| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Departament Budżetowy

DECYZJA Nr 206/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

z dnia 29 maja 2014 r.

zmieniająca decyzję budżetową na rok 2014

Na podstawie § 1 pkt 13 lit. d oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 162 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646), w celu zapewnienia warunków do właściwej realizacji ustawy budżetowej na rok 2014 z dnia 24 stycznia 2014 r. (Dz. U. poz. 162) oraz ustawy z dnia 8 listopada 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1645), w części dotyczącej obrony narodowej, ustala się, co następuje:

§ 1.

W decyzji budżetowej na rok 2014 Nr 29/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lutego 2014 r. (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. poz. 45, 91, 102 i 137) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 4 „Podział wydatków resortu obrony narodowej na 2014 rok” – ulegają zmianie wydatki o kwoty określone w załączniku Nr 1 do niniejszej decyzji.

2) w załączniku Nr 5 „Podział limitów stanów średniorocznych żołnierzy i funkcjonariuszy na 2014 r. – resortu Obrony Narodowej w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej” – ulegają zmianie limity stanów średniorocznych w zakresie określonym w załączniku Nr 2 do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Obrony Narodowej: T. Siemoniak

Załącznik 1. [PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 R.]

Załączniki do decyzji Nr 206 /MON
Ministra Obrony Narodowej
z dn. 29 maja 2014 r. (poz. 167)

Załącznik Nr 1

PODZIAŁ WYDATKÓW RESORTU OBRONY NARODOWEJ NA 2014 R.

(w zł)

Wyszczególnienie

Wydatki realizowane

Ogółem

Dział

Rozdział

§

Funkcja Zadanie/ Podzadanie

DB

D

DGW

IWsp.S

OZ?W

JW

JW

WBE Warszawa

75

 

 

 

-3 290 794

-30 000

1 587 659

809 669

3

821 000

99 466

 

0

7520

 

 

-1 927 784

 

 

-4 092 500

 

 

 

 

-6 020 284

304

11.1.1.

 

 

 

6

 

 

 

 

6

304

11.1.5.

 

 

 

3

 

 

 

 

3

401

11.1.1.

-1 916 000

 

 

 

 

 

 

 

-1 916 000

401

11.1.4.

 

 

 

-500 000

 

 

 

 

-500 000

406

11.1.3.

 

 

 

-3 600 000

 

 

 

 

-3 600 000

406

11.1.5.

 

 

 

-1

 

 

 

 

-1 500

411

11.1.1.

-10 314

 

 

 

 

 

 

 

-10 314

412

11.1.1.

-1 470

 

 

 

 

 

 

 

-1 470

7520

 

 

 

 

 

-8 828 000

 

 

 

 

-8 828 000

304

11.1.3.

 

 

 

3

 

 

 

 

3

401

11.1.1.

 

 

 

469 000

 

 

 

 

469 000

401

11.1.4.

 

 

 

600 000

 

 

 

 

600 000

406

11.1.1.

 

 

 

-9 900 000

 

 

 

 

-9 900 000

7520

 

 

 

 

 

-797 000

 

 

 

 

-797 000

304

11.1.3.

 

 

 

3

 

 

 

 

3

401

11.1.4.

 

 

 

200 000

 

 

 

 

200 000

406

11.1.3.

 

 

 

-1 000 000

 

 

 

 

-1 000 000

7520

 

 

-1 253 966

 

 

 

 

 

-106 852

 

-1 360 818

401

11.1.1.

-133 872

 

 

 

 

 

 

 

-133 872

411

11.1.1.

-243 000

 

 

 

 

 

 

 

-243 000

411

11.1.3.

 

 

 

 

 

 

-98 876

 

-98 876

411

13.2.5.

-843 094

 

 

 

 

 

 

 

-843 094

412

11.1.1.

-34 000

 

 

 

 

 

 

 

-34 000

412

11.1.3.

 

 

 

 

 

 

-7 976

 

-7 976

7520

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

3

304

11.1.5.

 

 

 

 

3

 

 

 

3

7521

 

 

 

 

14 458 720

33 163

 

 

 

 

14 491 883

304

11.1.1.

 

 

3

3

 

 

 

 

6

401

11.1.1.

 

 

2 541 148

 

 

 

 

 

2 541 148

401

11.1.8.

 

 

-89 301

89 301

 

 

 

 

0

404

11.1.8.

 

 

 

223 322

 

 

 

 

223 322

405

11.1.1.

 

 

11 524 979

 

 

 

 

 

11 524 979

406

11.1.1.

 

 

 

-300 000

 

 

 

 

-300 000

407

11.1.1.

 

 

62 865

 

 

 

 

 

62 865

411

11.1.1.

 

 

355 787

 

 

 

 

 

355 787

411

11.1.8.

 

 

-15 351

15 351

 

 

 

 

0

412

11.1.1.

 

 

38 727

 

 

 

 

 

38 727

412

11.1.8.

 

 

-2 189

2

 

 

 

 

0

414

11.1.1.

 

 

39 055

 

 

 

 

 

39 055

7521

 

 

 

 

 

 

 

 

-900 000

 

-900 000

307

11.1.3.

 

 

 

 

 

 

-850 000

 

-850 000

417

11.1.3.

 

 

 

 

 

 

-50 000

 

-50 000

7521

 

 

 

 

 

 

 

235 762

656 318

 

892 080

307

11.1.3.

 

 

 

 

 

-5

 

 

-5 238

401

11.1.3.

 

 

 

 

 

41 000

36 372

 

77 372

411

11.1.3.

 

 

 

 

 

 

556 858

 

556 858

412

11.1.3.

 

 

 

 

 

 

13 088

 

13 088

417

11.1.3.

 

 

 

 

 

 

50 000

 

50 000

441

11.1.3.

 

 

 

 

 

200 000

 

 

200 000

7522

 

 

 

 

 

14 924 962

 

585 238

450 000

 

15 960 200

304

11.1.4.

 

 

 

3

 

 

 

 

3

304

11.1.7.

 

 

 

3

 

 

 

 

3

401

11.1.4.

 

 

 

-492 822

 

 

 

 

-492 822

406

11.1.4.

 

 

 

15 400 000

 

 

 

 

15 400 000

411

11.1.4.

 

 

 

10 314

 

 

 

 

10 314

412

11.1.4.

 

 

 

1

 

 

 

 

1

421

11.1.3.

 

 

 

 

 

485 238

210 000

 

695 238

427

11.1.3.

 

 

 

 

 

100 000

100 000

 

200 000

430

11.1.3.

 

 

 

 

 

 

140 000

 

140 000

7529

 

 

-109 044

-30 000

-12 871 061

-430 956

 

 

 

 

-13 441 061

304

22.1.1.

 

-30 000

 

 

 

 

 

 

-30 000

401

11.1.1.

-109 044

 

-1 128 148

 

 

 

 

 

-1 237 192

401

11.1.4.

 

 

 

169 044

 

 

 

 

169 044

405

11.1.1.

 

 

-11 524 979

 

 

 

 

 

-11 524 979

406

11.1.4.

 

 

 

-200 000

 

 

 

 

-200 000

406

11.1.5.

 

 

1

 

 

 

 

 

1

406

11.3.2.

 

 

 

-400 000

 

 

 

 

-400 000

407

11.1.1.

 

 

-62 865

 

 

 

 

 

-62 865

411

11.1.1.

 

 

-112 787

 

 

 

 

 

-112 787

412

11.1.1.

 

 

-4 727

 

 

 

 

 

-4 727

414

11.1.1.

 

 

-39 055

 

 

 

 

 

-39 055

753

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

0

75301

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-8 835

-8 835

3110

13.2.5.

 

 

 

 

 

 

 

-8 835

-8 835

75302

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 303

5 303

3110

13.2.6.

 

 

 

 

 

 

 

5 303

5 303

75312

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 532

3 532

3110

13.2.6.

 

 

 

 

 

 

 

3 532

3 532

755

 

 

 

 

 

0

0

 

 

 

 

0

75503

 

 

 

 

150 000

180 000

 

 

 

 

330 000

4590

18.1.1.

 

 

150 000

150 000

 

 

 

 

330 000

75506

 

 

 

 

-150 000

-180 000

 

 

 

 

-330 000

4050

2.3.1.

 

 

-150 000

-180 000

 

 

 

 

-330 000

851

 

 

 

102 284

 

-71 784

-30 500

 

 

 

 

0

85195

 

 

102 284

 

-71 784

-30 500

 

 

 

 

0

4010

11.1.4.

90 500

 

-60 000

-30 500

 

 

 

 

0

4110

11.1.4.

10 314

 

-10 314

 

 

 

 

 

0

4120

11.1.4.

1 470

 

-1 470

 

 

 

 

 

0

Grupa 3000

0

-30 000

3 000

24 000

3 000

-5 238

-850 000

0

-855 238

Grupa 4000

-3 188 510

0

1 512 875

755 169

0

826 238

949 466

0

855 238

OGÓŁEM

-3 188 510

-30 000

1 515 875

779 169

3 000

821 000

99 466

0

0

 

Załącznik 2. [ZMIANY W PODZIALE LIMITÓW STANÓW ŚREDNIOROCZNYCH ŻOŁNIERZY NA 2014 R. – DOWÓDZTWO GARNIZONU WARSZAWA W UJĘCIU DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ]

Załącznik Nr 2

Zmiany w podziale limitów stanów średniorocznych żołnierzy na 2014 r. – Dowództwo Garnizonu Warszawa

w ujęciu działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

Część/Dział/ Rozdział

Wyszczególnienie

Żołnierze zawodowi

Cz. 29

Ogółem

0

Cz. 29

Jednostki budżetowe

0

752

Obrona narodowa

0

75213

Dowodzenie i Kierowanie Siłami Zbrojnymi RP

277

75295

Pozostała działalność

-277

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Natalia Buchholc

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »