Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 27 Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 23 września 2005 r.

w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Edukacji Narodowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-10-25
  • Data wejścia w życie: 2005-09-23
  • Data obowiązywania: 2005-09-23
  • Dokument traci ważność: 2006-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe