Kategorie

Dzienniki Urzędowe

KOMUNIKAT MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 29 września 2005 r.

w sprawie wykazu nadanych stopni doktora habilitowanego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2005-10-25
  • Data wejścia w życie: 2005-10-25
  • Data obowiązywania: 2005-10-25
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe