REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 27

ZARZĄDZENIE NR 36
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 26 listopada 2014 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 77 ust. 2 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198) oraz § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. Nr 15, poz. 64) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej w składzie określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

 Wyznacza się rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców zgodnie z listą określoną w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

 Traci moc zarządzenie Nr 36 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 listopada 2010 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców (Dz. Urz. MEN z 2011 r. Nr 1, poz. 18).

§ 4.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2014 r.

 

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Joanna Kluzik-Rostkowska

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1255).

Załącznik 1. [SKŁAD ODWOŁAWCZEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DLA NAUCZYCIELI PRZY MINISTRZE EDUKACJI NARODOWEJ]

Załączniki do zarządzenia nr 36 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 listopada 2014 r. (Dz. Urz. MEN poz. 27)

Załącznik nr 1

SKŁAD ODWOŁAWCZEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DLA NAUCZYCIELI PRZY MINISTRZE EDUKACJI NARODOWEJ

Przewodniczący:

 

Grażyna Ostrowska

starszy wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Zastępcy przewodniczącego:

 

1. Barbara Augusiewicz

nauczycielka w Szkole Podstawowej
im. Tadeusza Kościuszki w Jonkowie

2. Ewa Brdak

nauczycielka w X Liceum Ogólnokształcącym
im. Królowej Jadwigi w Warszawie

3. Bożena Budrejko

pedagog szkolny w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Olsztynie

4. Piotr Długosz

dyrektor Zespołu Szkół w Karczmiskach

5. Narcyza Fiedziukiewicz

nauczycielka w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

6. Bożena Gądecka

główny wizytator w Ministerstwie Sprawiedliwości

7. Danuta Marta Hyżak

wizytator w Kuratorium Oświaty w Poznaniu

8. Longina Helena Janka

starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Poznaniu

9. Andrzej Januszkiewicz

dyrektor Zespołu Szkół Poligraficzno-Księgarskich
im. Zenona Klemensiewicza
w Krakowie

10. Dariusz Kostecki

nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym
im.
Stefana Czarnieckiego w Chełmie

11. Krzysztof Kusiuk

nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych nr 1
i II Liceum Ogólnokształcącym we Włodawie

12. Małgorzata Łoza

nauczycielka w Przedszkolu Miejskim nr 10 w Chełmie

13. Jacek Malarski

dyrektor w Zespole Placówek Oświatowych w Kodniu

14. Alicja Niezgoda

dyrektor w Zespole Szkół Technicznych w Poniatowej

16. Bożena Stawarz

wicedyrektor Zespołu Szkół Samochodowych i Licealnych nr 1 w Warszawie

17. Joanna Szczepańska

dyrektor Gimnazjum Publicznego nr 2
im. Bolesława Chrobrego w Płońsku

18. Marzenna Zaworska

dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego
im. Adama Mickiewicza w Warszawie

Członkowie Komisji:

 

1. Krzysztof Balicki

nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie

2. Anna Banach-Latoszek

dyrektor Liceum Ogólnokształcącego
im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

3. Ewa Baranowska

nauczycielka w Zespole Szkół w Karczmiskach

4. Jerzy Batko

nauczyciel praktycznej nauki zawodu
w Zakładzie Poprawczym w Tarnowie

5. Agnieszka Błaszczak

nauczycielka w Zespole Szkół nr 17 w Białymstoku

6. Beata Bojar

nauczycielka w IX Liceum Ogólnokształcącym
im. Mikołaja Kopernika w Lublinie

7. Marzenna Bolińska

dyrektor Przedszkola nr 71 „Pod Topolą” w Poznaniu

8. Alina Broniowska

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Lublinie

9. Ewa Chełmińska

nauczycielka w IV Liceum Ogólnokształcącym
im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie

10. Ewa Chludzińska

nauczycielka w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży

11. Alicja Cisek

nauczycielka w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Walk Chłopskich w Nockowej

12. Adam Czarny

nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 2 w Mławie

13. Joanna Czyżewska-Świecka

nauczycielka w Medycznym Studium Zawodowym
im. prof. St. Liebharta w Lublinie

14. Józef Dawidziuk

nauczyciel w Szkole Podstawowej w Dobrynce

15. Aneta Dąbkowska

nauczycielka w Zespole Szkół Zawodowych nr 3
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Ostrołęce

16. Daniel Dziedzic

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 3 w Żywcu

17. Elżbieta Dziok

nauczycielka w Szkole Podstawowej im. W. Witosa w Markuszowej

18. Anna Felińska

nauczycielka w Medycznym Studium Zawodowym
im. prof. St. Liebharta w Lublinie

19. Ewa Fojtowicz

nauczycielka w Gimnazjum Samorządowym nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie

20. Jolanta Fyda

dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Koniecpolu

21. Małgorzata Gałczyńska

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12
im. Księcia
Bolesława Pobożnego w Kaliszu

22. Blandyna Godowska

wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Suszcu

23. Marcin Gonsievski

psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym w Pile

24. Barbara Gosek

wicedyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im.
Mikołaja Kopernika w Parczewie

25. Ewa Górska

kierownik internatu przy Zespole Szkół Handlowo-Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Białymstoku

26. Bernadeta Gruszka

nauczycielka w Zespole Szkół w Dobrkowie

27. Anna Guzenda

pedagog szkolny w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu

28. Małgorzata Iwona Hawryluk

dyrektor Zespołu Szkół w Olszance

29. Grażyna Hołota

nauczycielka w Publicznym Gimnazjum nr 1
im.
Szarych Szeregów w Kraśniku

30. Elżbieta Krystyna Ignatowicz

wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 37
im. Kazimierza Górskiego w Białymstoku

31. Małgorzata Jarosz

nauczycielka w Publicznym Gimnazjum
im.
Tadeusza Kościuszki w Pisarzowicach

32. Błażej Jaszczurowski

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 3
w Bielsku-Białej

33. Marek Jodkowski

wicedyrektor Zespołu Szkół Elektrycznych
im.
prof. Janusza Groszkowskiego Centrum Kształcenia Praktycznego nr 1 w Białymstoku

34. Zbigniew Kęska

dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Morskiego
Oddziału Straży Granicznej w Łęczu

35. Lilia Kicińska

nauczycielka w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Chełmie

36. Marian Klecha

dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Biłgoraju

37. Kazimierz Koman

dyrektor szkół w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie

38. Anna Kondraszuk

wicedyrektor Zespołu Szkół w Wohyniu

39. Janusz Korneluk

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 we Włodawie

40. Maciek Kosik

dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2
im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej

41. Zbigniew Kosmalski

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. Gustawa
Morcinka w Koninie

42. Anna Kosmowska

nauczycielka w I Liceum Ogólnokształcącym
im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

43. Jarosław Kosobudzki

nauczyciel w Zespole Szkół nr 3 w Nidzicy

44. Bożena Koska

nauczycielka w Przedszkolu Miejskim nr 17 „Kraina Misiów” w Ostrołęce

45. Beata Kotowska

nauczycielka w II Liceum Ogólnokształcącym
im. C. K. Norwida w Ostrołęce

46. Anna Kowalczyk

dyrektor Zespołu Szkół w Żdanowie

47. Artur Kuba

nauczyciel w Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie

48. Agnieszka Lewandowska

nauczycielka w Zespole Szkół nr 2
w Stargardzie
Szczecińskim

49. Wanda Lipska

nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Olsztynie

50. Jerzy Maduzia

dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Jana III Sobieskiego
w Jastrzębiu-Zdroju

51. Renata Majewska

pedagog w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2
w Szczecinie

52. Tomasz Matysiak

nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu

53. Piotr Mazur

wychowawca w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Zawierciu

54. Joanna Mertka

nauczycielka w Centrum Kształcenia Ustawicznego nr 2 we Włocławku

55. Jolanta Miękina

dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie

56. Ryszard Młynarek

nauczyciel w Bursie Szkolnej w Kędzierzynie-Koźlu

57. Lucyna Modlibóg

nauczycielka w Zespole Szkół Sportowych im. Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej

58. Lucyna Murawska

nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Elblągu

59. Marek Napiórkowski

nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Makowie Mazowieckim

60. Aneta Nastaj

nauczycielka w Zespole Szkół im. Konstytucji 3 Maja w Iławie

61. Bożena Niedzielak

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Hadynowie

62. Irena Niewęgłowska

pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Strzelcach Opolskich

63. Bożena Nowak

nauczycielka w Zespole Szkół Elektrycznych w Kielcach

64. Marzena Orłowska

nauczycielka w Zespole Szkół nr 2
w Stargardzie
Szczecińskim

65.Kasjana Orzechowska

nauczycielka w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Iławie

66. Monika Oszust

pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Janowie Lubelskim

67. Małgorzata Oświęcimko

dyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Piszu

68. Sylwia Pachołek-Dąbek

nauczycielka w Przedszkolu nr 2 w Nidzicy

69. Sylwester Pawłowski

nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iłowie-Osadzie

70. Anna Pelczar-Kozłowska

wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 w Bieczu

71. Marlena Perzyńska

dyrektor Gimnazjum nr 2 w Działdowie

72. Wanda Pieńkosz

dyrektor Zespołu Szkół w Obierwi

73. Mariola Początek

dyrektor Gimnazjum im. Piastów Śląskich w Łagiewnikach

74. Małgorzata Pol

nauczycielka w Zespole Szkół nr 9 w Suwałkach

75. Eliza Polak

dyrektor Przedszkola nr 46 „W krainie baśni” w Warszawie

76. Jadwiga Postolska

dyrektor Szkoły Podstawowej w Dobrynce

77. Beata Prus

dyrektor Zespołu Szkół nr 7 w Kaliszu

78. Józef Pyrczak

dyrektor Zespołu Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu

79. Marek Rachowski

pedagog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym nr 2 w Warszawie

80. Honorata Rzekanowska

nauczyciel/bibliotekarz w Zespole Szkół nr 2
w Stargardzie Szczecińskim

81.Beata Rypińska

nauczycielka w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

82. Jolanta Sacharczuk

dyrektor Technicznych Zakładów Naukowych
w Częstochowie

83. Dorota Sierpatowska

dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Piszczacu

84. Grażyna Sipta

nauczycielka w VIII Liceum Ogólnokształcącym
im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie

85. Rafał Adam Siwek

nauczyciel w Zespole Szkół nr 5 im. Hetmana Stefana Czarneckiego w Tyszowcach

86. Jolanta Krystyna Stańczuk

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4
im. I Dywizji
Piechoty w Giżycku

87. Sybilla Stelmach

dyrektor Publicznego Gimnazjum
w Starych
Siołkowicach

88. Barbara Stępień

nauczycielka w Zespole Szkół nr 9 w Szczecinie

89. Bożena Stępień

wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie

90. Jolanta Stępnicka

psycholog w Rodzinnym Ośrodku Diagnostyczno-Konsultacyjnym nr 2 w Warszawie

91. Jolanta Swaczyna

wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
w Ostrowi Mazowieckiej

92. Katarzyna Syc

kierownik szkolenia praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Śląskiego w Katowicach

93. Elżbieta Szalińska-Gryń

wicedyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego
im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu

94. Bożena Szerszunowicz

dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzietrzychowie

95. Ewa Szpinda

nauczycielka w Medycznym Studium Zawodowym
im. Prof. St. Liebharta w Lublinie

96. Bogdan Tomecki

dyrektor Zespołu Szkół w Maliniu

97. Zbigniew Uchmański

Centrum Kształcenia Ustawicznego przy Zakładzie Karnym w Sztumie

98. Agnieszka Warchałowska

nauczycielka w Zespole Szkół Transportowo-Komunikacyjnych im. Tadeusza Kościuszki w Lublinie

99. Barbara Waśniewska

nauczycielka w Zespole Szkół nr 2 w Nidzicy

100. Małgorzata Weder-Manista

pedagog szkolny w Gimnazjum nr 2
im. Sybiraków w Elblągu

101. Gerard Wiendlocha

nauczyciel w Zespole Szkół nr 1
im. Gustawa
Morcinka w Tychach

102. Małgorzata Włodarczyk

nauczycielka w Szkole Podstawowej nr 1
im. Wojska Polskiego w Żywcu

103. Jolanta Wolanin

dyrektor Publicznego Gimnazjum nr 6
w Białej Podlaskiej

104. Lidia Wrzos

nauczycielka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baborowie

105. Beata Zagórska

nauczycielka w Gimnazjum nr 16
im. S. Banacha w Bielsku-Białej

106. Katarzyna Zajkowska

nauczycielka w Zespole Szkół nr 17
w Białymstoku

107. Beata Zemła

dyrektor Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera
w Częstochowie

108. Jolanta Izabela Zdziera

nauczycielka w Publicznym Gimnazjum w Rząśniku

109. Joanna Żbikowska

dyrektor, pedagog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Elblągu

 

Załącznik 2. [LISTA RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH]

Załącznik nr 2

LISTA RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH

Rzecznik dyscyplinarny właściwy w sprawach Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej

Arkadiusz Jarkiewicz

dyrektor Departamentu Ekonomicznego

Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego właściwego w sprawach Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej

1. Iwona Greiner

główny specjalista w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

2. Małgorzata Krasuska

radca ministra w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania

3. Elżbieta Matejka

radca ministra w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych

4. Marzenna Szczepańska

główny specjalista w Departamencie Jakości Edukacji

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-12-31
  • Data wejścia w życie: 2014-12-01
  • Data obowiązywania: 2016-03-01
  • Dokument traci ważność: 2018-12-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA