REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2020 poz. 23

ZARZĄDZENIE NR 23
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1)

z dnia 6 sierpnia 2020 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2018-2022

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 93 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 3 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 36 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 września 2018 r. w sprawie powołania członków Rady Interesariuszy Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na kadencję w latach 2018-2022 (Dz. Urz. MEN poz. 28 oraz z 2019 r. poz. 16) w § 1:

1) uchyla się pkt 3 i 10;

2) w pkt 11 wyraz "Szkół" zastępuje się wyrazem "Uczelni";

3) w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16-19 w brzmieniu:

"16) Pan Zenon Gniazdowski, Konferencja Rektorów Zawodowych Szkół Polskich;

17) Pani Ewa Konikowska-Kruk, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych;

18) Pan Marek Wójcik, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego;

19) Pan Mariusz Banach, Komisja Wspólna Rządu i Samorządu Terytorialnego.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER EDUKACJI NARODOWEJ: DARIUSZ PIONTKOWSKI

 

1) Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2020-08-26
  • Data wejścia w życie: 2020-08-06
  • Data obowiązywania: 2020-08-06
  • Dokument traci ważność: 2022-10-03

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA