reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE Nr 9 MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 31 stycznia 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 40 Ministra Skarbu Państwa z dnia 6 października 2010 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa, zmienionym zarządzeniem nr 43 Ministra Skarbu Państwa z dnia 12 października 2010 r., zarządzeniem nr 52 z dnia 30 listopada 2010 r. oraz zarządzeniem nr 1 z dnia 11 stycznia 2011 r., wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Skarbu Państwa

Aleksander Grad

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1601).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1271, Nr 220, poz. 1600 i Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

3) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706.

Załącznik 1.

Załączniki do zarządzenia nr 9 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 31 stycznia 2011 r. (poz. 3)

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Lista podmiotów nadzorowanych przez Departament Restrukturyzacji

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

 

1

2

3

 

1

Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach S.A.

Katowice

 

2

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

 

3

Centrala Nasienna w Warszawie sp. z o.o.

Warszawa

 

4

Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

 

5

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH” w Krakowie Sp. z o.o.

Kraków

 

6

Chłodnia MORS-WOLA” sp. z o.o.

Warszawa

 

7

Centrum-Hotele Sp. z o.o.

Łódź

 

8

Ciech S.A.

Warszawa

 

9

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

 

10

EUROLOT S.A. w Warszawie

Warszawa

 

11

FABRYKA ŁOŻYSK TOCZNYCH-KRAŚNIK S.A.

Kraśnik

 

12

Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR Sp. z o.o.

Gdańsk

 

13

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Gliwice

 

14

H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Poznań

 

15

Huta Kościuszko” S.A.

Chorzów

 

16

HUTMAR S.A.

Częstochowa

 

17

Kopalnia Siarki MACHÓW” S.A.

Tarnobrzeg

 

18

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie Sp. z o.o.

Wilków

 

19

Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego Sp. z o.o.

Kraków

 

20

LOT CARGO S.A.

Warszawa

 

21

Łódzkie Centrum Filmowe Sp. z o.o.

Łódź

 

22

Meble Emilia sp. z o.o.

Warszawa

 

23

Mleczarnia Naramowice Sp. z o.o.

Poznań

 

24

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Warszawie (komercjalizacja)

Warszawa

 

25

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego S.A.

Płock

 

26

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

 

27

POLMOZBYT w Białymstoku Sp. z o.o.

Białystok

 

28

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Kołobrzeg

 

29

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

 

30

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

 

31

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A.

Gdańsk

 

 

1

2

3

 

32

PRUMEL Spółka z o.o.

Pruszków

 

33

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe HOLDBUD” w Warszawie

Warszawa

 

34

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A.

Sopot

 

35

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

 

36

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie Sp. z o.o.

Tczew

 

37

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

 

38

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK Rzeszów” Sp. z o.o.

Rzeszów

 

39

Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku Sp. z o.o.

Otwock

 

40

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ Sp. z o.o.

Nowy Targ

 

41

Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich SZKUNER” Sp. z o.o.

Władysławowo

 

42

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.

Szczecin

 

43

Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A.

Zambrów

 

44

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

 

45

Przedsiębiorstwo Wydawnicze RZECZPOSPOLITA” S.A.

Warszawa

 

46

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

 

47

Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A.

Szczecin

 

48

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Katowice

 

49

UNICON Sp. z o.o.

Białogard

 

50

Unimor Radiocom Sp. z o.o.

Gdańsk

 

51

UNITRA-UNIZET Sp. z o.o.

Warszawa

 

52

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A.

Warszawa

 

53

WITAR S.A.

Gądki

 

54

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

 

55

WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK BIOMED Sp. z o.o.

Warszawa

 

56

Zakład Narzędziowy w Świdniku Sp. z o.o.

Świdnik

 

57

Zakład Utrzymania Ruchu PZL-Mielec” Sp. z o.o.

Mielec

 

58

Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

 

59

Zakłady Chemiczne ZACHEM S.A.

Bydgoszcz

 

60

Zakłady Chemiczne Organika-Sarzyna” S.A.

Nowa Sarzyna

 

61

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM Sp z o.o.

Dzierżoniów

 

62

Zakłady Przemysłu Dziewiarskiego LIDO Sp. z o.o.

Łódź

 

63

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

 

64

Zakłady Sprzętu Precyzyjnego NIEWIADÓW S.A.

Osiedle Niewiadów

 

65

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

 

66

Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A.

Lublin

 

67

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej CHEMAR” S.A.

Kielce

 

68

Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A.

Suchedniów

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Lista branż i podmiotów w nadzorze Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 6 ust. 2 niniejszego zarządzenia

1. Agencje przedsiębiorczości.

2. Bankowość z wyłączeniem:

Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie,

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.

3. Budownictwo, z wyłączeniem:

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Tczewie sp. z o.o.,

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 sp. z o.o. w Szczecinie,

Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego ELBUD Gdańsk S.A. w Sopocie.

4. Chemia ciężka, z wyłączeniem Ciech S.A. w Warszawie.

5. Energetyka, z wyłączeniem:

TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie,

Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie,

Huta Kościuszko S.A. w Chorzowie.

6. Fundacje.

7. Górnictwo, z wyłączeniem:

Zakłady Mechaniczne Urządzeń Górniczych DEZAM sp. z o.o. w Dzierżoniowie,

Biuro Studiów i Projektów Górniczych w Katowicach S.A.

8. Gry losowe i zakłady wzajemne, z wyłączeniem Totalizator Sportowy sp. z o.o. w Warszawie.

9. Hodowla zwierząt i uprawa roślin.

10. Hutnictwo, z wyłączeniem:

Towarzystwo Finansowe SILESIA sp. z o.o. w Katowicach,

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Katowicach.

11. Instytucje rynku finansowego i kapitałowego, z wyłączeniem:

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

12. Komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy, z wyłączeniem:

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie,

EUROLOT S.A. w Warszawie,

LOT CARGO S.A. w Warszawie.

13. Media.

14. Przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem:

HUTMAR S.A. w Częstochowie,

Meble Emilia sp. z o.o. w Warszawie.

15. Przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego.

16. Przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o.

17. Przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem:

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie,

COBRABID sp. z o.o. w Warszawie,

Łódzkie Centrum Filmowe sp. z o.o. w Łodzi.

18. Przedsiębiorstwa państwowe z wyłączeniem:

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Warszawie,

Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe HOLDBUD w Warszawie.

19. Przedsiębiorstwa turystyczne, z wyłączeniem:

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach,

Centrum-Hotele sp. z o.o. w Łodzi,

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach,

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi.

20. Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. w Bydgoszczy.

21. Przemysł cukrowniczy.

22. Przemysł drzewny i papierniczy, z wyłączeniem WITAR S.A. w Gądkach.

23. Przemysł elektroniczny, z wyłączeniem:

Gdańskie Zakłady Teleelektroniczne TELKOM-TELMOR sp. z o.o. w Gdańsku,

PRUMEL sp. z o.o. w Pruszkowie,

UNITRA-UNIZET sp. z o.o. w Warszawie,

UNICON sp. z o.o. w Białogardzie.

24. Przemysł elektrotechniczny, z wyłączeniem:

Krakowskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego sp. z o.o. w Krakowie,

Warszawskie Zakłady Sprzętu Ortopedycznego S.A. w Warszawie.

25. Przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków, z wyłączeniem Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED sp. z o.o. w Warszawie.

26. Przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), z wyłączeniem:

Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie,

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

27. Przemysł koksowniczy.

28. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

H. Cegielski-POZNAŃ S.A. w Poznaniu,

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej CHEMAR” S.A. w Kielcach.

29. Przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych, z wyłączeniem:

Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu sp. z o.o.,

Zakłady Wyrobów Kamionkowych MARYWIL S.A. w Suchedniowie.

30. Przemysł meblowy.

31. Przemysł metalowy.

32. Przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego.

33. Przemysł naftowy, z wyłączeniem:

Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku,

LOTOS PETROBALTIC S.A. w Gdańsku,

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku,

Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A. w Płocku,

Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych NAFTOPORT” Sp. z o.o. w Gdańsku,

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemyu Rafineryjnego S.A. w Płocku,

Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku.

34. Przemysł obronny, z wyłączeniem:

Bumar sp. z o.o. w Warszawie,

Unimor Radiocom sp. z o.o. w Gdańsku,

Zakład Narzędziowy w Świdniku sp. z o.o. w Świdniku,

Zakład Utrzymania Ruchu PZL-Mielec” sp. z o.o.,

Fabryka Łożysk Tłocznych-Kraśnik S.A. w Kraśniku,

Zakłady Sprzętu Precyzyjnego NIEWIADÓW” S.A. w Osiedlu Niewiadów.

35. Przemysł odzieżowy, z wyłączeniem Zakładów Przemysłu Dziewiarskiego LIDO sp. z o.o. w Łodzi.

36. Przemysł skórzany.

37. Przemysł spirytusowy.

38. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o.,

Szczecińskie Zakłady Zbożowo-Młynarskie PZZ S.A. w Szczecinie,

Mleczarnia Naramowice sp. z o.o. w Poznaniu,

Zakłady Tytoniowe w Lublinie S.A.,

Centralny Ośrodek Chłodnictwa COCH” w Krakowie sp. z o.o.,

Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno-Spożywcze S.A. w Gdańsku,

Chłodnia MORS-WOLA” sp. z o.o. w Warszawie,

Centrala Nasienna sp. z o.o. w Warszawie.

39. Przemysł stoczniowy.

40. Przemysł surowców odzieżowych, z wyłączeniem:

Przedsiębiorstwo Przemysłu Bawełnianego ZAMTEX S.A. w Zambrowie,

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi.

41. Przemysł środków transportu, z wyłączeniem:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK Rzeszów sp. z o.o. w Rzeszowie,

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. w Warszawie.

42. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

Kopalnia Siarki Machów S.A. w Tarnobrzegu,

Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych w Wilkowie sp. z o.o. w Wilkowie.

43. Telekomunikacja.

44. Transport, z wyłączeniem:

POLMOZBYT w Białymstoku sp. z o.o.,

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Nowy Targ sp. z o.o. w Nowym Targu.

45. Uzdrowiska.

46. Wydawnictwa i poligrafia, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Wydawnicze RZECZPOSPOLITA S.A. w Warszawie.

47. Wyścigi konne.

48. Zarządzenia nieruchomościami.

49. Żegluga i porty, z wyłączeniem:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF sp. z o.o. w Szczecinie,

Przedsiębiorstwo Połowów i Usług Rybackich SZKUNER sp. z o.o. we Władysławowie,

Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu,

Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie,

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku,

Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni.”.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Anna Książek

Ekonomistka, posiada wieloletnie doświadczenie w działach personalnych, obecnie samodzielny specjalista ds. kadr i płac.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama