REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 45

ZARZĄDZENIE NR 46
MINISTRA SKARBU PAŃSTWA1)

z dnia 22 października 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r., poz. 1064) oraz art. 25 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 oraz z 2015 r., poz. 211) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 22 Ministra Skarbu Państwa z dnia 31 lipca 2015 r. w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa2) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) przemysł obronny, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 3;”,

b) ust. 7 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) wynikających z kompetencji Ministra w odniesieniu do Agencji Mienia Wojskowego.”;

2) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do zarządzenia;

3) tytuł załącznika nr 2 otrzymuje brzmienie: „Lista branż i podmiotów w nadzorze Departamentu Nadzoru Właścicielskiego, z wyłączeniem podmiotów określonych w § 3 ust. 3 pkt 2”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Skarbu Państwa

Andrzej Czerwiński

 

 

1) Minister Skarbu Państwa kieruje działem administracji rządowej – Skarb Państwa na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Skarbu Państwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1262).

2) Treść zarządzenia została zmieniona Zarządzeniem Ministra Skarbu Państwa Nr 27 z dnia 13 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. MSP poz. 27) oraz Zarządzeniem Ministra Skarbu Nr 29 z dnia 27 sierpnia 2015 r. (Dz. Urz. MSP poz. 29), Zarządzeniem Nr 34 z dnia 8 września 2015 r. (Dz. Urz. MSP poz. 24), Zarządzeniem Nr 37 z dnia 21 września 2015 r. (Dz. Urz. MSP poz. 37) oraz Zarządzeniem Nr 42 z 7 października 2015 r. (Dz. Urz. MSP poz. 41)

Załącznik 1.

Załącznik do Zarządzenia Nr 46 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 22 października 2015 r., (poz. 45)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22 Ministra Skarbu Państwa
z dnia 31 lipca 2015 r.

LISTA BRANŻ I PODMIOTÓW NADZOROWANYCH PRZEZ DEPARTAMENT RESTRUKTURYZACJI I POMOCY PUBLICZNEJ

Lp.

Nazwa podmiotu

Siedziba

Branża

1

2

3

4

1

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Warszawa

ARP

2

Bydgoskie Zakłady Przemysłu Gumowego „STOMIL” S.A.

Bydgoszcz

przemysł chemiczny
i tworzyw sztucznych

3

Centralny Ośrodek Badawczo Rozwojowy
Aparatury Badawczej i Dydaktycznej COBRABID Sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

4

Centrum Biurowe Plac Grunwaldzki S.A.

Katowice

jednostki otoczenia górnictwa

5

Chłodnia „MORS-WOLA” sp. z o.o.

Warszawa

przemysł spożywczy

6

Elektrownia Chorzów S.A.

Chorzów

energetyka

7

EUROLOT S.A. w Warszawie w likwidacji

Warszawa

komunikacja lotnicza
i przemysł lotniczy

8

Gliwicka Agencja Turystyczna S.A.

Gliwice

turystyka

9

Gryf Nieruchomości Sp. z o.o.

Szczecin

zarządzanie nieruchomościami

10

H. CEGIELSKI-POZNAŃ S.A.

Poznań

przemysł maszynowy

11

HUTMAR S.A.

Częstochowa

przedsiębiorstwa handlowe i inne

12

Instytut Wzornictwa Przemysłowego sp. z o.o.

Warszawa

jednostki usługowe

13

LS Airport Services S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza
i przemysł lotniczy

14

Ośrodek Badawczy Ekonomiki Transportu Sp. z o.o.

Warszawa

przemysł środków transportu

15

Polska Żegluga Bałtycka S.A.

Kołobrzeg

żegluga i porty

16

Polskie Linie Lotnicze LOT S.A.

Warszawa

komunikacja lotnicza
i przemysł lotniczy

17

Polskie Pracownie Konserwacji Zabytków S.A.

Warszawa

jednostki usługowe

18

Przedsiębiorstwo Budownictwa Hydrotechnicznego ODRA 3
Sp. z o.o.

Szczecin

budownictwo

19

Przedsiębiorstwo Budownictwa Wodnego w Warszawie S.A.

Warszawa

budownictwo

20

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej „POLONUS”
w Warszawie S.A.

Warszawa

transport

21

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Gnieźnie sp. z o.o.

Gniezno

transport

22

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowe „PORT RYBACKI GRYF”
Sp. z o.o.

Szczecin

żegluga i porty

23

Przedsiębiorstwo Usług Hotelarskich PUH Sp. z o.o.

Łódź

turystyka

24

Przedsiębiorstwo Wydawnicze „RZECZPOSPOLITA” sp. z o.o.

Warszawa

wydawnictwa i poligrafia

25

Regionalny Fundusz Gospodarczy S.A.

Częstochowa

hutnictwo

26

Towarzystwo Finansowe Silesia Sp. z o.o.

Katowice

hutnictwo

27

Warszawskie Zakłady Mechaniczne „PZL-WZM” S.A.

Warszawa

przemysł maszynowy

28

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Katowicach
sp. z o.o.

Katowice

budownictwo

29

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Turystycznych Sp. z o.o.

Katowice

turystyka

30

Zakład Tworzyw Sztucznych Artgos S.A.

Brzozów

przemysł chemiczny
i tworzyw sztucznych

31

Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC” w Bolesławcu Sp. z o.o.

Bolesławiec

przemysł materiałów budowlanych

32

Zakłady Górniczo-Metalowe „ZĘBIEC” w Zębcu S.A.

Zębiec

przemysł metalowy

33

Zakłady Przemysłu Ziemniaczanego w Pile ZETPEZET Sp. z o.o.

Piła

przemysł spożywczy

34

Zakłady Tekstylno-Konfekcyjne Teofilów S.A.

Łódź

przemysł surowców odzieżowych

35

Zakłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej
„CHEMAR” S.A.

Kielce

przemysł maszynowy

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-26
  • Data wejścia w życie: 2015-10-22
  • Data obowiązywania: 2015-10-22
  • Dokument traci ważność: 2015-11-23

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA