REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 1979 nr 10 poz. 65

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY I WYCHOWANIA

z dnia 25 października 1979 r.

w sprawie wprowadzenia wytycznych programowo-funkcjonalnych projektowania obiektów oświaty i wychowania

(IW1-2115-9/79)

Tekst pierwotny

Na podstawie § 2 pkt 6) lit. b i § 5 pkt 1) i 3) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 1972 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Oświaty i Wychowania (DzU nr 24, poz. 171). W związku z § 2 pkt 2) lit. a uchwały nr 126 Rady Ministrów z dnia 13 maja 1966 r. w sprawie dalszego rozwoju typizacji w budownictwie (Mon. Pol. nr 30, poz. 157) oraz z § 6 zarządzenia nr 2 Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1977 r. w sprawie usprawnienia organizacji oraz systemu nadzoru i zarządzania szkołami zawodowymi i innymi placówkami oświatowo-wychowawczymi, prowadzonymi poza resortem oświaty i wychowania, zarządza się, co następuje:

§ 1.

Wprowadza się wytyczne programowo-funkcjonalne projektowania:

a) szkolnych sal sportowych,

b) szkolnych terenowych urządzeń kultury fizycznej,

c) internatów,

d) przedszkoli,

- zwane dalej "Wytycznymi" - stanowiące odrębne publikacje.

§ 2.

1. Wytyczne obowiązują przy projektowaniu nowo wznoszonych obiektów wymienionych w § 1, z wyjątkiem:

- internatów w specjalnych zakładach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i zakładach poprawczych oraz przy wydziałach pielęgniarstwa medycznych studiów zawodowych,

- przedszkoli specjalnych.

2. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się odstępstwa od ustaleń zawartych w wytycznych za zgodą Ministerstwa Oświaty i Wychowania, udzieloną na wniosek właściwego terenowego organu administracji państwowej.

3. Przy adaptacjach i rozbudowach istniejących obiektów budowlanych i terenowych z przeznaczeniem na wymienione w § 1 obiekty oświaty i wychowania, należy dążyć w granicach technicznie i ekonomicznie uzasadnionych do racjonalnego zastosowania ustaleń zawartych w wytycznych.

§ 3.

1. Przepisy zarządzenia nie dotyczą obiektów wymienionych w § 1, dla których założenia techniczno-ekonomiczne zostaną zatwierdzone przed wejściem w życie zarządzenia.

2. Do czasu opracowania projektów typowych obiektów wymienionych w § 1, dostosowanych do wymagań wytycznych, dopuszcza się realizację tych obiektów na podstawie projektów typowych, których karty katalogowe znajdują się w Katalogu Budownictwa.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie jednego miesiąca od daty ogłoszenia.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 1979-10-27
  • Data wejścia w życie: 1979-11-28
  • Data obowiązywania: 1979-11-28
  • Dokument traci ważność: 1987-10-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA