REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2008 nr 2 poz. 13

ZARZĄDZENIE Nr 21 MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 1 sierpnia 2008 r.

w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

Tekst pierwotny

Na podstawie § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 września 2001 r. w sprawie trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (Dz. U. Nr 101, poz. 1093) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję do spraw opiniowania wniosków o nagrody Ministra Edukacji Narodowej dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zwaną dalej „Komisją”.

§ 2

W skład Komisji wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji – dr Andrzej Gorczyński;

2) Sekretarz Komisji – Sylwia Kuhn;

3) członkowie:

a) Elżbieta Bąkowska – Mazowieckie Kuratorium Oświaty,

b) Krystyna Bojahr – Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (w razie nieobecności zastępować będzie Henryk Ślusarski),

c) Bożena Koniorczyk – Departament Kształcenia Ogólnego i Wychowania,

d) Maria Korbal – Związek Nauczycielstwa Polskiego,

e) Danuta Maciejko – Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego,

f) Janina Szeliga-Szafrańska – Chrześcijański Związek Zawodowy „Solidarność” im. ks. Jerzego Popiełuszki,

g) Sławomir Wittkowicz – Wolny Związek Zawodowy Solidarność-Oświata,

h) Ewa Zalewska-Steć – Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych.

§ 3

Przewodniczący Komisji ustala sposób opiniowania wniosków oraz organizację pracy Komisji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Edukacji Narodowej

Katarzyna Hall

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. Nr 216, poz. 1591).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2008-12-31
  • Data wejścia w życie: 2008-08-01
  • Data obowiązywania: 2008-08-01
  • Dokument traci ważność: 2009-01-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA