| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 45 MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych

Na podstawie art. 4 ust. 2a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne t kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027, z późn. zm.2)) ustala się, co następuje:

§ 1

Uznaje się za tereny zamknięte, zastrzeżone ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa, tereny, na których są usytuowane Mnie kolejowe, określone w załącznikach nr 1 – 16 do decyzji3).

§ 2

Załączniki, o których mowa w § 1, określają granice i powierzchnie terenów zamkniętych według podziału administracyjnego i ewidencji gruntów, przy czym granice działek ewidencyjnych są granicami terenów zamkniętych.

§ 3

Traci moc decyzja nr 62 Ministra Infrastruktury z dnia 26 września 2005 r. w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają tereny kolejowe, jako terenów zamkniętych (Dz. Urz. Ml Nr 11, poz. 72, z późn. zm.).

§ 4

Decyzja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Minister Infrastruktury

z up. Juliusz Engelhardt

 

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej – transport na podstawie § 1 ust. 2 pkt4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).

2) Zmiany jednolitego tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 125, z 2008 r. Nr 201, poz. 1237, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 42, poz. 334 i Nr 98, poz. 817.

3) Załączniki do decyzji stanowią odrębne wydawnictwo.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Bożena Radzikowska

Dyplomowany konsultant feng shui

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »