REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 2 poz. 3

ZARZĄDZENIE Nr 6 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 25 czerwca 2007 r.

w sprawie ustalenia podziału czynności Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.1)) ustalam, co następuje:

§ 1

1. Podsekretarz Stanu RAFAŁ BORUTKO (PSB) prowadzi sprawy dotyczące wykorzystania środków z funduszy europejskich oraz uczestniczy w posiedzeniach Komitetu Rady Ministrów i Komitetu Europejskiego Rady Ministrów.

2. Podsekretarzowi Stanu Rafałowi Borutko podlega Departament Funduszy Unijnych.

3. Podsekretarz Stanu Rafał Borutko pełni funkcję Podsekretarza Stanu koordynującego prace legislacyjne Ministerstwa.

§ 2

1. Podsekretarz Stanu ZBIGNIEW GRACZYK (PSG) prowadzi sprawy dotyczące rybołówstwa i polityki wschodniej.

2. Podsekretarzowi Stanu Zbigniewowi Graczykowi podlega Departament Rybołówstwa.

3. Podsekretarz Stanu Zbigniew Graczyk w imieniu Ministra Gospodarki Morskiej sprawuje nadzór nad działalnością Okręgowych Inspektorów Rybołówstwa Morskiego w: Szczecinie, Słupsku, Gdyni.

§ 3

1. Zastrzegam sobie bezpośredni nadzór nad działalnością:

1) Gabinetu Politycznego;

2) Biura Ministra;

3) Biura Prawnego, z zastrzeżeniem ust. 2;

4) Departamentu Transportu Morskiego;

5) Departamentu Bezpieczeństwa Morskiego.

2. Nadzór nad Biurem Prawnym sprawuję za pośrednictwem Podsekretarza Stanu Rafała Borutko.

§ 4

1. Podsekretarz Stanu Rafał Borutko zastępuje Ministra w razie jego nieobecności.

2. Zastępstwa Podsekretarzy Stanu odbywają się według następujących zasad:

1) nieobecny Rafał Borutko - zastępuje Zbigniew Graczyk;

2) nieobecny Zbigniew Graczyk - zastępuje Rafał Borutko.

3. W przypadku nieobecności członków Kierownictwa wzajemnie się zastępujących, decyzję o zastępstwie czasowym podejmuje Minister.

4. O nieobecnościach Podsekretarzy Stanu Biuro Ministra zawiadamia komórki organizacyjne Ministerstwa.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 czerwca 2007 r.

 

Minister Gospodarki Morskiej

Rafał Wiechecki

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-10-01
  • Data wejścia w życie: 2007-06-25
  • Data obowiązywania: 2007-06-25
  • Dokument traci ważność: 2007-09-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA