REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 9

ZARZĄDZENIE NR 8
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 1 marca 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 77 ust. 2 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.2)) oraz § 7 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 1998 r. w sprawie komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli i trybu postępowania dyscyplinarnego (Dz. U. Nr 15, poz. 64 oraz z 2015 r. poz. 1831) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu Nr 36 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców (Dz. Urz. MEN poz. 27), załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ

Anna Zalewska

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej – oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1198 oraz z 2015 r. poz. 357, 1268 i 1418.

Załącznik 1. [LISTA RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH]

Załącznik do zarządzenia nr 8 Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 marca 2016 r. (Dz. Urz. MEN poz. 9)

LISTA RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH

Rzecznik dyscyplinarny właściwy w sprawach Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej

Agnieszka Korpas-Mattusch – radca prawny w Departamencie Prawnym

Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego właściwego w sprawach Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej

1. Iwona Greiner – główny specjalista w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

2. Małgorzata Krasuska – radca ministra w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania

3. Marzenna Szczepańska – główny specjalista w Departamencie Jakości Edukacji

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-30
  • Data wejścia w życie: 2016-03-01
  • Data obowiązywania: 2016-03-01
  • Dokument traci ważność: 2018-12-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA