REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 27

ZARZĄDZENIE Nr 27
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 13 sierpnia 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 22 z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podsekretarz Stanu Cezary Gabryjączyk następujące branże, sektory gospodarki oraz podmioty, z wyłączeniem podmiotów określonych w liście branż, sektorów gospodarki oraz podmiotów stanowiącej załącznik Nr 1, z zastrzeżeniem poniższych pkt 37–42:

1) przemysł maszynowy;

2) przemysł metalowy;

3) przemysł stoczniowy;

4) hutnictwo;

5) przemysł elektroniczny;

6) przemysł elektrotechniczny;

7) przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków;

8) budownictwo;

9) przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych;

10) przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego;

11) przemysł drzewny i papierniczy;

12) przemysł meblowy;

13) przemysł odzieżowy;

14) przemysł surowców odzieżowych;

15) przemysł skórzany;

16) przedsiębiorstwa turystyczne;

17) przedsiębiorstwa i jednostki usługowe;

18) wydawnictwa i poligrafia;

19) przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego;

20) agencje przedsiębiorczości;

21) przedsiębiorstwa handlowe i inne;

22) przemysł koksowniczy;

23) telekomunikacja;

24) zakłady opieki zdrowotnej;

25) hodowla zwierząt i uprawa roślin;

26) przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa;

27) przemysł spirytusowy;

28) przedsiębiorstwa przemysłu spożywczego;

29) przemysł cukrowniczy;

30) transport;

31) Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.;

32) Kopalnia Soli Wieliczka S.A.;

33) Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.;

34) Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego S.A.;

35) Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.;

36) Przedsiębiorstwo Usługowo-Techniczne Mobiler Sp. z o.o.

37) Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.;

38) Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.;

39) Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.;

40) Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.;

41) Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile „ZETPEZET” sp. z o.o.;

42) Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.;

43) Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji;

44) Międzynarodowa Korporacja Gwarancyjna sp. z o.o.;

45) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%:

a) Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S.A.,

b) Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu z siedzibą w Tulcach sp. z o.o.,

c) Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy,

d) Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. w Łowiczu,

e) Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o.,

f) OPAKOMET S.A.”;

2) w § 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podsekretarz Stanu Wojciech Chmielewski nadzoruje branże i podmioty określone w załączniku Nr 1 z wyłączeniem podmiotów określonych w pozycjach 1, 8, 12, 18–21, 23, 27, 30, 32–34.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Podsekretarz Stanu Wojciech Chmielewski nadzoruje następujące branże i sektory gospodarki oraz podmioty:

1) przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Przemysłu Oponiarskiego Stomil Poznań sp. z o.o.;

2) chemia ciężka, z wyłączeniem Grupa Azoty S.A.;

3) komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy;

4) przemysł środków transportu, z wyłączeniem Przedsiębiorstwa Usługowo-Technicznego Mobiler Sp. z o.o.;

5) żegluga i porty;

6) media;

7) zarządzanie nieruchomościami;

8) jednostki otoczenia górnictwa, z wyłączeniem Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego S.A. oraz Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.;

9) przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem Kopalnia Soli Wieliczka S.A. oraz Kopalnia Soli Bochnia sp. z o.o.;

10) spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%:

a) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach Sp. z o.o.,

b) Warszawski Holding Nieruchomości S.A.,

c) DALMOR S.A.,

d) EHN S.A.;

11) EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji.”.

3) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

4) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

5) załącznik Nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Andrzej Czerwiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1262).

2) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i poz. 1199.

Załącznik 1. [LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI I POMOCY PUBLICZNEJ]

Załączniki do Zarządzenia Nr 27 Ministra Skarbu Państwa
z 13 sierpnia 2015 r. (poz. 27)

Załączniki do Zarządzenia Nr 22 Ministra Skarbu Państwa
z 31 lipca 2015 r. (poz. 22)

Załącznik nr 1

Załącznik Nr 1

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI I POMOCY PUBLICZNEJ

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Branża

1

2

3

4

1

Agencja Rozwoju przemysłu S.A.

Warszawa

ARP

2

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

3

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

4

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

jednostki otoczenia górnictwa

5

Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o.

Warszawa

przemysł spożywczy

6

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

energetyka

7

EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

8

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Gliwice

turystyka

9

Gryf Nieruchomości Sp. z o.o.

Szczecin

zarządzanie nieruchomościami

10

H. CEGIELSKI – POZNAŃ S.A.

Poznań

przemysł maszynowy

11

HUTMAR S.A.

Częstochowa

przedsiębiorstwa handlowe i inne

12

Instytut Wzornictwa Przemysłowego Sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

13

LS Airport Services S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

14

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł środków transportu

15

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Kołobrzeg

żegluga i porty

16

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy

17

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

jednostki usługowe

18

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 Sp. z o.o.

Szczecin

budownictwo

19

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

budownictwo

20

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S.A.

Warszawa

transport

21

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

Gniezno

transport

22

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF” Sp. z o.o.

Szczecin

żegluga i porty

23

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

turystyka

24

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” S.A.

Warszawa

wydawnictwa i poligrafia

25

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

hutnictwo

26

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Katowice

hutnictwo

27

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.

Warszawa

przemysł maszynowy

28

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.

Katowice

budownictwo

29

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

turystyka

30

Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.,

Brzozów

przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych

31

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

przemysł materiałów budowlanych

32

Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.

Zębiec

przemysł metalowy

33

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

przemysł spożywczy

34

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

przemysł surowców odzieżowych

35

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A.

Kielce

przemysł maszynowy

Załącznik 2. [LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W § 3 UST. 3 PKT 14]

Załącznik nr 2

Załącznik Nr 2

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW W NADZORZE DEPARTAMENTU NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO, Z WYŁĄCZENIEM PODMIOTÓW OKREŚLONYCH W § 3 UST. 3 PKT 14

1. Agencje przedsiębiorczości.

2. Budownictwo, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.,

– Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3 sp. z o.o. w Szczecinie.,

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.

3. Chemia ciężka, z wyłączeniem:

– Zakłady Azotowe Chorzów S.A.,

– Grupa Azoty S.A.,

– Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.,

– Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A.

4. Energetyka, z wyłączeniem:

– ENEA S.A. w Poznaniu,

– ENERGA S.A. w Warszawie,

– TAURON Polska Energia S.A. w Katowicach,

– PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. w Warszawie,

– Elektrownia Chorzów S.A. w Chorzowie.

5. Fundacje.

6. Jednostki otoczenia górnictwa, z wyłączeniem Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A. w Katowicach.

7. Gry losowe i zakłady wzajemne z wyłączeniem Totalizator Sportowy sp. z o.o. w Warszawie.

8. Hodowla zwierząt i uprawa roślin.

9. Hutnictwo, z wyłączeniem:

– Towarzystwo Finansowe SILESIA sp. z o.o. w Katowicach,

– Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A. w Katowicach.

10. Instytucje rynku finansowego i kapitałowego, z wyłączeniem:

– Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S. A.,

– Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

11. Komunikacja lotnicza i przemysł lotniczy, z wyłączeniem:

– Polskie Linie Lotnicze LOT S.A. w Warszawie,

– LS Airport Services S.A. w Warszawie.

12. Media.

13. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A.

14. Przedsiębiorstwa handlowe i inne, z wyłączeniem:

– HUTMAR S.A. w Częstochowie.

15. Przedsiębiorstwa i centrale handlu zagranicznego.

16. Przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia rolnictwa.

17. Przedsiębiorstwa i jednostki usługowe, z wyłączeniem:

– Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A. w Warszawie,

– Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.,

– Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. w Warszawie.

18. Przedsiębiorstwa państwowe.

19. Przedsiębiorstwa turystyczne, z wyłączeniem:

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych sp. z o.o. w Katowicach,

– Gliwicka Agencja Turystyczna S.A. w Gliwicach,

– Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH sp. z o.o. w Łodzi.

20. Przemysł chemiczny i tworzyw sztucznych, z wyłączeniem:

– Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A. w Bydgoszczy,

– Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. w Brzozowie,

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o.

21. Przemysł cukrowniczy.

22. Przemysł drzewny i papierniczy, z wyłączeniem FS Nieruchomości S.A. w Lublinie.

23. Przemysł elektroniczny.

24. Przemysł elektrotechniczny.

25. Przemysł farmaceutyczny i dystrybucji leków.

26. Przemysł gazowy (wydobycie, dystrybucja, handel), z wyłączeniem: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

27. Przemysł koksowniczy.

28. Przemysł maszynowy, z wyłączeniem:

– H. Cegielski – POZNAŃ S.A. w Poznaniu,

– Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej „CHEMAR” S.A. w Kielcach,

– Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.,

– Waryński S.A. Grupa Holdingowa.

29. Przemysł materiałów budowlanych i ceramicznych, z wyłączeniem Zakłady Ceramiczne BOLESŁAWIEC w Bolesławcu sp. z o.o.

30. Przemysł meblowy.

31. Przemysł metalowy z wyłączeniem Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.

32. Przemysł mięsny i przetwórstwa mięsnego.

33. Przemysł naftowy, z wyłączeniem:

– Grupa LOTOS S.A. w Gdańsku,

– LOTOS PETROBALTIC S.A w Gdańsku,

– Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych PRZYJAŹŃ S.A. w Płocku,

– Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” Sp. z o.o. w Gdańsku,

– Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku.

34. Przemysł odzieżowy.

35. Przemysł skórzany.

36. Przemysł spirytusowy.

37. Przemysł spożywczy, z wyłączeniem:

– Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET sp. z o.o.,

– Chłodnia „MORS-WOLA” Sp. z o.o. w Warszawie.

38. Przemysł stoczniowy.

39. Przemysł surowców odzieżowych, z wyłączeniem:

– Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A. w Łodzi.

40. Przemysł środków transportu, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe PSK Rzeszów sp. z o.o. w Rzeszowie,

– Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu sp. z o.o. w Warszawie.

41. Przemysł wydobywczy i kopalin, z wyłączeniem:

– Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A. w Grzybowie.

42. Telekomunikacja.

43. Transport, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS” w Warszawie S. A.,

– Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

44. Uzdrowiska.

45. Wydawnictwa i poligrafia, z wyłączeniem Przedsiębiorstwo Wydawnicze RZECZPOSPOLITA S.A. w Warszawie.

46. Zarządzanie nieruchomościami, z wyłączeniem Gryf Nieruchomości sp. z o.o.

47. Żegluga i porty, z wyłączeniem:

– Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe PORT RYBACKI GRYF sp. z o.o. w Szczecinie,

– Polska Żegluga Bałtycka S.A. w Kołobrzegu,

– Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. w Szczecinie,

– Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w Gdańsku,

– Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. w Gdyni.

48. Zakłady Opieki Zdrowotnej.

49. Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji.

50. Wielkopolskie Centrum Hodowli i Unasieniania Zwierząt z siedzibą w Tulcach sp. z o.o.

51. Agencja Kapitałowo-Rozliczeniowa S.A. w Warszawie.

52. Dalmor S.A. w Gdyni.

53. Warszawski Holding Nieruchomości S.A. w Warszawie.

54. OPAKOMET S.A. w Krakowie.

55. Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy.

56. Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. w Łowiczu.

57. Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu sp. z o.o.

58. Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o.

Załącznik 3. [LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT DZIAŁAŃ POPRYWATYZACYJNYCH]

Załącznik nr 3

Załącznik Nr 4

LISTA PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT DZIAŁAŃ POPRYWATYZACYJNYCH

1. Spółki, w których udział Skarbu Państwa w kapitale zakładowym nie przekracza 15%, z wyłączeniem spółek z branży przemysł obronny i bankowość oraz:

– Dalmor S.A. w Gdyni,

– FS Nieruchomości S.A. w Lublinie,

– Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki Siarkopol S.A. w Grzybowie,

– Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A. w Puławach,

– Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. w Policach,

– Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o. w Warszawie,

– LOTOS PETROBALTIC S.A. w Gdańsku,

– Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt sp. z o.o. w Łowiczu,

– OPAKOMET S.A. w Krakowie,

– Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego „Stomil” sp. z o.o. w Poznaniu,

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PSK Rzeszów” sp. z o.o.,

– Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „NAFTOPORT” sp. z o.o. w Gdańsku,

– Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego Trzemeszno sp. z o.o.,

– Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie „PZZ” w Stoisławiu S. A.,

– Siarkopol Gdańsk S.A. w Gdańsku,

– Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt sp. z o.o. w Bydgoszczy,

– Warszawski Holding Nieruchomości S.A. w Warszawie,

– Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.,

– Waryński S.A. Grupa Holdingowa w Warszawie,

– Wielkopolskie Centrum Hodowli i Unasieniania Zwierząt z siedzibą w Tulcach sp. z o.o.,

– Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach sp. z o.o.,

– Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A. w Brzozowie,

– Zakłady Azotowe Chorzów S.A. w Chorzowie,

– Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.

2. Podmioty w upadłości w celu likwidacji.

3. Podmioty w likwidacji, z wyłączeniem Chemia Polska sp. z o.o. w likwidacji oraz EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji.

4. Podmioty nieprowadzące działalności.

5. Spółki reaktywowane, działające na terenie Rzeczypospolitej polskiej przed dniem 1 września 1939 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-08-14
  • Data wejścia w życie: 2015-08-13
  • Data obowiązywania: 2015-08-13
  • Dokument traci ważność: 2015-11-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA