| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie zniesienia i utworzenia niektórych wydziałów w sądach okręgowych oraz zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych

Na podstawie art. 19 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 23, ze zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Znosi się III Wydział Penitencjarny i Nadzoru nad Wykonywaniem Orzeczeń Karnych w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.

§ 2.

Tworzy się III Wydział Karny Odwoławczy w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie.

§ 3.

W zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie utworzenia wydziałów w sądach okręgowych oraz ośrodków zamiejscowych sądów okręgowych (Dz. Urz. Min. Sprawiedl. poz. 334, z późn zm.2)) w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 20:

a) lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) I Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, a także do rozpoznawania spraw rejestrowych z obszaru właściwości tego Sądu,

b) II Wydział Cywilny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych I Wydziałowi Cywilnemu,",

b) lit. k otrzymuje brzmienie:

"k) XII Wydział Cywilny Rodzinny - do rozpoznawania w I instancji spraw cywilnych i rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, z wyłączeniem spraw przekazanych I Wydziałowi Cywilnemu, oraz do rozpoznawania w II instancji spraw należących do właściwości sądów rodzinnych z obszaru właściwości tego Sądu, a także spraw o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. z obszaru właściwości sądów okręgowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Płocku i Sieradzu,";

2) w pkt 30 lit. b i c otrzymują brzmienie:

"b) II Wydział Karny - do rozpoznawania w I instancji spraw z zakresu prawa karnego oraz do spraw penitencjarnych i nadzoru nad sądowym postępowaniem wykonawczym w sprawach z zakresu prawa karnego,

c) III Wydział Karny Odwoławczy - do rozpoznawania w II instancji spraw z zakresu prawa karnego i spraw o wykroczenia,".

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI

Zbigniew Ziobro

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 3, 5, 106, 138, 771, 848, 1000, 1045, 1443, 1544 i 1669.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Sprawiedl. z 2014 r. poz. 169, z 2015 r. poz. 153 i 259, z 2016 r. poz. 94, 119, 200 i 214, z 2017 r. poz. 163, 200 i 266 oraz z 2018 r. poz. 163, 199, 228, 278, 305 i 320.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Instytut Transportu Samochodowego

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi, koordynuje i popularyzuje badawczo-wdrożeniową działalność naukową w dziedzinie transportu samochodowego. ITS istnieje od 1952 roku i jest najstarszą tego typu jednostką badawczą w Polsce.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »