reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 9 MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 22 kwietnia 2011 r.

zmieniająca decyzję w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) ustala się, co następuje:

§ 1

Z ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji nr 45 Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ml Nr 14, poz. 51 z późn. zm.2)), zwanej dalej „decyzją”, wyłącza się działki ewidencyjne:

1. – nr 220/4 o pow. 0,2733 ha,

– nr 220/5 o pow. 0,2445 ha,

– nr 220/6 o pow. 0,2373 ha,

– nr 220/7 o pow. 0,1183 ha,

powstałe z podziału działki nr 220/3 o pow. 5,5512 ha, obręb 128, gmina Zgierz M., powiat zgierski, województwo łódzkie, wpisanej w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego pod pozycją 3138, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 lutego 2011 r.. Nr KNN5g-073/30/11, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:

– skreśla się pozycję 3138,

– po pozycji 3137 dodaje się pozycję 3138a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; zgierski; Zgierz M.; 128; 220/8; 4,6778,

2. – nr 101/2 o pow. 0,4351 ha,

– nr 101/3 o pow. 0,5745 ha,

– nr 101/6 o pow. 0,0324 ha,

powstałe z podziału działki nr 101/1 o pow. 3,3984 ha, obręb 27,

– nr 4/2 o pow. 0,4105 ha,

powstałą z podziału działki nr 4/1 o pow. 4,8524 ha, obręb 28,

gmina Sieradz M., powiat sieradzki, województwo łódzkie, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisane w tomie V załącznika do decyzji dla województwa łódzkiego odpowiednio pod pozycjami 2513 oraz 2514, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 lutego 2011 r., Nr KNN5g-073/31/11, w ten sposób, że w ww. tomie V załącznika:

– skreśla się pozycje 2513 oraz 2514,

– po pozycji 2512 dodaje się pozycję 2513a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; sieradzki; Sieradz M.; 27; 101/4; 2,2461,

– po pozycji 2513a dodaje się pozycję 2513b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; sieradzki; Sieradz M.; 27; 101/5; 0,1103,

– po pozycji 2513b dodaje się pozycję 2514a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: łódzkie; sieradzki; Sieradz M.; 28; 4/3; 4,4419,

3. – nr 1356/14 o pow. 0,5567 ha,

powstałą z podziału działki nr 1356/12 o pow. 12,6948 ha, obręb 10 Niemojki, gmina Łosice, powiat łosicki, województwo mazowieckie, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., wpisanej w tomie VII załącznika do decyzji dla województwa mazowieckiego pod pozycją 451, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 lutego 2011 r., Nr KNN5g-073/32/11, w ten sposób, że w ww. tomie VII załącznika:

– skreśla się pozycję 451,

– po pozycji 450 dodaje się pozycję 451 a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: mazowieckie; łosicki; Łosice; 10 Niemojki; 1356/13; 12,1381,

4. – nr 690/46 o pow. 0,0268 ha,

będącą własnością Skarbu Państwa, powstałą z podziału działki nr 146/46 o pow. 1,7041 ha, obręb Mysłowice Las, gmina Mysłowice M., powiat m. Mysłowice, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego pod pozycją 8538, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 lutego 2011 r., Nr KNN5g-073/34/11, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 8538,

– po pozycji 8537 dodaje się pozycję 8538a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Mysłowice; Mysłowice M.; Mysłowice Las; 691/46; 1,6773,

5. – nr 502 o pow. 0,4608 ha,

położoną w obrębie Nojewo, gmina Pniewy, powiat szamotulski, województwo wielkopolskie, wpisaną w tomie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 4731, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 lutego 2011 r., Nr KNN5g-073/36/11, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika skreśla się pozycję 4731,

6. – nr 1334/108 o pow. 0,3440 ha,

położoną w obrębie Warszowice, gmina Pawłowice, powiat pszczyński, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego pod pozycją 12838, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 28 lutego 2011 r., Nr KNN5g-073/39/11, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 12838,

7. – nr 7891/10 o pow. 0,0067 ha,

będącą własnością Miasta Katowice na prawach powiatu, powstałą z podziału działki nr 1645/10 o pow. 1,4812 ha, obręb Podlesie, gmina Katowice M., powiat m. Katowice, województwo śląskie, wpisanej w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego pod pozycją 7569, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 2 marca 2011 r., Nr KNN5g-073/41/11, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika:

– skreśla się pozycję 7569,

– po pozycji 7568 dodaje się pozycję 7569a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: śląskie; m. Katowice; Katowice M.; Podlesie; 7892/10; 1,4745,

8. – nr 43/1 o pow. 0,8988 ha,

– nr 43/3 o pow. 0,9273 ha,

będące własnością Gminy Trzebnica, powstałe z podziału działki nr 43 o pow. 2,4556 ha, obręb Trzebnica, gmina Trzebnica M., powiat trzebnicki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego pod pozycją 2247, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 4 marca 2011 r., Nr KNN5g-073/37/11, w ten sposób, że w ww. tomie 1 załącznika:

– skreśla się pozycję 2247,

– po pozycji 2246 dodaje się pozycję 2247a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; trzebnicki; Trzebnica M.; Trzebnica; 43/2; 0,6295,

9. – nr 180/5 o pow. 0,6602 ha,

– nr 180/6 o pow. 0,1718 ha,

– nr 180/7 o pow. 0,1714 ha,

powstałe z podziału działki nr 180/4 o pow. 1,6926 ha, obręb Marzenin, gmina Września, powiat wrzesiński, województwo wielkopolskie, wpisanej wtórnie XV załącznika do decyzji dla województwa wielkopolskiego pod pozycją 5514, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 10 marca 2011 r., Nr KNN5g-073/35/11, w ten sposób, że w ww. tomie XV załącznika:

– skreśla się pozycję 5514,

– po pozycji 5513 dodaje się pozycję 5514a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: wielkopolskie; wrzesiński; Września; Marzenin; 180/8; 0,6892,

10. – nr 1/1 o pow. 0,1514 ha,

będącą własnością Gminy Miejskiej Zgorzelec,

– nr 1/2 o pow. 0,0555 ha,

– nr 1/3 o pow. 0,1425 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A.

powstałe z podziału działki nr 1 o pow. 2,0866 ha, obręb VII, gmina Zgorzelec M., powiat zgorzelecki, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego pod pozycją 2826, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 10 marca 2011 r., Nr KNN5g-073/48/11, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 2826,

– po pozycji 2825 dodaje się pozycję 2826a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; zgorzelecki; Zgorzelec M.; VII; 1/4; 1,7372,

11. – nr 1/1 o pow. 1,3747 ha,

powstałą z podziału działki nr 1 o pow. 16,0764 ha,

– nr 2/1 o pow. 5,7172 ha,

powstałą z podziału działki nr 2 o pow. 16,1670 ha,

położone w obrębie 0009-Bieńkowice, gmina M. Wrocław, powiat m. Wrocław, województwo dolnośląskie, wpisane w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego odpowiednio pod pozycjami 993 oraz 994, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 marca 2011 r., Nr KNN5g-073/43/11, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycje 993 oraz 994,

– po pozycji 992 dodaje się pozycję 993a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; M. Wrocław; M. Wrocław; 0009-Bieńkowice; 1/2; 14,7017,

– po pozycji 993a dodaje się pozycję 994a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; M. Wrocław; M. Wrocław; 0009-Bieńkowice; 2/2; 10,4498,

12. – nr 263/4 o pow. 0,0964 ha,

– nr 263/5 o pow. 0,0116 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., powstałe z podziału działki nr 263/3 o pow. 13,2871 ha, obręb 0542-Rogalice, gmina Lubsza, powiat brzeski, województwo opolskie, wpisanej w tomie VIII załącznika do decyzji dla województwa opolskiego pod pozycją 162, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 14 marca 2011 r., Nr KNN5g-073/47/11, w ten sposób, że w ww. tomie VIII załącznika:

– skreśla się pozycję 162,

– po pozycji 161 dodaje się pozycję 162a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: opolskie; brzeski; Lubsza; 0542-Rogalice; 263/6; 13,1791,

13. – nr 1251/1 o pow. 0,0768 ha,

– nr 1251/2 o pow. 0,0130 ha,

położone w obrębie 0006 Witnica (w załączniku do decyzji ujęte pod nazwą obrębu Witnica), gmina Witnica M., powiat gorzowski, województwo lubuskie, wpisane w tomie IV załącznika do decyzji dla województwa lubuskiego odpowiednio pod pozycjami 54 oraz 55, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 marca 2011 r., Nr KNN5g-073/45/11, w ten sposób, że w ww. tomie IV załącznika skreśla się pozycje 54 oraz 55,

14. – nr 244/1 o pow. 0,2163 ha,

– nr 244/2 o pow. 0,0857 ha,

– nr 244/3 o pow. 0,0581 ha,

– nr 244/4 o pow. 0,0514 ha,

powstałe z podziału działki nr 244 o pow. 8,9915 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 8,9900 ha), obręb Jeżów Sudecki, gmina Jeżów Sudecki, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie, wpisanej w tomie I załącznika do decyzji dla województwa dolnośląskiego pod pozycją 306, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 15 marca 2011 r., Nr KNN5g-073/46/11, w ten sposób, że w ww. tomie I załącznika:

– skreśla się pozycję 306,

– po pozycji 305 dodaje się pozycję 306a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; jeleniogórski; Jeżów Sudecki; Jeżów Sudecki; 244/5; 0,1900,

– po pozycji 306a dodaje się pozycję 306b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: dolnośląskie; jeleniogórski; Jeżów Sudecki; Jeżów Sudecki; 244/6; 8,3900,

15. – nr 5828/1 o pow. 0,0120 ha,

– nr 5828/18 o pow. 0,0564 ha,

położone w obrębie Wisła, gmina Wisła, powiat cieszyński, województwo śląskie, wpisane w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego odpowiednio pod pozycjami 2566 oraz 2572, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 17 marca 2011 r., Nr KNN5g-073/38/11, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycje 2566 oraz 2572,

16. – nr 1437 o pow. 0,0500 ha,

położoną w obrębie Żerniki, gmina Gliwice M., powiat m. Gliwice, województwo śląskie, wpisaną w tomie XII załącznika do decyzji dla województwa śląskiego pod pozycją 6819, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 17 marca 2011 r., Nr KNN5g-073/49/11, w ten sposób, że w ww. tomie XII załącznika skreśla się pozycję 6819,

17. – nr 1891/102 o pow. 0,0293 ha,

– nr 1891/103 o pow. 0,0332 ha,

powstałe z podziału działki nr 1891/59 o pow. 12,1674 ha, obręb 6 Starosielce Płd., gmina Białystok, powiat M. Białystok, województwo podlaskie, wpisanej wtórnie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 255, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 21 marca 2011 r.. Nr KNN5g-073/51/11, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:

– skreśla się pozycję 255,

– po pozycji 255b dodaje się pozycję 255c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; M. Białystok; Białystok; 6 Starosielce Płd.; 1891/101; 12,1049,

18. – nr 36/4 o pow. 0,2956 ha,

– nr 36/5 o pow. 1,4743 ha,

– nr 60/1 o pow. 0,0372 ha,

– nr 60/2 o pow. 0,0014 ha,

– nr 60/3 o pow. 0,0031 ha,

– nr 60/5 o pow. 0,5031 ha,

– nr 61/1 o pow. 0,0328 ha,

– nr 61/2 o pow. 0,0125 ha,

– nr 61/6 o pow. 0,0752 ha,

– nr 61/7 o pow. 0,8424 ha,

– nr 124/4 o pow. 0,0189 ha,

– nr 124/5 o pow. 3,4350 ha,

– nr 261 o pow. 0,2526 ha,

położone w obrębie Gdańsk 80, gmina Gdańsk M., powiat m. Gdańsk, województwo pomorskie, wpisane w tomie XI załącznika do decyzji dla województwa pomorskiego odpowiednio pod pozycjami 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253 oraz 1254, będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujęte we wnioskach Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 marca 2011 r., Nr WPG.V.702.1.27.2011.RS oraz Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 24 marca 2011 r., Nr KNN5g-076/08/11, w ten sposób, że w ww. tomie XI załącznika skreśla się pozycje 1242, 1243, 1244, 1245, 1246, 1247, 1248, 1249, 1250, 1251, 1252, 1253 oraz 1254,

19. – nr 220/12 o pow. 0,0141 ha,

– nr 220/13 o pow. 0,0592 ha,

– nr 220/14 o pow. 0,3458 ha,

– nr 220/17 o pow. 0,3419 ha,

– nr 220/18 o pow. 0,7222 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej,

– nr 220/15 o pow. 0,0256 ha,

będącą własnością Gminy Krypno,

– nr 220/16 o pow. 0,4989 ha,

będącą własnością Powiatu Monieckiego,

powstałe z podziału działki nr 220/8 o pow. 17,4540 ha (w załączniku do decyzji z wpisaną powierzchnią 17,4892 ha), obręb 13 Ruda, gmina Krypno, powiat moniecki, województwo podlaskie, wpisanej wtórnie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 275, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 30 marca 2011 r., Nr KNN5g-073/56/11, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:

– skreśla się pozycję 275,

– po pozycji 274 dodaje się pozycję 275a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; moniecki; Krypno; 13 Ruda; 220/11; 0,3801,

– po pozycji 275a dodaje się pozycję 275b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; moniecki; Krypno; 13 Ruda; 220/19; 15,0662,

20. – nr 1750/1 o pow. 0,0580 ha,

– nr 1750/2 o pow. 0,1370 ha,

– nr 1750/3 o pow. 0,0787 ha,

– nr 1750/4 o pow. 0,0215 ha,

– nr 1750/5 o pow. 0,0900 ha,

będące własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych Spółki Akcyjnej,

– nr 1751 o pow. 0,0344 ha,

– nr 1752 o pow. 0,0386 ha,

– nr 1753 o pow. 0,0096 ha,

będące własnością Skarbu Państwa,

powstałe z kolejnych podziałów działki nr 1614 o pow. 15,6961, obręb Krzeszowice, gmina Krzeszowice M., powiat krakowski, województwo małopolskie, wpisanej wtórnie VI załącznika do decyzji dla województwa małopolskiego pod pozycją 308, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 kwietnia 2011 r., Nr KNN5g-073/58/11, w ten sposób, że w ww. tomie VI załącznika:

– skreśla się pozycję 308,

– po pozycji 307 dodaje się pozycję 308a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; krakowski; Krzeszowice M.; Krzeszowice; 1747; 10,2842,

– po pozycji 308a dodaje się pozycję 308b, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; krakowski; Krzeszowice M.; Krzeszowice; 1748; 0,0604,

– po pozycji 308b dodaje się pozycję 308c, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; krakowski; Krzeszowice M.; Krzeszowice; 1749; 4,6887,

– po pozycji 308c dodaje się pozycję 308d, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: małopolskie; krakowski; Krzeszowice M.; Krzeszowice; 1750/6; 0,1950,

21. – nr 3159/14 o pow. 0,5656 ha,

– nr 3159/15 o pow. 0,5676 ha,

powstałe z podziału działki nr 3159/13 o pow. 9,1157 ha, obręb 0001 Grajewo, gmina Grajewo, powiat grajewski, województwo podlaskie, wpisanej w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego pod pozycją 144, będącej własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych SA, ujęte we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 12 kwietnia 2011 r., Nr KNN5g-073/60/11, w ten sposób, że w ww. tomie X załącznika:

– skreśla się pozycję 144,

– po pozycji 143 dodaje się pozycję 144a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; grajewski; Grajewo; 0001 Grajewo; 3159/16; 7,9825.

§ 2

Do ewidencji terenów zamkniętych określonych w załączniku do decyzji włącza się działkę ewidencyjną

– nr 75 o pow. 1,7171 ha,

położoną w obrębie Roszki Leśne, gmina Sokoły, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie, będącą własnością Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Polskich Kolei Państwowych S.A., ujętą we wniosku Zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. z dnia 8 kwietnia 2011 r., Nr KNN5g-073/57/w/11, w ten sposób, że w tomie X załącznika do decyzji dla województwa podlaskiego:

– po pozycji 435 dodaje się pozycję 435a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: podlaskie; wysokomazowiecki; Sokoły; Roszki Leśne; 75; 1,7171.

§ 3

W celu doprowadzenia do zgodności ewidencji terenów zamkniętych z danymi rejestru gruntów i budynków prowadzonego przez Starostę Ostrowieckiego, który decyzją znak GK.I.7430-46/07 z dnia 7 stycznia 2008 r. wprowadził z urzędu zmianę polegającą na ujawnieniu powierzchni działki nr 289, w tomie XIII załącznika do decyzji dla województwa świętokrzyskiego:

– skreśla się pozycję 1235,

– po pozycji 1234 dodaje się pozycję 1235a, gdzie rubryki: województwo; powiat; gmina; obręb; nr działki; pow. [ha], otrzymują odpowiednio brzmienie: świętokrzyskie; ostrowiecki; Ćmielów – obszar wiejski; 8 Grójec; 289; 3,1848.

§ 4

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Infrastruktury

z up. Andrzej Massel

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. Ml z 2010 r. Nr 4, poz. 11, Nr 7, poz. 22, Nr 8, poz. 25, Nr 11, poz. 34, Nr 13, poz. 46 i Nr 15, poz. 53 oraz z 2011 r. Nr 1, poz. 1, Nr 2, poz. 6 i Nr 3, poz. 20.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron

Kancelaria radcy prawnego Magdaleny Piotrowskiej-Gawron z siedzibą w Krakowie świadczy kompleksowe usługi prawne na terenie całego kraju na rzecz wspólnot mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, osób fizycznych i innych podmiotów.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama