Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 14 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

z dnia 4 lipca 2005 r.

w sprawie zmian organizacyjnych w Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-10-25
  • Data wejścia w życie: 2005-07-04
  • Data obowiązywania: 2005-07-04
  • Dokument traci ważność: 2005-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe