reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 20
MINISTRA INFRASTRUKTURY1)

z dnia 9 października 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 5 Ministra Transportu z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie utworzenia państwowej jednostki budżetowej Centrum Unijnych Projektów Transportowych (Dz. Urz. Min. Inf. i Roz. z 2015 r. poz. 23, Dz. Urz. Min. Inf. i Bud. z 2015 r. poz. 2 oraz w Dz. Urz. Min. Inf. z 2018 r. poz. 60), w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 uchyla się ust. 4;

2) w § 2 po ust. 3 dodaje się ust. 3a - 3c w brzmieniu:

"3a. CUPT może uczestniczyć w realizacji projektów, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiającym instrument "Łącząc Europę", zmieniającym rozporządzenie (UE) nr 913/2010 oraz uchylającym rozporządzenie (WE) nr 680/2007 i (WE) nr 67/2010 (Dz. Urz. UE L 348 z 20.12.2013, str. 129, z późn. zm.), jako:

1) instytucja wdrażająca;

2) beneficjent.

3b. CUPT może uczestniczyć w realizacji projektów, o których mowa w ust. 3a, mających na celu zapewnienie współdziałania między sektorem transportu a innymi sektorami.

3c. CUPT w celu promocji efektywnych rozwiązań stosowanych w trakcie realizacji polityki spójności, może uczestniczyć, w tym koordynować realizację międzynarodowych projektów pomocowych, w szczególności Horyzont 2020, TWINNING, TAIEX lub międzynarodowych projektów na rzecz rozwoju transportu lub wspierających realizację projektów transportowych, w tym finansowanych ze środków pochodzących z budżetu UE oraz pozyskiwać środki w ramach tych projektów na ich realizację.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: z up. A. Bittel

 

1) Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama