REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 32

ZARZĄDZENIE NR 40
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz powołania rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 78 ust. 2, art. 80 ust. 1 i art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Powołuje się Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej w składzie określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.
§ 2.
Powołuje się rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców zgodnie z listą określoną w załączniku nr 2 do zarządzenia.
§ 3.
Traci moc zarządzenie Nr 36 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej oraz wyznaczenia rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępców (Dz. Urz. MEN poz. 27 oraz z 2016 r. poz. 9).
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.

Minister Edukacji Narodowej

Anna Zalewska

 

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).

Załącznik 1. [SKŁAD ODWOŁAWCZEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DLA NAUCZYCIELI PRZY MINISTRZE EDUKACJI NARODOWEJ]

Załączniki do zarządzenia Nr 40
Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 14 listopada 2018 r. (poz. 32)

Załącznik nr 1

SKŁAD ODWOŁAWCZEJ KOMISJI DYSCYPLINARNEJ DLA NAUCZYCIELI PRZY MINISTRZE EDUKACJI NARODOWEJ

Przewodniczący:

 

Grażyna Ostrowska

główny wizytator w Ministerstwie Edukacji Narodowej

Zastępcy przewodniczącego:

 

1.

Iwona Greiner

starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Warszawie

2.

Eliza Polak

dyrektor Przedszkola nr 18 w Warszawie

Członkowie Komisji:

 

1.

Paweł Adach

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 39 w Kielcach

2.

Elżbieta Agacka

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6 im. Fryderyka Chopina w Siemianowicach Śląskich

3.

Dorota Ajdukiewicz

pedagog w Zakładzie Poprawczym Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu

4.

Jolanta Andrzejewska

nauczyciel w Zespole Szkół nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku

5.

Anna Apanasionek

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze

6.

Mariola Bakalarz

dyrektor Miejskiego Przedszkola Publicznego nr 1 w Bolesławcu

7.

Beata Balińska

dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 4 w Kielcach

8.

Zofia Baniewska

wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 34 im. Wojska Polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 w Poznaniu

9.

Justyna Bartkowska

wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Siedlinie

10.

Agnieszka Błaszczak

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym w Białymstoku

11.

Janina Boniecka

nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Józefa Sołtykiewicza w Węgiersku

12.

Arkadiusz Boroń

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 w Sułoszowej

13.

Beata Borowska-Podsiadła

dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Brzegu Dolnym

14.

Jan Bruski

dyrektor Powiatowej Bursy dla Młodzieży Szkolnej w Chojnicach

15.

Tomasz Brzeski

dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie

16.

Ewa Grażyna Budziach

dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie

17.

Jerzy Cachel

nauczyciel w Zespole Szkół im. Andrzeja Średniawskiego w Myślenicach

18.

Anna Chadam

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Zamościu

19.

Ewa Chludzińska

nauczyciel w Zespole Szkół Weterynaryjnych i Ogólnokształcących nr 7 w Łomży

20.

Dorota Chmielewska

psycholog w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Świebodzinie

21.

Aneta Cichoń

wizytator w Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura z Siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim

22.

Dorota Cieśla

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim

23.

Henryka Cisowska

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

24.

Tomasz Cyganek

dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim

25.

Grzegorz Czapla

dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 1 w Kielcach

26.

Mieczysław Czytajło

dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury "Dom Harcerza" im. Prof. Andrzeja Kamińskiego w Krakowie

27.

Kinga Czyż

dyrektor Bursy Szkolnictwa Ponadpodstawowego nr 2 w Krakowie

28.

Jolanta Czyżewska-Świecka

nauczyciel w Szkole Policealnej Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie

29.

Zofia Dajczak

dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich

30.

Anna Alina Dobropolska

nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Grodźcu

31.

Wojciech Domański

dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce

32.

Maria Domaradzka

dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Oławie

33.

Agnieszka Dulęba-Kosowska

dyrektor Szkoły Podstawowej w Potoku Wielkim

34.

Jerzy Dutkiewicz

nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych w Gorzowie Wielkopolskim

35.

Lidia Dylewska

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Radzionkowie

36.

Sylwia Dylus

dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Siemianowicach Śląskich

37.

Iwona Dziedzic-Myka

nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach

38.

Edyta Dzięgielewska

nauczyciel w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Chrobrego w Płocku

39.

Lucyna Dzikiewicz-Niski

dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr VIII im. Aleksandra Kamińskiego w Opolu

40.

Halina Dziwura

nauczyciel w Bursie Międzyszkolnej nr 1 w Zamościu

41.

Wiesława Erwardt

Wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 14 w Gorzowie Wielkopolskim

42.

Katarzyna Falkowska

nauczyciel w Przedszkolu nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Łapach

43.

Krzysztof Falkowski

dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Mońkach

44.

Anna Felińska

dyrektor Szkoły Policealnej Medycznego Studium Zawodowego im. Stanisława Liebharta w Lublinie

45.

Marzenna Fenkanin

pedagog w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Kazimierza Jagiellończyka w Lidzbarku Warmińskim

46.

Elżbieta Ewa Fijarczyk

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Ornacie

47.

Jolanta Folwarska

dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

48.

Elżbieta Fudro

starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu

49.

Katarzyna Gagan

nauczyciel w Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

50.

Mariola Gajek-Czapla

dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Gliwicach

51.

Elżbieta Galas

dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Lubinie

52.

Agnieszka Galos

nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 im. Tadeusza Rejtana w Rzeszowie

53.

Małgorzata Gałczyńska

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 12 im. Księcia Bolesława Pobożnego w Kaliszu

54.

Marzena Gapska

dyrektor Zespołu Szkół w Bielicach

55.

Iwona Gaweł

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 30 w Białymstoku

56.

Dorota Gąciarz

wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 im. UNICEF-u w Szczecinie

57.

Halina Gierasimowicz

nauczyciel w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

58.

Joanna Głębocka

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 9 im. Tadeusza Kościuszki w Zamościu

59.

Paweł Głowicki

nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Nowej Wsi Ełckiej

60.

Joanna Gołębiewska

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 43 w Białymstoku

61.

Bożena Górczyńska

nauczyciel w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Puławach

62.

Anna Górska

wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Legnicy

63.

Marta Grabowska

nauczyciel w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu

64.

Radosław Grązka

dyrektor VI Liceum Ogólnokształcącego w Zielonej Górze

65.

Joanna Grębocz-Cichocka

zastępca dyrektora Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

66.

Bernadeta Gruszka

nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej im. III Zgrupowania Armii Krajowej "Pocisk" w Dobrkowie

67.

Ewa Grynicka

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 28 w Gliwicach

68.

Małgorzata Ewa Gryń-Chlebicka

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy

69.

Anna Gudek

zastępca dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 20 im. Księcia Jana Dobrego w Opolu

70.

Stanisława Gurbowic

starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Gdańsku Delegatura Kuratorium Oświaty w Tczewie

71.

Hanna Guzik

wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 w Szczecinie

72.

Mariola Hajdukonis

wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Elblągu

73.

Anna Hazy

nauczyciel w Zespole Szkół nr 4 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego we Włocławku

74.

Witold Herrmann

dyrektor Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Pszczynie

75.

Małgorzata Jachowicz - Wróblewska

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Wieluniu

76.

Marta Jagniątowska

dyrektor Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych w Kielcach

77.

Violetta Anna Janczenia

nauczyciel w Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich

78.

Stanisław Janusiński

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 w Kielcach

79.

Jolanta Jarocka

wicedyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Iławie

80.

Katarzyna Jastrzębska

nauczyciel w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży

81.

Anita Jatczak

nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Nowym Miasteczku

82.

Jadwiga Jeziorska

dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego w Kaliszu

83.

Andrzej Kaczmarek

dyrektor Zespołu Szkół Handlowych im. Bohaterów Poznańskiego Czerwca '56 w Poznaniu

84.

Małgorzata Kaim

dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie

85.

Bogdan Kalwat

dyrektor Powiatowego Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Chęcinach

86.

Jarosław Kałmucki

nauczyciel w Szkole Podstawowej w Wasilkowie

87.

Alicja Kaniuka-Drozdek

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 13 w Zielonej Górze

88.

Barbara Kaplińska

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 4 im. ks. Kazimierza Aleksandra Hamerszmita w Suwałkach

89.

Monika Kędzierska

wicedyrektor Zespołu Szkół im. Zygmunta Wolskiego w Sierpcu

90.

Bronisław Kisiel

starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Gdańsku

91.

Anna Klepacka

nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Olsztynie

92.

Sabina Kłosowska

nauczyciel w Szkole Podstawowej w Skarlinie

93.

Waldemar Konarski

nauczyciel w Zespole Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu

94.

Grzegorz Konieczny

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 im. Tadeusza Kościuszki w Częstochowie

95.

Marek Kordus

dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 4 w Poznaniu

96.

Romana Iga Kornacka-Barczak

nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Siedlcach

97.

Robert Kornberg

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Górze Kalwarii

98.

Tomasz Kosiński

nauczyciel I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Jarocinie

99.

Jarosław Kosobucki

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 3 w Nidzicy

100.

Małgorzata Kosowska-Piesio

dyrektor Przedszkola nr 328 "Akademia Pod Czereśnią" w Warszawie

101.

Dorota Kostecka-Gnyp

nauczyciel w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Siedlcach

102.

Alicja Kostrz

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 im. Marii Konopnickiej w Krakowie

103.

Beata Kotowska

wicedyrektor II Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Ostrołęce

104.

Justyna Kowalska

wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Sandomierzu

105.

Monika Kozera-Wierzchoś

dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Sandomierzu

106.

Jolanta Maria Krajczok

wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Kwidzynie

107.

Jarosław Krajewski

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Suchym Lesie

108.

Małgorzata Kramer

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Arkadego Fidlera w Poznaniu

109.

Jerzy Kruk

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 10 w Ostrołęce

110.

Beata Krupińska

nauczyciel w Zespole Szkół nr 2 w Ostrowcu Świętokrzyskim

111.

Danuta Krysiewicz-Ulanowska

nauczyciel w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku

112.

Magdalena Książek-Gacek

wizytator w Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej

113.

Jarosław Kucharczyk

nauczyciel w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Strzelcach Krajeńskich

114.

Beata Kuchniewska

dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 8 Warszawie

115.

Zofia Kuchta

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 5 w Grudziądzu

116.

Sławomir Kuczyński

wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 7 im. Astrid Lindgren w Stargardzie

117.

Ewelina Kukawska

nauczyciel w Szkole Podstawowej w Dobrynce

118.

Andrzej Kupczak

nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, Szkole Podstawowej nr 8 w Oławie

119.

Eugeniusz Kurpiel

dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku

120.

Piotr Kuś

dyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu

121.

Joanna Laskowska

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 32 im. Janusza Kusocińskiego w Kielcach

122.

Roman Laskowski

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 160 im. Powstańców Śląskich w Łodzi

123.

Anna Latoszek-Janicka

dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie

124.

Katarzyna Lech

dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Żmigrodzie

125.

Emilia Lenarczyk

wychowawca w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie

126.

Agnieszka Lesiak

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Nowej Wsi

127.

Paulina Lesisz

nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Marii Dąbrowskiej w Międzyrzeczu

128.

Beata Lipińska

wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 21 im. Fryderyka Chopina w Płocku

129.

Katarzyna Lisiecka

wicedyrektor Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu

130.

Bogumiła Łętocha

dyrektor Przedszkola Samorządowego w Jaworniku

131.

Dariusz Łobocki

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Lnianie

132.

Piotr Łopusiewicz

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 3 im. Szarych Szeregów w Piotrkowie Trybunalskim

133.

Bogusława Łukasiewicz

pedagog w Schronisku dla Nieletnich w Gackach

134.

Urszula Łuszcz

nauczyciel i pedagog w Szkole Podstawowej nr 69 im. Gen. Stanisława Sosabowskiego w Gdańsku

135.

Agnieszka Łuszczyńska-Paszko

nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Piotrowicach

136.

Krystian Machowczyk

wychowawca w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Wałbrzychu

137.

Ewa Maklakiewicz

nauczyciel w Przedszkolu nr 49 w Lublinie

138.

Urszula Makowska

nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Waldemara Kikolskiego w Białymstoku

139.

Elżbieta Malinowska - Gulińska

wizytator w Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Sosnowcu

140.

Danuta Malinowska

dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sulęcinie

141.

Iwona Manys

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Niewieścinie

142.

Małgorzata Marcinek

dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ostrówku

143.

Anna Grażyna Marsula

nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Szczecinie

144.

Barbara Marszałek - Szurek

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Komisji Edukacji Narodowej w Jeleniej Górze

145.

Beata Mazur

nauczyciel w Szkole Podstawowej im. KEN w Strzelewie

146.

Mariola Maźniak

starszy wizytator w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie

147.

Andrzej Mądry

nauczyciel w Zespole Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie

148.

Irena Mazepus

nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach-Zdroju

149.

Marek Michalik

nauczyciel w Zespole Szkół nr 3 w Rybniku

150.

Alina Michalska

nauczyciel w Szkole Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego im. Św. Dominika Savio w Koninie

151.

Jadwiga Mielczarek

nauczyciel w Regionalnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie

152.

Jolanta Miękina

dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie

153.

Agnieszka Milbrant

dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowa nr 30 STO w Warszawie

154.

Adam Misiak

nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Siedlcach

155.

Grażyna Monik-Bukowska

nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 1 w Kielcach

156.

Elżbieta Małgorzata Moskal

dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

157.

Daniel Nadworski

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8 w Lęborku

158.

Wojciech Nalberski

nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej nr 29 w Radomiu

159.

Katarzyna Niewiadomska-Węgrzyniak

nauczyciel w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 15 w Krakowie im. Księdza Kardynała Karola Wojtyły

160.

Beata Niziołek

zastępca dyrektora w Kuratorium Oświaty w Kielcach

161.

Edyta Niziołek

nauczyciel w Zespole Placówek Oświatowych nr 5 w Skarżysku-Kamiennej

162.

Magdalena Nowakowska

wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Chełmie

163.

Dariusz Obarski

dyrektor Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Zawichoście

164.

Mariola Orłowska

nauczyciel w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Dąbrowie Górniczej

165.

Sylwester Ozga

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 25 im. Kornela Makuszyńskiego w Kielcach

166.

Maria Pacholska

nauczyciel w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Stanisława Kostki i Publicznego Liceum Ogólnokształcącego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców im. Bł. Natalii Tułasiewicz w Poznaniu

167.

Krzysztof Paluszkiewicz

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Rychwale

168.

Kinga Pałka

dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej im. Stefana Szumana w Bochni

169.

Józef Parys

dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Ignacego Jana Paderewskiego w Ciężkowicach

170.

Marzena Anna Paszkowska

wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Adama Mickiewicza w Białej Podlaskiej

171.

Anna Pawlak

nauczyciel w Zespole Oświatowym w Mikołajkach

172.

Tomasz Pawlicki

dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Baruchowie

173.

Wojciech Pengiel

dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Zagorzycach

174.

Jerzy Andrzej Pędzisz

nauczyciel w Zespole Szkół Inżynierii Środowiska i Usług im. Mikołaja Kopernika w Elblągu

175.

Anna Pietrzak

dyrektor Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie

176.

Ewa Płaksej

dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 10 we Wrocławiu

177.

Anna Płochorczyk

nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Godzianowie

178.

Mariola Początek

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Łagiewnikach

179.

Grażyna Pogonowska

starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Poznaniu

180.

Tomasz Połomski

dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu

181.

Paweł Marek Poremski

nauczyciel w Zakładzie Poprawczym w Trzemesznie

182.

Beata Prus

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu

183.

Ewa Przybysiak - Przybyszewska

nauczyciel w I Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły w Krasnymstawie

184.

Jadwiga Pusz

Wizytator w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

185.

Marcin Rakowski

wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Lublinie

186.

Iwona Raszkiewicz

dyrektor Przedszkola nr 2 im. Kubusia Puchatka w Hajnówce

187.

Czesław Roczyński

dyrektor Zespołu Szkół Technicznych im. Komandora Antoniego Garnuszewskiego w Tczewie

188. Ewa Rodziewicz

dyrektor Powiatowego Centrum Rozwoju Edukacji w Bartoszycach

189. Wioletta Romańska

wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy

190. Katarzyna Roszak

wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Ogardach

191. Ewa Różańska

dyrektor Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie

192. Magdalena Rupniewska

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 92 im. Jana Brzechwy w Warszawie

193. Beata Rypińska

nauczyciel w Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczych w Iławie

194. Anita Sankiewicz

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 37 w Szczecinie

195. Maria Sikorska

nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Ks. Józefa Bruskiego w Pruszczu

196. Grażyna Sipta

nauczyciel w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Zofii Nałkowskiej w Lublinie

197. Małgorzata Skibińska-Bihun

wicedyrektor Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 1 w Szczecinie

198. Robert Smędra

nauczyciel w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Białej Podlaskiej

199. Marzena Smugowska

dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Praszce

200. Jolanta Sobocińska

pedagog w Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Mrozach

201. Piotr Socha

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 39 w Kielcach

202. Małgorzata Sołtys

wicedyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu

203. Katarzyna Sołtysiak

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 75 im. Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu

204. Małgorzata Sowa

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kielcach

205. Adam Sowiński

nauczyciel w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu

206. Arletta Stachecka

dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Międzyrzeczu

207. Renata Stańczyk

dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Socjoterapeutycznych w Krakowie

208. Anna Stepanik

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 7 im. Leona Kruczkowskiego w Olsztynie

209. Barbara Stępień

wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Szczecinie

210. Bożena Stępień

wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 im. Jana Pawła II w Lubartowie

211. Krzysztof Stępniewski

dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Piekoszowie

212. Dorota Suchacz

dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Dr. Władysława Pniewskiego w Gdańsku

213. Izabela Sulikowska-Suchy

nauczyciel w Zachodniopomorskim Centrum Edukacji Morskiej i Politechnicznej w Szczecinie

214. Beata Sutkowska

nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Starej Jastrząbce

215. Elżbieta Szaflińska-Gryń

dyrektor XI Liceum Ogólnokształcącego im. Jadwigi i Wacława Zembrzuskich w Poznaniu

216. Dorota Szamborska

nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi

217. Adam Szawarski

wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

218. Agnieszka Szczech

dyrektor Szkoły Podstawowej w Błoniu

219. Katarzyna Szczęsnowicz

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 49 w Białymstoku

220. Joanna Szeląg

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 27 w Częstochowie

221. Dariusz Szklarski

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 51 im. Prof. Stanisława Helsztyńskiego w Szczecinie

222. Alicja Szmuc-Jaskot

dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie

223. Ewa Szpinda

nauczyciel w Szkole Policealnej Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie

224. Jadwiga Szramiak

starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Opolu

225. Rafał Szutkiewicz

nauczyciel w Publicznej Szkole Podstawowej nr 9 w Radomiu

226. Barbara Szymańska

dyrektor Zespołu Szkół Sportowych w Lubinie

227. Beata Szymczakowska

dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Niwnicy

228. Hanna Szyszka

starszy wizytator w Kuratorium Oświaty w Gdańsku

229. Cezary Tomczyk

wicedyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach

230. Bogdan Andrzej Tomecki

wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu

231. Antoni Trójan

dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjno-Opiekuńczo-Wychowawczych w Wielkich Drogach

232. Paweł Trzeciak

wicedyrektor Bursy Szkolnej w Białej Podlaskiej

233. Barbara Turalska

wizytator w Ministerstwie Sprawiedliwości w Warszawie

234. Jacek Jan Tyczka

dyrektor Zespołu Placówek Specjalnych w Nysie

235. Waldemar Tyszczuk

nauczyciel w Zespole Szkół w Puchaczowie

236. Renata Ulatowska

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Stanisława Staszica w Chełmnie

237. Rafał Wachowiak

nauczyciel w Zespole Szkół Katolickich im. Św. Jana Pawła II w Śremie

238. Joanna Wagenknecht-Fila

kierownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowej Rudzie

239. Małgorzata Walczak

dyrektor Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serbach

240. Tomasz Walicki

dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Artura Grottgera w Grybowie

241. Krzysztof Warchoł

nauczyciel w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Zarzeczu

242. Renata Wereszczyński

nauczyciel w Przedszkolu "Baśniowy Dworek" w Łazach-Łukowie

243. Adriana Węsierska

wicedyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Grudziądzu

244. Daniel Wilczyński

dyrektor Zakładu Poprawczego i Schronisko dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim

245. Beata Ewa Wilgat

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 30 przy Pogotowiu Opiekuńczym im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Białymstoku

246. Jan Konrad Wilkanowski

nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie

247. Alina Winkiel

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Sztumie

248. Beata Wolak

p.o. dyrektora w Kuratorium Oświaty w Gdańsku

249. Jolanta Wolanin

dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych nr 3 w Międzyrzeczu Podlaskim

250. Urszul a Woźniak

nauczyciel w Młodzieżowym Domu Kultury w Warszawie

251. Dariusz Wójcik

dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych w Kielcach

252. Jolanta Ewa Wójcik

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 34 w Kielcach

253. Marzena Wójcik

nauczyciel w Przedszkolu nr 6 "Pod Zielonym Parasolem" w Morągu

254. Wiesława Wrona

dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Ks. Franciszka Blachnickiego w Tarnowskich Górach

255. Marek Wróbel

dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Opolu

256. Anna Wróbel

nauczyciel w Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych w Jarosławiu

257. Dariusz Wypych

nauczyciel w II Liceum Ogólnokształcącym im. Królowej Jadwigi w Pabianicach

258. Dorota Wyrzykowska

nauczyciel w Samorządowej Szkole Podstawowej im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej

259. Aldona Wysocka

nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Ignacego Krasickiego w Świętajnie

260. Wojciech Zając

zastępca dyrektora w Kuratorium Oświaty w Katowicach

261. Anna Zaniewska

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 15 im. Armii Krajowej w Elblągu

262. Elżbieta Zatoń

nauczyciel w Zespole Szkół Ekonomicznych w Radomsku

263. Aleksander Kazimierz Zawalich

nauczyciel w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 w Ostrołęce

264. Tomasz Zemsta

wicedyrektor III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida w Kielcach

265. Maria Ziółkowska

wicedyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie

266. Ewa Aneta Ziółkowska

nauczyciel w Szkole Podstawowej nr 10 w Piotrkowie Trybunalskim

267. Katarzyna Zwieczorowska

nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostkach

268. Jolanta Ewa Żaczek

nauczyciel w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Łącznej

269. Renata Żukiewicz-Topa

dyrektor Szkoły Policealnej Integracyjnej Masażu Leczniczego nr 2 w Krakowie

270. Renata Żukowska

nauczyciel w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wyszkach

 

Załącznik 2. [LISTA RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH]

Załącznik nr 2

LISTA RZECZNIKÓW DYSCYPLINARNYCH

Rzecznik dyscyplinarny właściwy w sprawach Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej

Agnieszka Korpas-Mattusch - radca prawny w Departamencie Prawnym

Zastępcy rzecznika dyscyplinarnego właściwego w sprawach Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej

1. Dorota Dębkowska

główny specjalista w Departamencie Kształcenia Ogólnego

2. Tomasz Kulasa

naczelnik wydziału w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji

3. Marcin Nowak

zastępca dyrektora w Departamencie Współpracy z Samorządem Terytorialnym

4. Krystyna Tomasiewicz

starszy specjalista w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego

5. Marzenna Szczepańska

główny specjalista w Departamencie Kształcenia Ogólnego

6. Maciej Wilczyński

ekspert w Biurze Organizacyjnym

7. Agnieszka Zielińska

radca ministra w Departamencie Podręczników, Programów i Innowacji

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA