REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 1 poz. 1

ZARZĄDZENIE NR 3 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ1)

z dnia 30 marca 2007 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Polskiego Modelu Kształcenia Kadr Morskich w Systemie Edukacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199 i Nr 80, poz. 717, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej nr 5 z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie powołania Zespołu do Spraw Opracowania Polskiego Modelu Kształcenia Kadr Morskich w Systemie Edukacji (Dz. Urz. Min. Gos. Mor. Nr 1, poz. 5) wprowadza się następujące zmiany.

1) w § 2 w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

„8) opracowanie wymogów kwalifikacyjnych dla zawodowych żeglarzy jachtowych.”;

2) w § 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) Członkowie Zespołu:

Jacek Błażejczak

przedstawiciel Zespołu Szkół Morskich w Gdańsku,

Andrzej Czerwiński

przedstawiciel Zespołu Szkół Morskich w Świnoujściu,

Jerzy Andrzej Kaczkowski

przedstawiciel Zespołu Szkół Morskich w Darłowie,

Andrzej Lipok

przedstawiciel Urzędu Morskiego w Szczecinie,

Krzysztof Michnal

przedstawiciel Szkoły Morskiej w Gdyni,

Lech Pieczyński

przedstawiciel Zespołu Szkół Morskich w Kołobrzegu,

Agnieszka Piotrowska

przedstawiciel Ministerstwa Gospodarki Morskiej,

Jerzy Pyrchla

przedstawiciel Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,

Leszek Skowroński

przedstawiciel Urzędu Morskiego w Słupsku,

Zbigniew Szozda

przedstawiciel Akademii Morskiej w Szczecinie,

Henryk Śniegocki

przedstawiciel Akademii Morskiej w Gdyni,

Kazimierz Witkowski

przedstawiciel Policealnej Szkoły Morskiej przy Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni.”

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2007 r.

 

Minister Gospodarki Morskiej

Rafaf Wiechecki

 

 

1) Minister Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji – gospodarka morska, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 marca 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 38, poz. 242).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA