d) IV Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,

e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

f) VI Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chrzanowie, dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, w Myślenicach, Wadowicach i Wieliczce, a także spraw o zarządzanie kontroli operacyjnej, zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych, o udostępnianie informacji i danych dotyczących umów ubezpieczenia oraz przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową z całego obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Karnemu,

g) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy z całego obszaru właściwości tego Sądu oraz spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie, dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, w Myślenicach i Wieliczce,

h) VIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Chrzanowie, dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, w Olkuszu, Oświęcimiu i Wadowicach,

i) IX Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie,

j) X Wydział Wizytacyjny – do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,

k) XI Wydział Cywilny Rodzinny – do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawanych w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

l) XII Wydział Gospodarczy Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie;

16) w Sądzie Okręgowym w Krośnie:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,

c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

17) w Sądzie Okręgowym w Legnicy:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,

b) II Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

c) III Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,

e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

f) VI Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Jeleniej Górze, Legnicy i Świdnicy,

g) VII Wydział Wizytacyjny – do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu;

18) w Sądzie Okręgowym w Lublinie:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych,

b) II Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz środków odwoławczych w elektronicznym postępowaniu upominawczym,

c) III Wydział Cywilny Rodzinny – do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

d) IV Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

e) V Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości sądów rejonowych w Lubartowie, Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku i Lublin-Zachód w Lublinie,

f) VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

g) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od A do M,

h) VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od N do Ż,

i) IX Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Lublinie, Radomiu, Siedlcach i Zamościu,

j) X Wydział Wizytacyjny – do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,

k) XI Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości sądów rejonowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Kraśniku, Łukowie, Puławach i Radzyniu Podlaskim;

19) w Sądzie Okręgowym w Łomży:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,

c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

20) w Sądzie Okręgowym w Łodzi:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi-Widzewa w Łodzi i części miasta z rejonu administracyjnego Polesie z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kutnie, Łowiczu i Skierniewicach, a także spraw rejestrowych, o ubezwłasnowolnienie, o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych, o stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych i ugód zawartych przed takimi sądami z obszaru właściwości tego Sądu,

b) II Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z rejonu administracyjnego Bałuty i Śródmieście z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Pabianicach i Zgierzu,

c) III Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych,

d) IV Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z rejonu administracyjnego Śródmieście z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz sądów rejonowych dla Łodzi-Widzewa w Łodzi i w Pabianicach,

e) V Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,

f) VI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

g) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

h) VIII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

i) X Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu,

j) XI Wydział Wizytacyjny – do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,

k) XII Wydział Cywilny Rodzinny – do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi i dla Łodzi-Widzewa w Łodzi oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu,

l) XIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu,

m) XVIII Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z rejonu administracyjnego Bałuty i Polesie z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi oraz sądów rejonowych w Kutnie, Łowiczu, Skierniewicach i Zgierzu, a także spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w Łodzi;

21) w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,

c) III Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

22) w Sądzie Okręgowym w Olsztynie:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

e) V Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego,

f) VI Wydział Cywilny Rodzinny – do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

g) VII Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,

h) VIII Wydział Wizytacyjny – do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,

i) IX Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych;

23) w Sądzie Okręgowym w Opolu:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,

b) II Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

c) III Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

f) VI Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego,

g) VII Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,

h) VIII Wydział Wizytacyjny – do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu;

24) w Sądzie Okręgowym w Ostrołęce:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,

c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

25) w Sądzie Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,

b) II Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

c) III Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,

e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

26) w Sądzie Okręgowym w Płocku:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

e) V Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,

f) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

27) w Sądzie Okręgowym w Poznaniu:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od A do M, z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach i Środzie Wielkopolskiej oraz spraw, o których mowa w art. 11014 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.),

b) II Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Pile, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Środzie Wielkopolskiej, Trzciance i Wągrowcu oraz spraw, o których mowa w art. 11017 ust. 6 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych,

c) III Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Pile, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Trzciance i Wągrowcu, spraw o wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, spraw o wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, z wyłączeniem spraw o zarządzenie kontroli operacyjnej oraz spraw o udostępnienie informacji i danych dotyczących umów ubezpieczenia, a także przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową,

d) IV Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Pile, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach, Trzciance i Wągrowcu,

e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

f) VI Wydział Pracy – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy,

g) VII Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) ubezpieczonych zaczynają się na litery od N do Ż,

h) VIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) ubezpieczonych zaczynają się na litery od A do M,

i) IX Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze,

j) X Wydział Gospodarczy Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Koninie, Poznaniu i Zielonej Górze,

k) XI Wydział Wizytacyjny – do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,

l) XII Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych, w których nazwiska (nazwy) powodów zaczynają się na litery od N do Ż, z obszaru właściwości sądów rejonowych w Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, Szamotułach i Środzie Wielkopolskiej,

m) XIII Wydział Cywilny z siedzibą w Lesznie – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kościanie i Lesznie,

n) XIV Wydział Cywilny z siedzibą w Pile – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Pile, Trzciance i Wągrowcu,

o) XV Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu i Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,

p) XVI Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i Środzie Wielkopolskiej, spraw o zarządzenie kontroli operacyjnej z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, spraw o udostępnienie informacji i danych dotyczących umów ubezpieczenia, a także przetwarzanych przez banki informacji stanowiących tajemnicę bankową z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszaru właściwości sądów okręgowych w Koninie i Poznaniu, z wyłączeniem spraw o wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania i spraw o wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania,

q) XVII Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Wielkopolskim, Kościanie, Lesznie, Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu, Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu i Środzie Wielkopolskiej;

28) w Sądzie Okręgowym w Przemyślu:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,

c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

d) IV Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego;

29) w Sądzie Okręgowym w Radomiu:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

e) V Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,

f) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

g) VII Wydział Wizytacyjny – do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu;

30) w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,

c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

e) V Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

f) VI Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu,

g) VII Wydział Wizytacyjny – do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu;

31) w Sądzie Okręgowym w Siedlcach:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,

c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

e) V Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych;

32) w Sądzie Okręgowym w Sieradzu:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,

c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

33) w Sądzie Okręgowym w Słupsku:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

e) V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

f) VI Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia;

34) w Sądzie Okręgowym w Suwałkach:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,

c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

35) w Sądzie Okręgowym w Szczecinie:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych,

b) II Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych,

c) III Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw zgodności z prawdą oświadczeń lustracyjnych z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie,

d) IV Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,

e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

f) VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od A do Ł,

g) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, w których nazwiska (nazwy) powodów lub ubezpieczonych zaczynają się na litery od M do Ż,

h) VIII Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie,

i) IX Wydział Wizytacyjny – do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,

j) X Wydział Cywilny Rodzinny – do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych;

36) w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,

c) III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

d) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego;

37) w Sądzie Okręgowym w Tarnowie:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,

c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

38) w Sądzie Okręgowym w Świdnicy:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,

b) II Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

c) III Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,

e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

f) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

39) w Sądzie Okręgowym w Toruniu:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

e) VI Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Toruniu i Włocławku,

f) VII Wydział Wizytacyjny – do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,

g) VIII Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

h) IX Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia;

40) w Sądzie Okręgowym w Warszawie:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od A do M, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu,

b) II Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od N do Ż, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu,

c) III Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji części spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu, oraz do rozpoznawania w I instancji części spraw rodzinnych z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Mokotów i Wilanów z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od A do M,

d) IV Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z terenu części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Ochota, Ursus i Włochy z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie oraz z obszaru Sądu Rejonowego w Pruszkowie, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu, oraz do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Grodzisku Mazowieckim, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu,

e) V Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych,

f) VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z całego obszaru właściwości Sądu oraz do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, z wyłączeniem spraw z części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Mokotów i Wilanów oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,

g) VII Wydział Cywilny Rejestrowy – do rozpoznawania spraw rejestrowych i spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych z obszaru właściwości tego Sądu oraz do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Pruszkowie, dla m.st. Warszawy w Warszawie i dla Warszawy-Woli w Warszawie, z wyłączeniem spraw z części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Wola,

h) VIII Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z części obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie położonej na południe od osi Al. Jerozolimskich oraz sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie i dla m.st. Warszawy w Warszawie, spraw o wydanie wyroku łącznego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska skazanych rozpoczynają się na litery od A do J, spraw ze stosunków międzynarodowych z całego obszaru właściwości tego Sądu, spraw o unieważnienie orzeczeń i o odszkodowanie z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz. U. Nr 34, poz. 149, z późn. zm.) i spraw odszkodowawczych z rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska wnioskodawców albo nazwisko pierwszego z wnioskodawców rozpoczynają się na litery od A do J,

i) IX Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości sądów rejonowych w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy-Pragi w Warszawie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i w Wołominie, które wpłynęły do Sądu Okręgowego w Warszawie do dnia 30 kwietnia 2005 r., oraz do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, dla m.st. Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie,

j) X Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie, Pruszkowie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie,

k) XI Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

l) XII Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z części obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie położonej na północ od osi Al. Jerozolimskich oraz Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie, spraw o wydanie wyroku łącznego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska skazanych rozpoczynają się na litery od R do Ż, z wyłączeniem spraw ze stosunków międzynarodowych przekazanych VIII Wydziałowi Karnemu, spraw o unieważnienie orzeczeń i o odszkodowanie z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i spraw odszkodowawczych z rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska wnioskodawców albo nazwisko pierwszego z wnioskodawców rozpoczynają się na litery od R do Ż,

m) XIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, a także spraw z Biura Emerytalnego Służby Więziennej oraz Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Warszawie,

n) XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie, dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie, dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, a także spraw zagranicznych z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Biura Rent Zagranicznych oraz spraw z Wojskowego Biura Emerytalnego,

o) XV Wydział Wykonywania Orzeczeń – do wykonywania orzeczeń w sprawach z zakresu prawa karnego i egzekucji należności sądowych we wszystkich rodzajach spraw sądowych,

p) XVI Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla m.st. Warszawy w Warszawie,

q) XVII Wydział Ochrony Konkurencji i Konsumentów – do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony konkurencji, regulacji energetyki, telekomunikacji i transportu kolejowego,

r) XVIII Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie, dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, spraw o wydanie wyroku łącznego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska skazanych rozpoczynają się na litery od K do P, spraw o unieważnienie orzeczeń i o odszkodowanie z ustawy z dnia 23 lutego 1991 r. o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego i spraw odszkodowawczych z rozdziału 58 Kodeksu postępowania karnego z całego obszaru właściwości tego Sądu, w których nazwiska wnioskodawców albo nazwisko pierwszego z wnioskodawców rozpoczynają się na litery od K do P, oraz spraw z obszaru Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, które wpłynęły do Sądu Okręgowego w Warszawie do dnia 30 kwietnia 2005 r., z wyłączeniem spraw ze stosunków międzynarodowych przekazanych VIII Wydziałowi Karnemu,

s) XIX Wydział Wizytacyjny – do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,

t) XX Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie i dla Warszawy-Woli w Warszawie, z wyłączeniem spraw z części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Bemowo,

u) XXI Wydział Pracy – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy,

v) XXII Wydział Wspólnotowych Znaków Towarowych i Wzorów Przemysłowych – do rozpoznawania spraw z zakresu ochrony wspólnotowych znaków towarowych i wspólnotowych wzorów przemysłowych,

w) XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości sądów okręgowych w Warszawie i Warszawa-Praga w Warszawie,

x) XXIV Wydział Cywilny – do spraw nierozpoznanych do dnia 31 grudnia 2005 r. w istniejących do tej daty II Wydziale Cywilnym, XXIV Wydziale Cywilnym i XXVI Wydziale Cywilnym Rejestrowym oraz do rozpoznawania w I instancji części spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Piasecznie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu, oraz do rozpoznawania w I instancji części spraw rodzinnych z obszaru części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnic Mokotów i Wilanów z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, w których nazwisko osoby fizycznej lub oznaczenie osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, bądź jednostki Skarbu Państwa wszczynającej postępowanie zaczyna się na litery od N do Ż,

y) XXV Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych z obszaru właściwości sądów rejonowych dla Warszawy-Woli w Warszawie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie, z wyłączeniem spraw przekazanych VII Wydziałowi Cywilnemu Rejestrowemu, oraz do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych z terenu części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Wola z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie,

z) XXVI Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania w I instancji spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego z obszaru właściwości Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie, części m.st. Warszawy w granicach ustalonych dla dzielnicy Bemowo z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Woli w Warszawie oraz sądów rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Piasecznie, Pruszkowie i dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie;

41) w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Północ w Warszawie, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu,

b) II Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy-Pragi Południe w Warszawie, z wyłączeniem spraw przekazanych III Wydziałowi Cywilnemu,

c) III Wydział Cywilny – do rozpoznawania spraw rejestrowych, poza powierzonymi Sądowi Okręgowemu w Warszawie na podstawie odrębnych przepisów, spraw o uznanie orzeczeń sądów zagranicznych z obszaru właściwości tego Sądu oraz do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku i Wołominie,

d) IV Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

e) V Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

f) VI Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,

g) VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

h) VIII Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

i) IX Wydział Wizytacyjny – do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu;

42) w Sądzie Okręgowym we Włocławku:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I i II instancji spraw cywilnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,

c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

e) V Wydział Cywilny Rodzinny – do rozpoznawania w I instancji spraw rodzinnych oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych;

43) w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych, z wyłączeniem spraw przekazanych XIII Wydziałowi Cywilnemu,

b) II Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych,

c) III Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,

e) V Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

f) VI Wydział Wizytacyjny – do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu,

g) VII Wydział Pracy – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy,

h) VIII Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Trzebnicy, dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu i dla Wrocławia-Krzyków we Wrocławiu,

i) IX Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Oleśnicy, Oławie, Środzie Śląskiej i dla Wrocławia-Śródmieścia we Wrocławiu,

j) X Wydział Gospodarczy – do rozpoznawania spraw gospodarczych oraz spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego,

k) XIII Wydział Cywilny Rodzinny – do rozpoznawania w I i II instancji spraw rodzinnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych, a także spraw o ubezwłasnowolnienie, zmianę oraz uchylenie ubezwłasnowolnienia;

44) w Sądzie Okręgowym w Zamościu:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych oraz w II instancji spraw cywilnych i spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia,

c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych;

45) w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze:

a) I Wydział Cywilny – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych,

b) II Wydział Karny – do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego,

c) III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych – do rozpoznawania spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

d) IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

e) VI Wydział Cywilny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw cywilnych oraz spraw należących do właściwości sądów rodzinnych,

f) VII Wydział Karny Odwoławczy – do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,

g) VIII Wydział Wizytacyjny – do wykonywania czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów w okręgu.

§ 2.
Tworzy się, ustala siedziby, obszary właściwości i rodzaje spraw rozpoznawanych w ośrodkach zamiejscowych sądów okręgowych:

1) Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Gliwicach z siedzibą w Rybniku – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych, w I i II instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz w II instancji spraw o wykroczenia, a także spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku;

2) Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Lesznie – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Kościanie i Lesznie;

3) Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Poznaniu z siedzibą w Pile – do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości sądów rejonowych w Pile, Trzciance i Wągrowcu.

§ 3.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 94 i 169 oraz z 2013 r. poz. 225).
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2014 r.

Minister Sprawiedliwości: Marek Biernacki

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 662, 1165, 1247 i 1433.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

PROMAG S.A.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama