| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 12 stycznia 2018 r.

w sprawie zniesienia Zakładu Karnego w Braniewie

Na podstawie art. 72 § 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 665, 666, 768 i 1452) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Z dniem 31 marca 2018 r. znosi się Zakład Karny w Braniewie, z siedzibą w Braniewie przy ul. Plac Grunwaldu 2A, 14-500 Braniewo, województwo warmińsko-mazurskie, zwany dalej "Zakładem", podległy dyrektorowi okręgowemu Służby Więziennej w Gdańsku, zwanemu dalej "Dyrektorem Okręgowym".

2. Nieruchomość Zakładu zostanie zagospodarowana zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147, z późn. zm.1)).

§ 2.
 1. Mienie ruchome Zakładu z dniem 31 marca 2018 r. staje się mieniem ruchomym Aresztu Śledczego w Elblągu, z siedzibą w Elblągu przy ul. 12 lutego 4A, 82-300 Elbląg, województwo warmińsko-mazurskie, zwanego dalej "Aresztem" podległego Dyrektorowi Okręgowemu.

2. Przejęcie mienia, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych.

§ 3.
 1. Należności i zobowiązania likwidowanego Zakładu przejmuje z dniem 31 marca 2018 r. zgodnie z art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Minister Sprawiedliwości i będą one finansowane z części 37 Sprawiedliwość, dział 755 Wymiar Sprawiedliwości rozdział 75512 Więziennictwo.

2. Dokumentacja finansowo-księgowa oraz dokumentacja dotycząca spraw pracowniczych i funkcjonariuszy, w zakresie niepodlegającym archiwizacji, zostanie przejęta przez dyrektora Aresztu.

§ 4.
 Nadzór merytoryczny, finansowy i organizacyjny nad czynnościami, o których mowa w zarządzeniu, sprawuje Dyrektor Okręgowy.
§ 5.
 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2016 r. poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 624, 820, 1509, 1529, 1566 i 1595.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

e-file sp. z o.o.

Producent aplikacji i rozwiązań pomocnych w biznesie oraz w kontaktach z urzędami

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »