REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2007 nr 2 poz. 7

ZARZĄDZENIE Nr 12 MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 13 września 2007 r.

w sprawie zatwierdzenia zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni

Tekst pierwotny

Na podstawie § 5 statutu organizacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 29 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 1995 r. (Dz. Urz. MTiGM Nr 7, poz. 15), w związku z art. 40 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zmianę regulaminu organizacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni, wprowadzoną zarządzeniem wewnętrznym nr 13 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Morskiego w Gdyni”, polegającą na nadaniu nowego brzmienia załącznikowi nr 4 Schemat organizacyjny Pionu Technicznego”, określoną w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 13 września 2007 r.

 

Minister Gospodarki Morskiej

Marek Gróbarczyk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 93, poz. 895 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 203, poz. 1683, z 2006 r. Nr 220, poz. 1600 i Nr 249, poz. 1834 oraz z 2007 r. Nr 21, poz. 125.


Załącznik 1.

Załącznik do zarządzenia nr 12 Ministra Gospodarki Morskiej
z dnia 13 wrze
śnia 2007 r. (poz. 7)

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2007-10-01
  • Data wejścia w życie: 2007-09-13
  • Data obowiązywania: 2007-09-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA