Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 26 Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 1 września 2006 r.

w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-10-20
  • Data wejścia w życie: 2006-09-01
  • Data obowiązywania: 2006-09-01
  • Dokument traci ważność: 2007-09-20

Dzienniki Urzędowe